Sign In

Одржана 36. сједница Републичког штаба за ванредне ситуације

Објављено:

​Републички штаб за ванредне ситуације донио је данас, на 36. сједници, у Бањалуци, Закључак о
о уступању просторија ЈУ „Средњошколски дом“ Бања Лука за потребе смјештаја студената који полажу испите на високошколским установама.
1. Уступају се просторије ЈУ „Средњошколски дом“ Бања Лука за потребе смјештаја студената који полажу испите на високошколским установама.
2. Студенти из тачке 1. овог закључка могу користити просторије ЈУ „Средњошколски дом“ Бања Лука до почетка школске 2020/2021. године.
3. Приликом боравка студената потребно је примјењивати све здравствене препоруке Института за јавно здравство Републике Српске.
4. 3а реализацију овог закључка задужује се директор ЈУ „Средњошколски дом“ Бања Лука, Министарство просвјете и културе и Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво.
5. Надзор над спровођењем мјера из тачке 3. овог закључка, вршиће надлежни инспектори у саставу Републичке управе за инспекцијске послове.
6. Овај закључак ступа на снагу даном доношења.

Републички штаб за ванредне ситуације донио је Закључак о одобравању кориштења установа студентског стандарда за смјештај студената.
1. Одобрава се употреба установа студентског стандарда, у којима нема смјештених лица позитивних на корона вирус, за смештај студената у циљу извршења њихових обавеза на високошколским установама у Републици Српској.
2. Установе студентског стандарда које ће се, у складу са основном намјеном, користити за смјештај студената су:
1) ЈУ Студентски центар Никола Тесла Бања Лука - Павиљон 2,
2) ЈУ Студентски центар Зворник,
3) ЈУ Студентски центар Пале,
4) ЈУ Студентски центар у Лукавици,
5) ЈУ Студентски дом Фоча.
3. Задужују се установе из тачке 2. овог закључка да предузму све неопходне радње како би у што краћем року смјештајне капацитете прилагодиле основној намјени и ставиле на располагање студентима у циљу њиховог боравка.
4. Установе из тачке 2. овог закључка су дужне обезбједити да се приликом боравка студената у установама примјењују све здравствене препоруке Института за јавно здравство Републике Српске и Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске како би се осигурао највећи степен здравствене заштите студената.

5. 3а реализацију овог закључка задужују се установе студентског стандарда и Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво.
6. Надзор над спровођењем овог закључка обављају надлежни инспектори у саставу Републичке управе за инспекцијске послове.
7. Овај закључак ступа на снагу даном доношења.

Републички штаб за ванредне ситуације донио је закључак који се односи на донацију дезинфекционог средства од стране УНИЦЕФ-а.
1. Републички штаб за ванредне ситуације се упознао са Информацијом о донацији дезинфекцијских средстава, те о плану расподјеле донације дезинфекционог средства за јавне предшколске установе у Републици Српској од стране UNICEF-а.
2. Републички штаб за ванредне ситуације је сагласан да се изврши расподјела дезинфекционог средства из тачке 1. овог закључка у складу са планом расподјеле који је у прилогу овог закључка.
3. 3а реализацију овог закључка задужује се Министарство просвјете и културе.
4. Надзор над спровођењем овог закључка врши Министарство просвјете и културе.
5. Овај закључак ступа на снагу даном доношења.

Ријеч је о донацији од 950 литара дезинфекционог средства за дистрибуцију јавним установама за предшколско васпитање и образовање. Дезинфекциона средства су набављена у склопу шире подршке USAID-a UNICEF-у током COVID-19 пандемије. Министарство просвјете и културе је припремило списак јавних предшколских установа са основним подацима и приједлогом за дистрибуцију дезинфекционог средства. Значај ове донације огледа се у чињеници да је, у складу са тренутном епидемиолошком ситуацијом везаном за ширење обољења Covid-19, а у сврху превентивног дјеловања и спречавања појаве и ширења обољења Covid-19, Институт за јавно здравство Републике Српске припремио списак мјера које треба да се спроводе прије самог почетка у даљем раду предшколских установа, а које се односе на пооштрене хигијенске мјере које изискују значајне количине дезинфекционог средства.

Републички штаб за ванредне ситуације донио је Закључак о престанку примјене закључка број 04-3/20 од 20.03.2020. године
Ступањем на снагу закључка Републичког штаба за ванредне ситуације број 33-6/20 од 11.05.2020. године и 35-1/20 од 14.05.2020. године о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести COVID 19 Републичке управе за инспекцијске послове у Републици Српској престала је потреба за примјеном закључка Републичког штаба за ванредне ситуације број 04-3/20 од 20.03.2020. године.
Наиме, закључком број 35-1/20 од 14.05.2020. године републички инспектор не евидентира и не издаје рјешење за возача возила у међународном транспорту, а возач је дужан да покаже на увид идентификациони документ и доказ којим се доказује ангажовање (путни налог, лиценца за професионалног возача). С тим у вези, издавање потврде о ангажовању возача које је предвиђено закључком број 04-3/20 од 20.03.2020. године није више потребно.    Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.