Sign In

Одржана 39. сједница Републичког штаба за ванредне ситуације

Објављено:

Републички штаб за ванредне ситуације донио je данас, на 39. сједници, у Бањалуци, Закључак o обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID - 19) у Републици Српској.

1. У циљу превенције ширења вируса  корона SARS - Co V-2  и COVID - 19 болести на територији Републике Српске и заштите и спасавања становништва од 25.05.2020. године забрањују се сва јавна окупљања у групама већим од 50 лица на јавном мјесту.

2. Од 25.05.2020. године дозвољава се рад базенима, „wellness" и спа центрима посебно и у склопу угоститељских објеката за смјештај.

3. До 08.06.2020. године забрањују се такмичарске активности спортских организација и спортиста.

4. Приликом обављања дјелатности субјекти из тачке 2. овог закључка, као и сви остали субјекти којима је одобрено обављање дјелатности  дужни су организовати рад уз обавезно предузимање мјера прописаних у Упутству ЈЗУ "Институт за јавно здравство Републике Српске"  за спречавање појаве и ширења COVID - 19 болести на радном мјесту.

5. Сви субјекти из тачке  4. овог закључка могу самостално обављати дезинфекцију пословних простора у складу са упутством ЈЗУ "Институт за јавно здравство Републике Српске".

6. Републички органи управе и органи јединица локалне самоуправе и остали субјекти који врше јавна овлаштења дужни су организовати свој рад како слиједи:

1) на улазу у све службене просторије органа из ове тачке које пружају услуге грађанима ограничити број особа које истовремено могу да уђу и бораве у просторијама органа, онемогућити задржавање у просторијама органа и прављења дужих редова у затвореном простору,

2) одржавати растојање између грађана у затвореним просторима од најмање два метра, уз предузимање мјера дезинфекције и појачане хигијене и

3) омогућити рад шалтер сале и матичне службе у јединицама локалне самоуправе, уз контролу броја  корисника услуга шалтер сала и матичних служби зависно од простора, одржавање физичке дистанце од два метра и уз обезбјеђење физичке провидне баријере на радном мјесту која пружа довољну заштити запосленом и кориснику.

7. Инспекцијски надзор над спровођењем овог закључка спроводи Републичка управа за инспекцијске послове путем надлежних инспектора и инспектора у саставу јединица локалне самоуправе и Комунална полиција.

8. Јединице локалне самоуправе су дужне да своје акте усагласе са овим закључком, те да у складу са епидемиолошком ситуацијом на својој територији, донесу  рестриктивније мјере у односу на мјере утврђене  овим закључком.

9. Наредба о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID - 19) у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске" број 14/20), Наредба о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID - 19) у јединицама локалне самоуправе у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске" број 23/20, Наредба о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID - 19) у здравственим установама и установама социјалне заштите у Републици Српској (COVID - 19) („Службени гласник Републике Српске", број 23/20), Наредба о обавезном обустављању програма за дјецу у години пред полазак у школу ради превентивног дјеловања и спречавања појаве ширења новог вируса корона (COVID - 19) број 07.32/052-2094-1/20 од 10.03.2020. године, Наредба о обавезном обустављању рада у ђачким домовима ради превентивног дјеловања и спречавања појаве ширења новог вируса корона (COVID-19) број 07.32/052-2094-1/20 од 16.03.2020. године, Наредба о обавезном обустављању васпитно – образовног рада у основним и средњим школама ради превентивног дјеловања и спречавања појаве ширења новог вируса корона (COVID - 19) број 07.32/052-2094/20 од 10.03.2020. године и Наредба о обавезној контроли лица којима је одређена кућна изолација због новог вируса корона (COVID - 19) у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске" број 24/20) примјењују се и након ступања на снагу овог закључка.

10. Овим закључком ставља се ван снаге Закључак о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID - 19) у Републици Српској, брoj: 32-1/20 од 08.05.2020. године и 33-3/20 од 11.05.2020. године.

11. Овај закључак ступа на снагу даном доношења.

 

Републички штаб за ванредне ситуације дао је инструкцију ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске да изради упутство за организовање рада биоскопа, позоришта и читаоница у Републици Српској.

 

Републички штаб за ванредне ситуације донио je Закључак o продужењу примјене закључака.

1. Овим закључком продужава се примјена закључака које је донио Републички штаб за ванредне ситуације:

1) Закључак о организовању васпитно-образовног рада на даљину број: 08-4/20 од 24.03.2020. године и

2) Закључак о обавезама ЈЗУ Универзитетски клинички центар Републике Српске и јавних здравствених установа – болница у Републици Срспкој  у обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести (COVID-19) изазване новим вирусом корона „SARS-CoV-2"  у Републици Српској – број 28-1/20 од 29.04.2020. године.

2. Закључци из тачке 1. овог закључка примјењиваће се до 08.06.2020. године.

3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења.

 

Републички штаб за ванредне ситуације донио је Закључак о обавезама домова здравља у Републици Српској у обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести (COVID-19)  изазване новим вирусом корона „SARS-CoV-2" у Републици Српској.

