Sign In

Одржана 144. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

​Влада Републике Српске утврдила је данас, на 144. сједници, у Бањалуци, Приједлог Закона о измјенама и допунама Закона о Пензијском резервном фонду Републике Српске, с циљем да се омогући континуирани новчани ток из пословне активности Резервног фонда, као и ради обезбјеђења дугорочне финансијске одрживости обавезног пензијског осигурања.

На основу извршене анализе и сагледавања тренутног степена развоја тржишта капитала Републике Српске, предложено је редефинисање ограничења улагања Пензијског резервног фонда како би, и у наредном периоду, Друштво за управљање Пензијским резервним фондом Републике Српске наставило да остварује позитивне резултате, пружајући подршку обавезном пензијском осигурању.

Усвајањем приједлога било би омогућено улагање имовине Резервног фонда у дужничке хартије од вриједности, којима се не тргује на берзи или другом уређеном јавном тржишту у тренутку њиховог стицања, а чије ће се уврштање извршити најкасније у року од годину дана од дана уписа тих хартија у Централни регистар. Такође би била повећана могућност улагања нето имовине Резервног фонда у хартије од вриједности емитента чији је сједиште изван БиХ са 20% на 35%, а био би проширен и географски обухват за заједничка улагања Резервног фонда и међународних финансијских организација и мултилатералних развојних банака.


Влада Републике Српске данас је утврдила и Приједлог закона о допуни Закона о Фонду за развој и запошљавање Републике Српске којим је прописано да се средства Фонда за развој и запошљавање Републике Српске могу пласирати у кредите и физичким лицима за стамбено збрињавање. Разлози за допуне садржани су у потреби за задржавањем кадрова на домаћем тржишту рада, која је једним дијелом зависна од рјешавања захтјева за повећаном потражњом средстава за стамбеним кредитима од стране физичких лица, као и потреби за додатним стимулисањем стамбеног збрињавања грађана Републике Српске, подршку пронаталитетним политикама и развоју тржишта рада. Осим наведеног, предложено је да се Фонду омогући да подржи емисију корпоративних обвезница за које је гарант Република Српска, без ограничења у погледу износа учешћа у емисији, јер се такве емисије сматрају мање ризичним за инвеститоре.       


Влада Републике Српске усвојила је на данашњој сједници Уредбу о измјени Уредбе о ограничавању маржи у промету робе („Службени гласник Републике Српске“, број 27/19), којом се постојеће марже у промету на мало умјесто досадашњих 10% смањују на 8%, a постојеће марже у промету на велико умјесто досадашњих 8% смањују на 6%.

Наведеном уредбом код производње фармацеутских препарата и лијекова постојећа маржа у промету на мало се умјесто досадашњих 20% смањује на 18%, а постојећа маржа у промету на велико се умјесто досадашњих 8% смањује на 6%.                       

Основни разлог доношења Уредбе о измјени Уредбе о ограничавању маржи у промету робе је све већи раст велепродајних и малопродајних цијена производа који се биљежи на тржишту Републике Српске, узрокованих највећим дијелом екстерним факторима, као што су раст цијена на свјетским берзама, поскупљење енергената, неповољне временске прилике које су се одразиле на пољопривреду и узроковале слабије приносе и слично.

Доношење Уредбе допринијеће смањењу малопродајних цијена основних животних намирница и производа значајних за стандард становништва, а уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.


Влада Републике Српске усвојила je Одлуку о измјенама и допунама Одлуке о одређивању приоритетних пројеката из Програма јавних инвестиција Републике Српске за финансирање из Буџета Републике Српске у 2021. години којим је одобрено додатних 7.800.000 КМ за пројекте који су, на основу расписаног јавног позива Министарства финансија, кандидовале општине и градови у Републици Српској, а које Влада Републике Српске одобрава сукцесивно. Приликом расписивања јавног позива било је планирано да за пројекте финансирања и суфинансирања јединица локалне самоуправе буде намијењено 20 милиона КМ, али је пристигао велики број пројеката из свих градова и општина, након чега се врши анализа кандидованих пројеката, те је одлучено да се прошири обухват како би се пројекти могли реализовати на добробит грађана.


Влада Републике Српске усвојила је Стратегију привлачења страних инвестиција у Републику Српску  за период 2021 - 2027. године коју је израдило Министарство привреде и предузетништва Републике Српске.

Овај  стратешки документ креиран је на основу анализе стања у Републици Српској, БиХ, региону и свјетских трендова, те досадашњих искустава, анализе међународних извјештаја и сарадње са кључним партнерима, тј. институцијама на републичком и локалном нивоу, те представницима пословне заједнице.

Стратегијом су дефинисана три стратешка циља међу којима су повећање кумулативног прилива страних директних инвестиција у Републици Српској у периоду 2021 - 2027. године, повећање учешће страних директних инвестиција у БДП-у Републике Српске и број новооснованих компанија са иностраним капиталом, као и повећање учешћа страних директних инвестиција која су мотивисана унапређењем ефикасности, а у складу са циљевима одрживог развоја.


Влада Републике Српске дала је сагласност на Приједлог споразума о сарадњи између Владе Републике Српске и „Технопарк Санкт Петербурга“ а.д, који предвиђа успостављање и развој пословних односа, укључујући област иновативних технологија.

Сарадња институција Републике Српске са „Технопарком Санкт Петербурга“ а.д, као највећим центром Санкт Петербурга за индустрију и иновативне технологије, предвиђена је „Мапом пута активности за реализацију списка приоритетних праваца сарадње између Владе Санкт Петербурга (Руска Федерација) и Републике Српске (БиХ) за период од 2021. до 2023. године“. Мапа пута потписана је 9.9.2021. године, приликом посјете делегације Републике Српске Санкт Петербургу, коју је предводио предсједник Владе. Приликом ове посјете одржан је и састанак са руководством „Технопарк Санкт Петербурга“ а.д, те је разматрана могућност сарадње са заинтересованим компанијама и инвеститорима у Републици Српској.


Влада Републике Српске донијела је Одлуку о давању сагласности на План утрошка средстава Министарству рада и борачко-инвалидске заштите за изградњу и одржавање споменика, спомен обиљежја и војничких гробаља везаних за антифашистичку и ослободилачку борбу током 20-тог вијека и Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, за период 1.1 -31.10.2021. године, у укупном износу од 81.644,00 КМ.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.