Sign In

Влада Републике Српске одржала 91. сједницу

Објављено:

​Влада Републике Српске одржала је данас у Бањалуци 91. сједницу.

На данашњој сједници Влада је усвојила Извјештај о раду Компензационог фонда Републике Српске за период мај-септембар 2020. године.

У овом периоду Управни одбор Компензационог фонда Републике Српске донио је укупно 42 закључка.

У периоду мај-септембар 2020. године, Управни одбор Компензационог фонда Републике Српске је одобрио средства у укупном износу од 55.716.136,29 КМ за санирање посљедица и потешкоћа насталих усљед ширења заразне болести изазване вирусом корона.

До оснивања Компензационог фонда Републике Српске, за санацију посљедица корона вируса из Фонда солидарности за обнову Републике Српске одобрено је 118.146.718,55 КМ.

Закључно са 30.09.2020. године за санацију посљедица вируса корона укупно је исплаћено 151.544.685,59 КМ (из Компензационог фонда 33.397.967,04 КМ, а из Фонда солидарности 118.146.718,55 КМ).


Влада Републике Српске данас је донијела Одлуку о 14. емисији обвезница Републике Српске за измирење обавеза по основу материјалне и нематеријалне штете настале у периоду ратних дејстава од 20. маја 1992. до 19. јуна 1996. године.

Четрнаеста емисија обвезница за измирење ратне материјалне и нематеријалне штете, укупне вриједности 5.825.691 КМ, биће регистрована у Централном регистру хартија од вриједности 20. октобра 2020. године.


Влада Републике Српске донијела је Одлуку о одобравању средстава, у износу од 503.000,00 КМ, као додатна средстава за суфинансирање пројекта „Набавка опреме потребне за прикупљање плазме од особа које су пребољеле COVID-19“, из донаторских средстава Владе Републике Србије.

Носилац пројекта је Јавна установа Завод за трансфузијску медицину Републике Српске.


Влада Републике Српске донијела је Одлуку о суфинансирању пројеката неразвијених и изразито неразвијених јединица локалне самоуправе, којом се одобрава исплата финансијских средстава неразвијеним и изразито неразвијеним јединицама локалне самоуправе, за суфинансирање пројеката, у укупном износу од 166.100,93 КМ.

Наведена средства биће утрошена за суфинансирање различитих пројеката у општинама: Чајниче, Шамац, Власеница, Калиновик, Пелагићево, Језеро, Рогатица и Рудо.


Влада Републике Српске усвојила је Информацију о реализацији заједничких пројеката рјешавања стамбених питања избјеглица, расељених лица и повратника.

Републички секретаријат за расељена лица и миграције у оквиру својих редовних активности у сарадњи са Министарством за људска права и избјеглице БиХ, Фондом за повратак и локалним заједницама реализује заједничке пројекте у циљу рјешавања стамбених питања расељених лица, избјеглица и повратника.

Наведена активност одвија се кроз четири заједничка пројекта и то: Регионални Програм стамбеног збрињавања (РСП), Пројекат затварања колективних центара и алтернативних смјештаја путем осигурања јавних стамбених рјешења - ЦЕБ2, Пројекат реконструкције стамбеног фонда (Саудијски развојни фонд - САФ) и Пројекат реконструкције стамбеног фонда - ОПЕЦ (Фонд за међународни развој - ОФИД). Заједнички пројекти финансирају се из донаторских и кредитних средстава.

Овим пројектима планирано је да се кроз индивидуалну стамбену изградњу и изградњу станова у стамбеним зградама на подручју Републике Српске и Федерације БиХ из категорија расељених лица, избјеглица и повратника укупно збрине 3144 породица, а до сада је збринуто 1316 породица. Преосталих 1828 породица планирано је да се збрине до краја 2022. године, до када је предвиђено и трајање заједничких пројеката.

Планирана вриједност пројеката које имплементира Републички секретаријат за расељена лица и миграције на подручју Републике Српске износи 115.600.000,00 КМ.


Влада Републике Српске усвојила је Информацију о реализацији активности за провођење реформе у области предшколског, основног и средњег васпитања и образовања у Републици Српској за период од јула до септембра 2020. године.

Важније активности које су реализоване у овом периоду у области предшколског васпитања и образовања су рад на редефинисању исхода учења у цјеловитом развојном програму предшколског васпитања и образовања, те дефинисању исхода учења у овом програму прилагођених основним карактеристикама различитих сметњи код дјеце, као и активности којима ће се подизати свијест родитеља, стручне и остале јавности о важности и значају раног учења и учешћа кроз предшколско васпитање и образовање.

У области основног васпитања и образовања донесени су нови наставни планови и програми за наставне предмете од 4. до 9. разреда, програми факултативне наставе, те програми додатне наставе. Такође је израђено стручно и друга посебна упутства којима се регулише провођење мале матуре и стручно упутство за провођење спољашњих провјера постигнућа ученика. Урађен је и Приручник за наставнике за петнаестоминутно вјежбање на почетку наставног дана у првој тријади те извршена дигитализација садржаја шест уџбеника.

У области средњег образовања и васпитања завршена је ревизија занимања за која се образују ученици у Републици Српској, а која је урађена у сарадњи са Привредном комором Републике Српске, Унијом удружења послодаваца Републике Српске и Занатско-предузетничком комором Републике Српске.


Влада Републике Српске усвојила је План активности на спровођењу мјера заштите и спасавања од већих сњежних падавина и снијега од интереса за Републику Српску за период 2020 - 2023. година.

План активности на спровођењу мјера заштите и спасавања од већих сњежних падавина и снијега од интереса за Републику Српску за период 2020 - 2023. година је средњорочни план Републике Српске и основни документ за координацију и спровођење додатних или посебних задатака и активности републичких органа, градова/општина, привредних друштава, других правних лица и удружења грађана која спроводе дјелатности од значаја за ову област. Доношењем и спровођењем овог плана унаприједиће се и обезбиједити свестраније ангажовање свих релевантних субјеката и остварити виши ниво приправности на заштити и спасавању људи и материјалних добара од сњежних падавина и снијега. Републичка управа цивилне заштите надлежна је за координацију, усклађивање, праћење и усмјеравање свих активности везано за спровођење овог плана.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.