Sign In

Одржана 175. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

​Влада Републике Српске утврдила је данас, на 175. сједници, у Бањалуци, Приједлог закона о платама запослених лица у јавним установама у области здравства Републике Српске, те Приједлог закона о платама запослених у јавним службама Републике Српске, по хитном поступку.

Разлог за доношење ових закона је увећање платних коефицијената за запослене у јавним установама у области здравства и јавним службама Републике Српске, а у циљу побољшања материјалног положаја запослених.

Платни коефицијенти се увећавају у одређеном проценту и то тако да сви запослени остваре увећање плате од 100 КМ.

Ови закони представљају једну од мјера Владе Републике Српске које доприносе привредном расту и повећању плата радника, као и побољшању економско-социјалног положаја запослених у јавним установама у области здравства Републике Српске.

Измјене садржане у законима у односу на Закон о платама запослених лица у јавним установама у области здравства Републике Српске и Закона о платама запослених у јавним службама Републике Српске односе се на преко 50% одредаба Закона. Зато је предложено доношење нових закона умјесто закона о измјенама и допунама, с тим да су остале одредбе закона који су на снази идентичне одредбама предложених закона.

Влада је утврдила, по хитном поступку: Приједлог закона о измјенама Закона о платама запослених у Министарству унутрашњих послова Републике Српске, Приједлог закона о измјенама Закона o плaтaмa зaпoслeних у oблaсти висoкoг oбрaзoвaњa и студeнтскoг стaндaрдa Републике Српске, Приједлог закона о измјенама Закона о платама запослених у основним и средњим школама и ђачким домовима у Републици Српској, Приједлог закона о измјени Закона о платама запослених у области културе Републике Српске, те Приједлог закона о измјенама Закона о платама запослених у органима управе Републике Српске.

Разлог за доношење ових закона је увећање платних коефицијената за запослене у наведеним областима, а с циљем побољшања материјалог положаја запослених.

Платни коефицијенти се увећавају у одређеном проценту, на начин да сви запослени остваре увећање плате од 100,00 КМ.

Измјене ових закона представљају једну од мјера Владе Републике Српске које доприносе привредном расту и повећању плата радника, као и побољшању економско-социјалног положаја запослених у овим областима.

Такође, Влада Републике Српске утврдила је, по хитном постуку и Приједлог закона о измјенама Закона о платама запослених у институцијама правосуђа Републике Спрске.

Разлог за доношење овог закона је увећање платних коефицијената за запослене у институцијама правосуђа, осим плата носилаца правосудних функција (судија и тужилаца), а у циљу побољшања материјалног положаја запослених. Платни коефицијенти се увећавају у одређеном проценту и то тако да сви запослени остваре увећање плате од 100,00 КМ.

На данашњој сједници, Влада је утврдила Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о премјеру и катастру Републике Српске.

Као основни разлози за доношење овог закона неведена је потреба усклађивања са одлуком Уставног суда Републике Српске, затим увођење и дефинисање система масовне процјене вриједности непокретности, те прецизније прописивање појединих одредаба за чим се потреба указала кроз практичну примјену закона.

Предложеним измјенама и допунама, између осталог, детаљније се регулише стручни испит који полажу лица геодетске струке и лица пољопривредне и шумарске струке, те се прецизније регулише рад геодетских организација и пооштравају услови за добијање лиценце за извођење геодетских радова.

Влада Републике Српске усвојила је Одлуку о измјени Акционог плана запошљавања за 2022. годину којом је обезбиједила додатних 7.640.000,00 КМ, тако да поред раније обезбијеђених 28.140.000,00 КМ, укупна средства за запошљавање износе 35.780.000,00 КМ.

Ова средства су предвиђена за реализацију Програма Подршка запошљавању и самозапошљавању дјеце погинулих бораца, демобилисаних бораца и ратних војних инвалида ВРС - Пројекат "Заједно до посла".

Измјеном Акционог плана обезбиједиће се запошљавање за још 764 лица која су испунила услове Јавног позива по наведеном Програму, тако да ће се поред раније планираног укупног запошљавања 5.789 лица по свим Програмима у 2022. години омогућити запошљавање укупно 6.553 лица.
Влада је донијела и Одлуку о измјенaма и допунама Одлуке о одређивању приоритетних пројеката из Програма јавних инвестиција Републике Српске за финансирање из Буџета у 2022. години, са расподјелом средстава.

Према Одлуци листа приоритетних пројеката у 2022. допуњена је са нова 22 пројекта, међу којима су: Пројекат „Реконструкција вртића са паркингом у Новој Тополи и завршетак изградње вртића у Брестовчини у Градишци" - 1.100.000 КМ, Пројекат „Асфалтирање градских улица и локалних путева у општини Власеница" - 1.500.000  КМ, Пројекат "Суфинансирање стамбеног збрињавања младих брачних парова у општини Фоча" - 800.000 КМ, Пројекат „Суфинансирање изградње пута Челинац - Гозна - Слатина-Лакташи" - 500.000 КМ, Пројекат „Суфинансирање изградње мреже сеоског водовода у дужини од 18.500 метара у МЗ Милошевац у општини Модрича" - 300.000 КМ,  Пројекат Набавка додатне опреме и намјештаја за почетак рада Клинике за кардиологију ЈЗУ Универзитетски клинички центар Републике Српске - 3.206.205 КМ, итд.

Листа приоритетних пројеката из Програма јавних инвестиција Републике Српске, који се финансирају из дијела буџетских средстава за јавне инвестиције у 2022. години, обухвата укупно 72 пројекта, укупне вриједности од 217.983.281 КМ.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о обезбјеђивању бесплатних уџбеника за ученике основних школа у школској 2022/2023. години.