1) Налаже се свим домовима здравља у Републици Српској обавезно спровођење мјера за реаговање на појаву болести (COVID-19) изазване новим вирусом корона „SARS-CoV-2",  у Републици Српској и то:

1. да све своје расположиве капацитете (људске, просторне, опрему) укључе у превенцију ширење вируса корона „SARS-CoV-2", збрињавање и рјешавање пацијената обољелих од COVlD-19,

2. да са својих 50% капацитета организују пружање специјалистичких здравствених услуга од 01. маја 2020. год :

- уз организовање строгог режима наручивања пацијената,

- уз обавезно кориштење маски за пацијенте,

- уз придржавање мјера физичке дистанце од два метра и мјера личне и респираторне хигијене,

- уз обезбјеђивање писаних упутстава за пацијенте на видном мјесту у чекаоници (постери, промотивни флајери),

- уз ношење личне заштитне опреме од стране здравствених радника сходно препорукама које подразумијевају мјере да се сваки пацијент третира као потенцијално заражен,

- уз спровођење тријаже пацијената на COVID-19, и код сумње на исти обавезно пријављивање хигијенско-епидемиолошкој служби дома здравља,

- уз појачавање хигијенских мјера прања и дезинфекције површина, просторија и прибора за рад и

- уз појачан инспекцијски надзор над спровођењем мјера.

3. да приоритетно и без задршке спроводе епидемиолошке анкете свих лица која су била у контакту са зараженим, са предлагањем одговарајућих епидемиолошких мјера и да достављају ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске и надлежним институцијама све тражене податке у складу са препорукама,

4. да имају планове о распоређивању здравствених и других лица за функционисање дома здравља,

5. да у додатним просторним капацитетима са испуњеним условима врше преглед и друге интервенције потребне за обољеле од COVlD-19 уз придржавање свих мјера за превенцију и контролу инфекције,

6. да у просторијама за преглед и друге интервенције узимају брисеве лицима обољелим од COVID-19, лицима за која се сумња да су обољели од COVID-19, као и лицима која су смјештена у републичким објектима за изолацију карантинског типа,

7. да према распореду успостављених републичких објеката за изолацију карантинског типа, организују тимове здравствених радника и здравствених сарадника за обављање здравственог надзора над физичким лицима у изолацији,

8. да центри за заштиту менталног здравља дома здравља у сарадњи са центрима за социјални рад обезбиједе психосоцијалну подршку физичким лицима у изолацији или карантину,

9. да обезбиједе неопходне лијекове и медицинска средства за спровођење њиховог плана рада,

10. да одржавају редовну комуникацију између надлежног доктора медицине – специјалисте епидемиологије, ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске, доктора медицине – специјалисте инфектологије надлежне болнице, односно клиничког центра, Фонда здравственог осигурања Републике Српске и Штаба за ванредну ситуацију надлежне јединице локалне самоуправе,

11. да у случају појаве инфекције изазване вирусом корона „SARS-CoV-2" код запослених у дому здравља хитно обаве епидемиолошко истраживање и предузму све потребне мјере у складу са истим,

12. да о свим активностима и дешавањима у дому здравља извјештавају Министарство здравља и социјалне заштите и

13. да приликом упућивања пацијента у надлежну болницу, односно клинички центар уз упутницу за болничко лијечење обавезно доставе и попуњену епидемиолошку анкету креирану од стране ЈЗУ  Институт за јавно здравство Републике Српске.

2) За реализацију овог закључка задужује се Министарство здравља и социјалне заштите.

3) Овим  Закључком ставља се ван снаге Закључак о обавезама домова здравља у Републици Српској у обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској број: 26-4/20 од 27.04.2020. год., Закључак о допуни Закључка o обавезама домова здравља у Републици Српској у обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској број: 32-5/20 од 08.05.2020. год. и Закључак о измјени Закључка о обавезама домова здравља у Републици Српској у обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској број: 34-6/20 од 12.05.2020. год.

4) Овај Закључак ступа на снагу даном доношења.

 

Републички штаб за ванредне ситуације донио је Закључак о престанку примјене Закључка о регулисању радног времена здравствених установа – апотека у Републици Српској.

1. Овим закључком ставља се ван снаге Закључак о регулисању радног времена здравствених установа – апотека у Републици Српској број: 32-4/20 од 08.05.2020. године.

2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења.

 

Републички штаб за ванредне ситуације донио је Закључак о донацији  директних антигенских тестова за доказивање „SARS-CoV-2" јавним болничким установама.

1. Републички штаб за ванредне ситуације се упознао са Информацијом о потреби донације директних антигенских тестова за доказивање „SARS-CoV-2" јавним болничким установама и исту прихвата.

2. Републички штаб за ванредне ситуације одобрава донацију директних антигенских тестова из тачке 1. овог закључка јавним здравственим установама и то: ЈЗУ Универзитетски клинички центар Републике Српске, ЈЗУ Универзитетска болница Фоча, ЈЗУ Болница "Др Младен Стојановић" Приједор, ЈЗУ Болница Зворник, ЈЗУ Волница Градишка, ЈЗУ Болница Требиње, ЈЗУ Болница „Србија" Источно Сарајево, ЈЗУ Болница "Свети Врачеви" Бијељина, ЈЗУ Болница  „Свети апостол Лука" Добој, ЈЗУ Болница Невесиње, ЈЗУ Специјална болница за физикалну медицину и рехабилитацију „Мљечаница" Козарска Дубица, Завод за физикалну медицину и рехабилитацију "Др Мирослав Зотовић" Бања Лука, ЈЗУ Психијатријска болница Соколац и ЈЗУ Специјална болница за хроничну психијатрију  Mодрича.

3. Расподјела донације директних антигенских тестова из тачке 1. овог закључка извршиће се у складу са распоредним налогом који је у прилогу овог закључка.

4. За реализацију овог закључка задужује се ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске.

5. Овај закључак ступа на снагу даном доношења.

 

НАПОМЕНА: Сви досадашњи закључци Републичког штаба за ванредне ситуације доступни су на Порталу Владе Републике Српске у секцији „Републички штаб за ванредне ситуације – Акти", https://www.vladars.net, као и на страници Коронавирус у Српској, https://koronavirususrpskoj.com/Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.