Sign In

Одржана 75. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

​Влада Републике Српске донијела је данас, на 75. сједници, одржаној у Бањалуци, Одлуку о усвајању Акционог плана запошљавања у Републици Српској за 2020. годину.

За провођење овог плана у 2020. години планирана су средства у укупном износу од 10.928.106,90 КМ и планира се запошљавање 2.209 лица.
На основу искустава и степена реализације активних мјера из ранијих година, као и средстава која су на располагању за финансирање програма запошљавања у 2020. години, предложена је реализација сљедећих програма:
- Подршка запошљавању и самозапошљавању незапослених: дјеце погинулих бораца, РВИ и демобилисаних бораца ВРС – Пројекат "Заједно  до посла". Ово је наставак запошљавања борачких категорија, јер су досадашњи пројекти дали значајне резултате. За реализацију ове мјере обезбијеђена су средства  у износу 1.000.000,00 КМ, за запошљавање 190 лица из ових категорија.
- Програм подршке партнерству у реализацији активних политика запошљавања и самозапошљавања са локалним заједницама - удруживање средстава за запошљавање. Ова мјера је по први пут садржана у Акционом плану запошљавања и то са циљем да се и јединице локалне самоуправе, кроз удруживање средстава, заједно са министарством и Заводом за запошљавање укључе у реализацију активних мјера запошљавања које за циљ имају повећање стопе запослености у Републици Српској. За реализацију ове мјере планирана су средства у износу од 200.000,00 КМ.
- Програм подршке запошљавању младих са ВСС и ССС у статусу приправника, гдје су укључена и дјеца погинулих бораца. За реализацију ове мјере планирана су средства у износу 4.023.009,60 КМ, од чега ће за финансирање приправника са ВСС бити издвојено 3.696.6192,00 КМ. По овом програму предвиђено је запошљавање укупно 615 лица без радног искуства (ту се финансира запошљавање приправника са ВСС у статусу дјеце погинулих бораца, финансира се и запошљавање приправника са ССС дјеца погинулих бораца и остали приправници са ВСС).
- Програм обуке, доквалификације и преквалификације, за потребе послодаваца. За реализацију ове мјере обезбијеђена су средства у висини 199.500,00 КМ. Овај програм обухватиће укупно 104 лица која ће проћи кроз наведене програме.
- Програм подршке запошљавању и самозапошљавању циљних категорија у привреди (незапослених лица преко 40 година живота, жене жртве породичног насиља, жене жртве ратне тортуре, жене у руралним срединама, штићеници домова који су завршили образовање). За реализацију ове мјере предвиђена су средства у износу од 5.275.000,00 КМ. Овим програмом предвиђено је запошљавање укупно 1.261 лице, од чега је предвиђено да 1.030 лица буде запослено код послодаваца док би 231 лице било обухваћено путем самозапошљавања.
- Програм подршке запошљавању Рома у Републици Српској у 2020. години. За реализацију ове мјере обезбијеђена су средства из буџета заједничких институција у износу од 230.597,30 КМ. По овом програму предвиђено је запошљавање 39 лица.

Влада Републике Српске утврдила је Нацрт закона о противградној заштити.

Разлози за доношење овог закона садржани су у потреби унапређењa система противградне заштите, као и у потреби иновирања његових појединих одредаба ради лакше примјене у пракси, са циљем обезбјеђивања јединственог система противградне заштите у Републици Српској. Овим законом уређују се организација система и носилац послова противградне заштите, права, обавезе и одговорности носиоца ових послова, начин финансирања, као и друга питања од значаја за систем одбране од града.
Нацртом закона о противградној заштити прецизније су прописани обвезници накнаде, наплата и контрола наплате накнаде за финансирање овог система. 

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о активностима Републике Српске у областима регионалне и институционалне сарадње.

Ова информација садржи преглед кључних активности Републике Српске у областима регионалне и институционалне сарадње током 2019. године, а израђена је на основу података са којима располаже Министарство за европске интеграције и међународну сарадњу, као и оних који су достављени од других републичких органа управе и представништава Републике Српске.
Влада Српске и републички органи управе, и у 2019. години, наставили су континуирано да проводе бројне активности усмјерене на реализацију започетих активности и пројеката, али и на унапређењу и даљем развоју међународне, регионалне и институционалне сарадње у свим областима од интереса за Републику Српску. Значајне активности реализоване су на основу закључених споразума, меморандума и протокола о сарадњи са различитим субјектима у иностранству. 

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о реализацији „Пројекта интегрисаног локалног развоја“, Фаза III, са Оперативним планом за унапређење система планирања и управљања развојем у Републици Српској. 

Влада подржава „Пројекат интегрисаног локалног развоја (ILDP)“, Фаза III у циљу даље подршке и консолидације система стратешког планирања у Републици Српској, с тим да се исти реализује у оквиру надлежних републичких институција, у складу са планираним и расположивим средствима у буџету Републике Српске и буџетима јединица локалне самоуправе.
Пројектом планиране активности реализоваће се у складу са стратешким развојним документима Републике Српске и стратешким документима јединица локалне самоуправе.
Влада Српске даје сагласност на Оперативни план за унапређење система планирања и управљања развојем у Републици Српској и за реализацију овог закључка задужује Министарство управе и локалне самоуправе, Министарство за европске интеграције и међународну  сарадњу, Министарство финансија, Министарство привреде и предузетништва и Генерални секретаријат Владе Републике Српске - Одјељење за стратешко планирање, свако у домену своје надлежности.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.