Sign In

Одржана 76. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

​Влада Републике Српске утврдила је данас, на 76. сједници, у Бањалуци, Приједлог Закона о измјенама и допунама Закона о обавезним осигурањима у саобраћају с циљем очувања стабилности и повјерења у тржиште осигурања у условима изазваним посљедицама пандемије вируса SARS-CoV-2 и обољења узрокованог вирусом COVID 19.

Измјенама Закона предвиђено је да се пролонгирају утврђени рокови за увођење дјелимичне и потпуне либерализације цијена осигурања од аутоодговорности за период од три године, како би се реализацијом ове реформске мјере, која је имплементирана у стратешке документе Републике Српске, у наредном периоду, по стабилизацији општих здравствених и економских неприлика, остварили жељени позитивни ефекти на сектор осигурања.

С обзиром на то да друштва за осигурање, путем филијала, послују у оба ентитета, постоји потреба за очувањем хармонизованих услова пословања на тржишту осигурања, а што би се такође требало узети у обзир приликом разматрања и доношења предложеног закона у Републици Српској. У Федерацији БиХ се закон већ дуже вријеме налази у процедури усвајања, због чега ће рокови за либерализацију морати бити пролонгирани.


Влада Републике Српске разматрала је Консолидовани извјештај о извршењу Буџета Републике Српске за период 01.01 - 31.03.2020. године, према којем су приходи и примици планирани буџетом остварени у износу од 847,1 милион КМ, што представља 99% у односу на  Буџет за прва три мјесеца 2020. године.

Расходи и издаци планирани буџетом исказани су у износу од 781,6 милиона КМ, што представља 91% у односу на  Буџет за прва три мјесеца 2020. године.

Ино-дуг је у првом кварталу 2020. године редовно сервисиран и за те потребе издвојено је 45,5 милиона КМ. Настављена је континуирана амортизација унутрашњег дуга и из редовних буџетских средстава издвојено је 69,8 милиона КМ.


Влада Републике Српске утврдила је Нацрт програма јавних инвестиција Републике Српске за период 2021-2023. године. Програм јавних инвестиција је евиденциони документ који садржи информације о инвестиционим пројектима у имплементацији (пројекти за које су обезбијеђена или је извјесно да ће бити обезбијеђена финансијска средства и чија је реализација у току или треба да почне), као и о пројектима које су надлежна министарства/институције исказала као приоритетне али за чију реализацију у моменту израде документа нису обезбијеђена финансијска средства.

У периоду 2021-2023. у Републици Српској уговорене су инвестиције у износу од 871,5 милиона KM. Највеће учешће у финансирању уговорених инвестиционих пројеката у поменутом периоду имају ино средства у укупном износу од 586,6 милиона КМ или 67,3%, док  домаћа средства по свим основама учествују у износу од 285,0 милиона КМ или 32,7%.


Влада Републике Српске утврдила је Приједлог одлуке о четрдесет другој емисији обвезница Републике Српске јавном понудом. Овом одлуком планирано је да се емитује до 25.000 обвезница номиналне вриједности 1.000 КМ, са роком доспијећа од пет година и каматном стопом од 3,2% годишње.

Намјена средстава прикупљених емисијом дугорочних хартија од вриједности - обвезница јесте обезбјеђивање средстава, у складу са Буџетом Републике Српске за 2020. годину.


Влада Републике Српске усвојила је Информацију о реализацији активности у оквиру Програма рефералног механизма подршке дјеци у школама Републике Српске.

Програм реферални механизам подршке дјеци у школама Републике Српске настао je као резултат потребе да се на јединствен, систематичан и функционалан начин успостави механизам подршке дјеци кроз стварање стимулативног окружења за њихов раст и развој путем системског успостављања механизма идентификације индикатора ризика за дијете, унапређења интерсекторског система сарадње и јачања професионалних капацитета стручњака у школама.

Задужује се Министарство просвјете и културе да, у сарадњи са Министарством здравља и социјалне заштите, Министарством унутрашњих послова, Министарством управе и локалне самоуправе и Републичким педагошким заводом, настави проводити мјере и активности које се односе на обезбјеђивање стимулативнијег и подстицајнијег окружења за раст и развој дјеце у васпитно-образовном систему Републике Српске и на јачање васпитне улоге школе.


Влада Републике Српске усвојила је Информацију о имплементацији Стратегије за сузбијање насиља у породици Републике Српске (2014-2019. године) чији је најзначајнији остварени резултат усвајање Закона о измјенама и допунама закона о заштити од насиља у породици у 2019. години.

Усвајањем Закона о измјенама и допунама закона о заштити од насиља у породици заштита жртве подигнута је на виши ниво, а свако дјело насиља у породици дефинисано као кривично дјело, чиме је доказано да институције Републике Српске теже нултом степену толеранције на насиље. Приступом који одваја помоћ, подршку и заштиту жртава насиља у породици и прописује их Законом о заштити од насиља у породици, од санкционисања учиниоца које се прописује Кривичним закоником Републике Српске, добија се боља заштита жртве и ефектнији и строжи одговор друштва према учиниоцу насиља.


Влада Републике Српске усвојила је Информацију о спровођењу Општег протокола о поступању у случајевима насиља у породици за 2019. годину у Републици Српској. Подаци за 2019. годину показују да сви субјекти заштите биљеже повећање случајева насиља у породици у односу на претходну годину, изузев основних судова. Према евиденцијама Министарства унутрашњих послова насиљу у породици је било изложено 1.438 лица (за 14,4% више него 2018. године), а према евиденцијама центара за социјални рад, 1.472 лица (за 8,6% више него 2018. године). Као најзаступљенији облици испољавања насиља у породици забиљежени су физичко, психичко и комбиновано насиље, док су основни судови најчешће изрицали санкције новчане казне (у 117 предмета) и условне осуде (у 88 предмета), и изречено је 65 заштитних мјера и 19 хитних мјера заштите.


Влада Републике Српске усвојила је Информацију о финансирању Пројекта ревитализације родног мјеста Бранка Ћопића у Хашанима.

У складу са стратешким циљевимa у oблaсти културе и културном политиком за период од 2017. до 2022. године, Министарство просвјете и културе Републике Српске издвојиће 150.000,00 КМ за пројекат ревитализације родног мјеста Бранка Ћопића.

Ради се о извођењу друге фазе пројекта обнове и изградње родне куће Бранка Ћопића у Хашанима чија је реализација започела 2019. године. Средства ће бити утрошена на завршетак занатско-грађевинских радова на самом објекту, као и на вањско уређење. Такође, објекат ће бити обогаћен разним едукативним и креативним садржајима који ће нашим ученицима приближити великог писца и његово стваралаштво.

За реализацију пројекта задужују се Министарство просвјете и културе и Министарство за научно-технолошки развој, високо образовање и информационо друштво.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.