Sign In

Одржана 187. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

​Влада Републике Српске утврдила је данас, на 187. сједници у Бањалуци, Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о пчеларству.

Закон о измјенама и допунама Закона о пчеларству прописује да се узгој пчела у Републици Српској врши у складу са Програмом узгоја пчела у Републици Српској. На овај начин се сектор пчеларства усклађује са ЕУ прописима, који прописују да свака земља доноси Програм узгоја пчела којим се дефинишеу узгојни циљеви у пчеларству.

Овим измјенама и допунама закона прописује се да Сaвез удружења пчелара Републике Српске и у удржења пчелара који нису чланови Савеза  и удружења произвођача из области биљне производње током године спроводе заједничке активности на едукацијама о значају пчеларства с циљем очувања пчела и самог биодиверзитета у природи.

Измјенама закона се повећава минимална удаљеност ваздушне линије имеђу два покретна пчелињака и међусобна удаљеност између стационираног и покретног пчелињака, како би се утицало на спречавање и ширење заразних болести пчела и заштите пчелиње на одређеним локалитетима ради лакшег чувања биодиверзитета у природи.

Такође детаљније је дефинисана регистрација пчелара и пчелињака у Републици Српској са јасно прописаним условима који су неопходни  за упис у регистар пчелара и пчелињака.

Измјенама одредаба закона које се односе на ажуриранје бројног стања пчелара и пчелињака доћи ће се до тачних података о бројном стању пчелара и пчелињака на основу којих ће се омогућити боље планирање мјера за развој сектора пчеларства.


Влада Републике Српске, на данашњој сједници, упознала се и прихватила Информацију  о иницијативи ЈЗУ Болница „Др Младен Стојановић“ Приједор за покретање активности за реализацију пројекта „Модернизација ЈЗУ болнице „Др Младен Стојановић“ Приједор - санација и реконструкција постојећег објекта Ц, објекта психијатрије, изградња новог објекта за проширење постојећих капацитета и набавка нове медицинске и немедицинске опреме“.

Влада Републике Српске је сагласна са наведеном иницијативом, те је задужила Болницу „Др Младен Стојановић“ Приједор да изради Идејни пројекат за пројекат „Модернизација ЈЗУ болнице „Др Младен Стојановић“ Приједор - санација и реконструкција постојећег објекта Ц, објекта психијатрије, изградња новог објекта за проширење постојећих капацитета и набавка нове медицинске и немедицинске опреме“.


Влада Републике Српске донијела је Одлуку о измјенама и допунама Одлуке о одређивању приоритетних пројеката из Програма јавних инвестиција Републике Српске за финансирање из Буџета у 2022. години, са расподјелом средстава. У приоритетне пројекте који се финансирају из буџетских средстава намијењених за јавне инвестиције у 2022. години уврштен је пројекат „Инвестициона улагања у Универзитетском граду у Бањој Луци“ у износу од 3.000.000 КМ. Такође, средствима јавних инвестиција биће суфинансирана изградња водовода у централном дијелу општине Оштра Лука у износу 500.000 КМ, те подржан пројекат реконструкције атлетске стазе на Градском стадиону у Бањалуци укупне вриједности 350.000 КМ.

Из средстава намијењених за јавне инвестиције биће финансиран и пројекат „Обнова Српске школе у Манастиру Рођења Светог Јована Крститеља у Јасеновцу и јасеновачког сестринства“, укупне вриједности 294.000 КМ.

По усвајању ове одлуке укупан износ одобрених средстава из Програма Јавних инвестиција за 2022. годину износи  248.549.780 КМ.


Влада Републике Српске усвојила је Информацију o пројекту изградње Научно-технолошког парка у Републици Српској, те донијела Одлуку о формирању Савјетодавног одбора Научно-технолошког парка у Републици Српској.

Влада је задужила  Министарство за научнотехнолошки развој, високо образоавање и информационо друштво да координише рад Савјетодавног одбора и предузме све мјере и радње на реализацији пројекта изградње Научно-технолошког парка у Републици Српској.

Изградња Научно-технолошког парка у Републици Српској се види као потенцијални катализатор низа процеса који могу позитивно утицати на цјелокупни развој Републике Српске. Успостављањем НТП-а оствариће се неколико међусобно повезаних циљева: подстицање развоја привреде и повећање конкурентности Републике Српске, унапређење сарадње између научноистраживачких организација и привреде, дорпинос дигиталној трансформацији Републике Српске, подстицање предузетничког и иновативног духа, посебно међу младима, отварање нових радних мјеста у привреди, укључујући раст броја истраживача и др.

Научно-технолошки камп налазиће се у оквиру Кампуса Универзитета у Бањој Луци.


Влада Републике Српске донијела је Одлуку о исплати финансијских средстава неразвијеним и изразито неразвијеним јединицама локалне самоуправе, у износу од 750.000,00 КМ.

Наведена средства биће расподијељена за 15 неразвијених и 20 изразито неразвијених јединица локалне самоуправе.


Влада Републике Српске донијела је Одлуку о проглашењу парка природе "Требевић".

Разлози за доношење ове одлуке имају за циљ очување природе, као и тежњу да се управљање заштићеним подручјем базира на успостављању складних односа између потреба заштите природе и активности људи. Будући Парк природе „Требевић“ простире се на подручју општина Источно Ново Сарајево, Источни Стари Град и Пале које се налазе у саставу Града Источно Сарајево, у укупној површини од 5.036,37 ha. На цјелокупној површини Парка природе „Требевић“ установљава се режим заштите II и III степена.

Парк природе „Требевићˮ ставља се под заштиту с циљем заштите различитих природних елемената, очувања природног састава и цјеловитости екосистема, очувања карактеристичних обиљежја пејзажа, односно у сврху очувања укупне геолошке и биолошке разноврсности. Заштићено подручје обухвата већи дио масива планине Требевић, те клисурасте долине Миљацке, односно доње токове њених саставница Паљанске и Мокрањске Миљацке.


Влада Републике Српске данас је донијела и Уредбу о измјени и допуни Уредбе о висини и начину наплате накнаде за издавање увјерења и потврда о ветеринарско-здравственој исправности, чиј је циљ да се обезбиједи висок ниво заштите живота и здравља људи и интереса потрошача, при чему се узима у обзир ефикасно функционисање унутрашњег промета, међународних обавеза и заштита здравља и добробити животиња.
Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.