Sign In

Одржана 86. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

​Влада Републике Српске утврдила је данас, на 86. сједници, одржаној у Бањалуци, Нацрт закона о слободним зонама Републике Српске.

Овим законом уређују се услови за оснивање и рад слободних зона, дјелатности које се могу обављати у слободној зони и услови за њихово обављање, као и престанак рада слободних зона. Основни разлог за доношење Закона о слободним зонама Републике Српске је успостављање и функционисање слободних зона у Републици Српској. Ефикасно пословање слободних зона допринијеће побољшању пословног окружења и повећању конкурентности као основа за привлачење инвестиција. Исто тако, кроз рад слободних зона омогућиће се боље искоришћавање индустријских потенцијала, створиће се услови за увођење нових технологија и отварање нових радних мјеста, што ће бити од користи за цјелокупну привреду Републике Српске.

Влада Републике Српске донијела Одлуку о измјени Одлуке о усвајању Акционог плана запошљавања у Републици Српској за 2020. годину.
Данашњом измјеном Акционог плана запошљавања у Републици Српској за 2020. годину, досадашња планирана средства у износу од 10.928.000,00 КМ повећана су на 16.901.414,30 КМ, за запошљавање 3.292 лица, умјесто раније планираних 2.209 лица.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о збрињавању радника у привредном друштву „УНИС-Фабрика цијеви“ а.д. Дервента „у стечају“.
Задужује се Министарство финансија да из Буџета Републике Српске за 2020. годину или из других извора средстава која се наплаћују и распоређују преко система јединственог рачуна трезора Републике, обезбиједе средства у укупном износу од 358.557,67 КМ, од чега се износ од 243.345,14 КМ односи на уплату доприноса за осигурање од незапослености ради остваривања права радника привредног друштва „УНИС - фабрика цијеви“ - у стечају а.д. Дервента код Завода за запошљавање, а износ од 115.212,53 KM за уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање Фонду ПИО за 12 радника који са том уплатом испуњавају услове за пензију.
За преостале раднике привредног друштва „УНИС - фабрика цијеви“ а.д. Дервента „у стечају“, који буду накнадно остварили услове за пензију, уплата средства на име доприноса за пензијско и инвалидско осигурање вршиће се кроз појединачну уплату доприноса према пристиглим рјешењима Фонда ПИО.  

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о изради Регистра подстицаја Републике Српске.
Циљ успостављања Регистра јесте да се обезбиједи јасан и свеобухватан преглед планираних, одобрених и реализованих средстава за подстицаје привреди Републике Српске, како на републичком тако и на локалном нивоу, а укључујући податке као што су даваоци и имплементатори расподјеле подстицаја, правног основа за њихову додјелу, извора средстава, врсте и намјене подстицаја, па све до информација о томе коме су и у ком износу средства додијељена. На тај начин би се осигурала боља координација и размјена информација између институција које додјељују подстицаје, транспарентнији увид у одобрена и додијељена средства за подстицаје и квалитетнија статистичка основа за потребе институција Републике Српске, а на основу исте и предлагање мјера за квалитетнију расподјелу подстицајних средстава. План је да се подаци о подстицајима воде на републичком и локалном нивоу, укључујући информације све до крајњег корисника.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о потреби за ангажовањем и финансирањем асистената за ученике са сметњама у развоју у календарској 2021. години.
Задужују се Министарство просвјете и културе и Министарство финансија да обезбиједе средства за период јануар-децембар 2021. године у износу од 2.000.000,00 КМ, за финансирање асистената за ученике са сметњама у развоју.
Како би омогућило квалитетније и приступачније васпитање и образовање ученицима са сметњама у развоју, Министарство просвјете и културе од школске 2010/2011. године финансира асистенте, који су се до 2017. године, од када је ангажовање асистената дефинисано Законом о основном васпитању и образовању,  приоритетно одобравали за ученике са аутизмом и, у појединачним случајевима, асистенте за ученике са тешким сметњама у развоју.
Асистенти су техничка подршка ученицима и ангажовани су у периоду док траје настава, на пола радног времена. Министарство просвјете и културе у сарадњи са Републичким педагошким заводом спроводи инклузију у школама у Републици Српској, која се, између осталог, oствaруje укључивaњeм дjeцe с пoсeбним oбрaзoвним  пoтрeбaмa  у  oдjeљeњa  oснoвних шкoла.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.