Како би допринијели остваривању закључака Народне скупштине Републике Српске и мјера дефинисаних програмом Популационе политике, буџетом за 2022. годину планирана су  средства у износу од 4.500.000,00 КМ за набавку уџбеника. Стога, за школску 2022/2023. годину, уџбеници ће бити обезбијеђени свим ученицима првог, другог, трећег и четвртог разреда основних школа, затим ученицима основних школа који су побједници републичког такмичења као и ученицима од петог до деветог разреда који су треће и наредно дијете по реду рођења у породици са троје и више дјеце.

Према подацима којима располаже Министарство просвјете и културе Републике Српске, у школској 2022/2023. години, на основу наведених категорија, уџбеници ће бити  обезбијеђени за око 44.600 ученика.

Такође, Министарство породице, омладине и спорта обезбиједиће уџбенике за одличне ученике из породица са четворо и више дјеце и то за дјецу од петог до деветог разреда и за школску 2022/2023. годину.


Влада Републике Српске се на данашњој сједници упознала са Информацијом о Споразуму о међусобној сарадњи и подјели обавеза у реализацији пројекта изградње и опремања нове ЈЗУ Болница Требиње између Министарства здравља и социјалне заштите, Града Требиње и ЈЗУ болница Требиње и исту је прихватила. Влада је овластила министра здравља и социјалне заштите да потпише Споразум о међусобној сарадњи и подјели обавеза у реализацији пројекта изградње и опремања нове ЈЗУ Болница Требиње између Министарства здравља и социјалне заштите, Града Требиње и ЈЗУ болница Требиње.

Такође, Влада Републике Српске се упознала и са Информацијом о израђеном Идејно архитектонско-грађевинском пројекту за изградњу и опремање новог објекта  ЈЗУ Болница Требиње и исту је прихватила. Влада Републике Српске прихватила је Идејно архитектонско-грађевински пројекат за изградњу и опремање новог објекта ЈЗУ Болница Требиње, бруто грађевинске површине 17.826 м2 са процјењеном пројектанском вриједности свих радова и опреме за изградњу и опремање по систему „кључ у руке" која износи 109.850.000,00 КМ без ПДВ-а, односно 128.524.500,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом.

Према Пројекту, нови објекат болнице чине главни дио објекта, спратности П+3 (приземље и три спрата), стационар спратности П+2 (приземље и два спрата) и поликлиника спратности П+2 (приземље и два спрата). Непосредно уз нови објекат болнице планиран је и објекат техничког блока са свим пратећим садржајима, као и надстрешница са осам паркинг мјеста за санитетска возила болнице. Планирано је да објекат има 223 кревета, као и медицинску опрему која треба да задовољи стандарде модерне болнице изграђене у складу са посљедњим технолошким достигнућима, по високим медицинским стандардима за пружање планираних медицинских услуга. Планирани нови објекат болнице лоциран је у градском насељу Придворци 1, у непосредној близини магистралног пута М20 (Требиње-Херцег Нови), а предвиђен је и довољан број паркинг мјеста.

Влада је задужила Министарство здравља и социјалне заштите да изради тендерску документацију и проведе процедуру међународног јавног позива за набавку главног извођача пројекта за „Пројектовање, изградњу и опремање нове  ЈЗУ болница Требиње по принципу „кључ у руке". Влада је сагласна да се финансијска средства за реализацију пројекта обезбиједе из Буџета Републике Српске.

Настојећи да се у потпуности створе слични услови за рад болница у Републици Српској и обезбиједи једнака доступност здравствених услуга свим грађанима, Влада Републике Српске планира подршку пројекту изградње и опремања нове ЈЗУ Болница Требиње у Граду Требиње. Захваљујући капиталним инвестицијама у значајној мјери већ је извршена реконструкција болничких установа, а изграђене су нове болнице или дјелови болница широм Републике Српске. 

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о организовању међународног истраживања рачунарске и информатичке писмености ученика – ICILS 2023, истраживања за праћење трендова учења у математици и природним наукама – TIMSS 2023 и истраживања о настави и учењу – TALIS 2024.

Васпитно-образовни систем Републике Српске треба да буде видљив на листи међународних тестирања по моделу додатног подручја мјерења (benchmark entity) за Републику Српску или по моделу придружене регије (adjudicated region) за Републику Српску, те је стога  став Владе Републике Српске да се обезбиједи учешће Републике Српске у међународним истраживањима у складу са уставним и законским надлежностима Републике Српске у области образовања.

У припреми и организовању међународних истраживања у Републици Српској учествоваће и  Републички педагошки завод, а Министарство просвјете и културе Републике Српске ће о свим међународним истраживањима у области образовања информисати Владу Републике Српске, уз чију сагласност ће и поступати.

Влада је донијела Одлуку о давању сагласности на План утрошка средстава Министарству здравља и социјалне заштите за период 1.1 - 30.6.2022. године, у укупном износу од 115.750,00 КМ. 

Средства из Одлуке распоређују се на следећи начин: Савез дистрофичара Републике Српске, Бања Лука (9.000,00 КМ), Савез глувих и наглувих Републике Српске, Бања Лука (15.000,00 КМ), Савез слијепих Републике Српске, Бања Лука (16.250,00 КМ), Савез параплегичара, обољелих од дјечије парализе и осталих тјелесних инвалида Републике Српске (16.250,00 КМ), Савез удружења за помоћ ментално недовољно развијеним лицима Републике Српске, Бања Лука (16.250,00 КМ), Савез друштава добровољних давалаца крви Републике Српске, Требиње (13.000,00 КМ), Савез за ријетке болести Бања Лука (15.000,00 КМ) и Удружење за помоћ лицима са аутизмом „Дјеца свјетлост" Бања Лука (15.000,00 КМ).Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.