Sign In

Одржана 101. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

​Влада Републике Српске одржала је данас, у Бањалуци, 101. сједницу којом је предсједавао предсједник Владе Радован Вишковић.

На данашњој сједници, Влада Српске је утврдила Приједлог закона о противградној заштити.
Овим законом уређују се организација система противградне заштите, носилац послова противградне заштите, његова права, обавезе и одговорности, начин финансирања и надзор над спровођењем овог закона, као и друга питања од значаја за систем противградне заштите.
Разлози за доношење овог закона садржани су у потреби унапређењa система противградне заштите, као и у потреби иновирања појединих његових одредаба ради лакше примјене у пракси, с циљем обезбјеђивања јединственог система противградне заштите у Републици Српској.

Влада Републике Српске утврдила је Приједлог закона о слободним зонама Републике Српске.
Овим законом уређују се услови за оснивање и рад слободних зона, дјелатности које се могу обављати у слободним зонама и услови за њихово обављање, престанак рада слободних зона, као и друга питања од значаја за рад слободних зона у Републици Српској.
Разлози за доношење овог закона иницирани су потребом за унапређење пословног окружења и повећање конкурентности као основе за привлачење инвестиција, бољу искоришћеност индустријских потенцијала, као и увођење нових технологија и отварање нових радних мјеста.
Најзначајније разликe између Нацрта и Приједлога овог закона, које су резултат скупштинске расправе, односе се на то да су прецизирана лица која могу бити оснивачи слободне зоне, с акцентом да то могу бити једно или више домаћих или страних правних и физичких лица.

Влада Републике Српске утврдила је Приједлог закона о измјенама и допунама Кривичног законика Републике Српске.
Основне разлике Приједлога у односу на Нацрт кривичног законика Републике Српске резултат су оправданих и прихваћених примједаба и сугестија које су изнесене на сједници Народне скупштине Републике Српске, током јавне расправе те које су достављене у писаној форми Министарству правде. 
Сходно томе, прописане су нове казне, казна доживотног затвора за најтежа кривична дјела и најтеже облике кривичних дјела, као и казна одузимања возачке дозволе.
Повећани су рокови застарјелости кривичног гоњења те рокови застарјелости извршења казне.
Такође, повећане су минималне казне затвора код кривичних дјела трговина дјецом, злоупотреба повјерења и тероризма.
Извршено је усклађивање са ГРЕКО препорукама за кривична дјела корупције.

Влада Републике Српске утврдила је Нацрт Закона о нотарској служби у Републици Српској. У односу на важећи Закон измијењене су одредбе које се тичу службених сједишта и броја нотара на начин да се за подручје сваке јединице локалне самоуправе у Републици Српској одређује једно службено сједиште нотара. Број нотара у службеном сједишту одређује се узимајући у обзир годишњи број исправа које се нотарски обраде, степен развијености јединице локалне самоуправе као и интерес грађана. Пооштрени су услови за именовање нотара. Прописана су овлаштења помоћницима нотара да обављају све послове осим нотарске обраде исправа и оставинског поступка.
Посебна пажња посвећена је правној сигурности, стога је прописано да ће нотар по службеној дужности, а на терет странке, одмах након закључења правног посла чији је предмет пренос или стицање власништва или других стварних права на непокретностима, поднијети захтјев за упис у јавне евиденције ради провођења закљученог правног посла. Допуњене су одредбе у вези са поступком нотарске обраде исправе код располагања имовине стечене радом супружника у заједници живота.
Побољшане су одредбе везане за дисциплинску одговорност нотара, као и одредбе за надзор над радом нотара који се спроводи од стране Министарства правде и Нотарске коморе. Како би се у појединим сједиштима задржао одређен број нотара, у овом нацрту закона предложено је да се старосна граница за престанак службе повећа са 65 на 67 година.

Влада Републике Српске утврдила је Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о сточарству.
Предложене измјене и допуне Закона о сточарству имају за циљ прецизније дефинисање циљева развоја сточарске производње у Републици Српској, а који се односе на примјену информатичких технологија и органске сточарске производње.
Поред тога, прецизније су дефинисане и одредбе које се односе на организовање узгоја квалитетно приплодних животиња, гдје су дата већа овлашћења организацијама узгоја с циљем унапређења производње домаће генетике у сточарству, а самим тим и повећања основних сточарских производа. Прецизирањем овлашћења узгојних организација повећан је простор за дјеловање реалног сектора, а самим тим омогућено је његово активније учешће у имплементацији пољопривредних политика у сточарству, што је битан алат за отварање нових радних мјеста у реалном сектору, али и привлачење фондова ЕУ.
Такође, поједностављене су процедуре за производњу генетског материјала, као и процедуре које се односе на организовање узгоја у реалном сектору, те увозу генетског материјала.

Влада Републике Српске прихватила је Информацију о додјељивању бројчаних ознака (шифара) корисницима буџета општина/градова ради увођења трезорског система пословања у домове здравља Републике Српске. Задужено је Министарство финансија да у Рјешењу о бројчаним ознакама (шифрама) корисника буџета општина/градова за 2021. годину додијели бројчане ознаке (шифре) свим домовима здравља.
Такође, задужена су Министарство здравља и социјалне заштите и Министарство финансија да наставе са активностима у сврху успостављања функционисања трезорског система пословања у јавним здравственим установама.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.