Sign In

Одржана 143. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

​Влада Републике Српске донијела је данас, на 143. сједници, у Бањалуци, Уредбу о садржају и начину израде плана заштите и спасавања од елементарне непогоде и друге несреће.  

План заштите и спасавања од елементарне непогоде и друге несреће чине сљедећи документи: Процјена угрожености од елементарне непогоде и друге несреће, План превентивног дјеловања, План приправности, План мобилизације, те План хитног поступања.

Разлози за доношење Уредбе садржани су у потреби да се на методолошки јединствен и ефикасан начин уреди сегмент израде планских докумената у области заштите и спасавања, као правни и методолошки оквир на нивоу Републике Српске, јединице локалне самоуправе и привредног друштва и другог правног лица.

Потреба за унапређењима у области планирања, првенствено о питању процјене ризика, налази се у чињеници да је у посљедњих десетак година дошло до значајних промјена у методолошком приступу у већини европских земаља и свијету. Тим промјенама су уведене нове методе и алати о питању процјене ризика и израде планова одговора, чиме је само планирање постало значајно ефикасније, а крајњи резултат анализа видљив, мјерљив и употребљивији за доносиоце одлука.


Влада Републике Српске донијела је Одлуку о давању саглaсности на план утрошка средстава намијењених за додјелу подстицаја за директна улагања на име подршке реализацији пројеката привредних субјеката.

Финансијским плановима потрошње за период 01.01 - 31.10.2021. године, на позицији Текућег гранта подршке развоју привреде и побољшања ефикасности пословања и увођења нових технологија на располагање је стављен износ од  5.000.000,00 КМ.

Буџетом Републике Српске за 2021. годину, као и усвојеним Ребалансом буџета Републике Српске за 2021. годину на организационом коду Министарства привреде и предузетништва за додјелу подстицаја за директна улагања планирана су средства у износу од 7.000.000,00 КМ.  


Влада Републике Српске донијела је Одлуку о давању сагласности на Статистички програм Републике Српске за период 2022-2025. година.

Статистички програм је четворогодишњи програмски документ у области статистике Републике Српске, у складу са којим се доносе годишњи и средњорочни планови рада у Републичком заводу за статистику и овлашћеним произвођачима статистике у Републици Српској, а који садрже детаљно разарађене активности чија се реализација остварује у току календарске године на коју се односе плански документи.

Статистички програм, средњорочни и годишњи планови рада обезбјеђују програмски оквир за успјешан рад произвођача статистике у складу са Стратегијом развоја Статистике Републике Српске.

Статистички програм Републике Српске за период 2022-2025. година је пети Статистички програм Републике Српске. Циљ Програма је да осигура основу за производњу конзистентних и упоредивих статистичких података, за дистрибуцију података крајњим корисницима на неутралан и непристрасан начин, за статистичко праћење појава које су битне за органе који доносе одлуке, за што објективнији приказ стварног стања ствари, те да се у пуној мјери омогући право корисницима на приступ свим информацијима и статистичким подацима, осим ако су у питању лични повјерљиви подаци.


Влада Републике Српске донијела је Одлуку о давању сагласности на План утрошка средстава Министарству здравља и социјалне заштите за период 1.1-30.9.2021. године, у укупном износу 192.500,00 КМ.  

Средства из ове Одлуке распоређују се за: Црвени крст Републике Српске, „Искра“ сигурна кућа, Удружење дијализираних Републике Српске, те Удружење трансплатираних Републике Српске.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.