Sign In

Одржана 154. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

​Влада Републике Српске донијела је данас, на 154. сједници у Бањалуци, Одлуку о ванредном усклађивању општег бода и пензије. Овом Одлуком je предвиђено да се општи бод и пензије ванредно ускладе тако да се повећају за 0,64 % почев од 01. јануара 2022. године. Заједно са редовним усклађивањем пензија од 01. јануара 2022. године, које износи 3,36 %, пензије остварене до 31.12.2021. године ће бити увећане за укупно 4 %.


Влада Републике Српске донијела је Одлуку о одређивању износа најниже пензије у смислу члана 85. Закона о пензијском и инвалидском осигурању.
Износи најниже пензије од 01. јануара 2022. године, одређени су тако што су износи најниже пензије за децембар 2021. године, повећани за наведени укупни проценат усклађивања пензија, односно за 4 %. Исплата најниже пензије по овој одлуци почиње од 01. јануара 2022. године.

Влада Републике Српске утврдила је данас Приједлог закона о допуни Закона о тржишту хартија од вриједности, по хитном поступку.
Разлози за допуне закона садржани су у потреби даљег унапређења тржишта хартија од вриједности, с циљем да се привредним друштвима омогући ефикаснији и лакши приступ изворима капитала у околностима њихове смањене ликвидности усљед економских поремећаја проузрокованим пандемијом вируса корона.
На тај начин се ствара правни основ да се јавна понуда акција емитента може окончати прије истека рока за упис и уплату и у случају да су власници акција, користећи право прече куповине, уписали и уплатили акције нове емисије најмање у проценту утврђеном за успјешност. По завршетку јавне понуде акција, која је окончана на наведени начин, у случају да уписане акције не буду уплаћене, оне не производе правне посљедице и не могу бити у правном промету.
За разлику од развијених финансијских тржишта на којима се налази широка лепеза финансијских инструмената и пружалаца услуга у вези с њима, домаће тржиште хартија од вриједности, још увијек карактерише мања разноликост понуђених хартија, њихова недовољна ликвидност и, генерално, скромнији интерес за коришћење тржишних потенцијала од самих емитената и од домаћих овлашћених учесника, али и инвеститора. 
Оснаживање и осавремењавање овог закона стога се врши фазно, у оним областима за које су примјери праксе показали да су или недовољно афирмативне или, чак, нису цјелисходне, односно усаглашене са жељеним циљевима уређења и као такве представљају сметњу ефикасном праву привредних друштава.

Влада Републике Српске утврдила је Нацрт закона о аудио-визуелним дјелатностима.
Овим законом уређује се обављање, организовање и финансирање аудио-визуелних дјелатности и њима комплементарних дјелатности, производња, изнајмљивање, промет, јавно приказивање, заштита и чување аудио-визуелног дјела на територији Републике Српске, као и друга питања од значаја за обављање аудио-визуелних дјелатности. 
Циљ овог закона je подстицање развоја aудиo-визуелних дјелатности и промоција aудиo-визуелнoг стваралаштва у Републици Српској, успостављање система подршке развоју aудиo-визуелних дјелатности и очување вриједности домаћег аудио-визуелног дјела, заштита права и интереса корисника, те стварање услова за домаћу и међународну копродукцију.

Влада Републике Српске донијела је Рјешење о одобрењу уплате доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за осигуранике у бившим државним предузећима, акционарским друштвима у већинском власништву Републике и земљорадничким задругама, који са стажом осигурања за који ће бити уплаћен допринос, испуњавају услове за остваривање права на старосну пензију до 31.12.2022. године.
Уплата доприноса извршиће се из средстава за социјално збрињавање радника након усаглашавања износа између Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске и Министарства рада и борачко-инвалидске заштите. 
Задужује се Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске да за уплатиоце доприноса, правне сљедбенике, односно осигуранике ако нема уплатилаца доприноса, објави јавни позив за коришћење наведених средстава. 

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о усвајању Зонинг плана подручја посебне намјене „Аеродром Требиње“.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.