Sign In

Одржана 146. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

​Влада Републике Српске утврдила је данас, на 146. сједници, Приједлог закона о измјени и допунама Закона о концесијама, по хитном поступку. Разлози за доношење овог закона садржани су у потреби прописивања концесионе накнаде за уступљено право и концесионе накнаде за коришћење концесије у области спорта, која до сада није била прописана, а јавила се потреба за додјелу концесија у тој области. Ове измјене Закона искоришћене су да се пропише примјена прописа на поступак изградње енергетских објеката, инсталисане снаге мање од 250 kW, започете прије прописивања обавезе да се за ове објекте закључи уговор о концесији, будући да у прошлости за те објекте није било такве обавезе. 


Влада Републике Српске утврдила је Приједлог Закона о допунама Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама по хитном поступку.
Узимајући у обзир ванредну ситуацију која је на снази, као и обавезу Републике да у складу са Уставом Републике Српске и релевантним законским прописима предузме одређене мјере ради заштите и спасавања живота и здравља грађана Републике Српске, предложена је допуна члана 18. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама на начин да Влада Републике Српске актима из своје надлежности уреди начин извршавања мјера за заштиту и спасавање у ванредним ситуацијама које су утврђене овим и другим законима, као и допуна члана 47. предмeтног закона у смислу утврђивања надлежности Републичког штаба за ванредне ситуације за предлагање Влади Републике Српске мјера за заштиту и спасавање у ванредним ситуацијама. 

Влада Републике Српске је донијела одлуку о исплати 1.835.893,58 КМ за социјално збрињавање 713 радника из 32 предузећа који су процесом, приватизације, стечаја или ликвидације предузећа остали без запослења.
Овим средствима се Фонду ПИО Републике Српске уплаћује износ од  1.820.107,86 КМ, за уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, од чега се износ од 278.544,98 КМ односи на уплату доприноса за ПИО за 33 радника из 22 предузећа, који су се пријавили на Јавни позив Фонда ПИО отворен до 31.12.2021. године и који са уплатом наведених средстава стичу услове за старосну пензију, а ЈУ „Завод за запошљавање Републике Српске“ се уплаћује износ од 15.785,72 KM, за уплату доприноса за осигурање од незапослености. Буџетом за 2021. годину за социјално збрињавање радника планирано је 5.050.000,00 КМ, а ребалансом буџета овај износ је повећан на 6.050.000,00 КМ.
У периоду од 2004. године до 31.12.2020. године, укупно уплаћена средства за реализацију Програма социјалног збрињавања радника износе 196.062.710,47 КМ. Тим средствима је извршено збрињавање 64.839 радника из 459 предузећа, од којег броја је  путем Јавног позива омогућено остваривање права на старосну пензију за 7.683 радника из предузећа која су у процесу приватизације, стечаја и ликвидације. Изузимајући износ поврата средстава из стечајне масе, у периоду од 2004. до 31.12.2020. године за социјално збрињавање радника из Буџета Републике Српске су издвојена средства у износу од 176.019.151,73 КМ. 

Влада Републике Српске донијела je План интервентних набавки производа, робе и средстава за 2022. годину.
Одредбама Закона о интервентим набавкама Влада Републике Српске једном годишње, на приједлог Министарства трговине и туризма, најкасније до 30. новембра текуће године, доноси План интервентних набавки производа, робе и средстава, којим се дефинишу врста, количина и вриједност производа, робе и средстава, као и носиоци снабдијевања у јединицама локалне самоуправе. Министарство трговине и туризма у сарадњи са јединицама локалне самоуправе сачињава листу носилаца снабдијевања, а носиоци снабдијевања у јединицама локалне самоуправе су привредна друштва и друга правна и физичка лица која су оспособљена да на најбољи начин, благовремено и ефикасно, учине доступним производе, робу и средства. Планом интервентних набавки сачињена је листа од 856 добављача у 51 локалној заједници у Републици Српској, а општине Купрес, Оштра Лука, Рудо, Источни Дрвар, Калиновик, Петровац, Вукосавље, Кнежево, Источни Мостар, Источни Стари Град, Крупа на Уни и Сребреница изјасниле су да немају регистрованих привредних друштава, правних и физичких лица која су оспособљена, организационо, кадровски и материјално-технички да врше улогу носиоца снабдијевања, а интервентно снабдијевање у овим локалним заједницама ће се, у случају потребе, спроводити у складу са одредбама закона. 

На данашњој сједници Владе Републике Српске је, на приједлог УО Компензационог фонда Републике Српске, донијела је Уредбу о поступку додјеле средстава привредним субјектима у области превоза лица у друмском саобраћају за санирање финансијског губитка због посљедица пандемије вируса корона. Циљ доношења ове уредбе је пружање финансијске подршке, у периоду од 1. маја до 31. јула 2021. године, за одржавање ликвидности привредних субјекaта који имају финансијски губитак због посљедица пандемије вируса корона. Процјена је да су за санирање финансијског губитка, за овај сектор, за период од маја до јула 2021. године потребна средства у износу до 1.200.000,00 КМ. Напомињемо да је до сада за овај сектор, за период од марта 2020. године до априла 2021. године пружена финансијска помоћ у износу од око 6,5 милиона КМ. Поступак додјеле средстава спроводиће Министарство саобраћаја и веза.

Влада Републике Српске донијела је Рјешење о давању сагласности на Ред вожње у жељезничком путничком саобраћају за 2021/2022. годину.
Према Реду вожње, број локалних путничких возова за период 2021/22 година остаје на истом нивоу као и важећи Ред вожње, што значи да ће укупно 27 возова у унутрашњем локалном саобраћају саобраћати на пругама Републике Српске у 24 часа.

Влада Републике Српске усвojила је на данашњој сједници Извјештај о раду Компензационог фонда Републике Српске за период јануар - јун 2021. године.
Управни одбор Компензационог фонда је у периоду 01.01.2021-30.06.2021. године укупно је одржао 12 сједница (5 редовних и 7 телефонских), те за санацију и ублажавање штетних посљедица корона вируса закључцима одобрио средства у укупном износу од 71.474.795,55 КМ и то:
Здравство  50.547.909,64 КМ
Привреда 4.207.455,67 КМ 
Пољопривреда 8.200.000 КМ
Завод за запошљавање 6.000.000 КМ,
Туристички ваучери 1.943.104,82 КМ
Дезинфекција школа 576.325,42 КМ.
Подсјећамо да када се узму у обзир и исплате за санацију и ублажавање штетних посљедица корона вируса из 2020. године, укупно исплаћена средства закључно са 30.06.2021. године износе 241.263.396,49 КМ (Компензациони фонд 122.718.789,61 КМ и Фонд солидарности за обнову Републике Српске – 118.544.606,88 КМ).

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о преносу права својине на залихама медицинског материјала, заштитне опреме и средстава за дезинфекцију у укупној вриједности од 722.411,18 КМ без ПДВ-а, набављених у оквиру „Хитног пројекта COVID-19 за БиХ“ дио за Републику Српску, са Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске на регистроване установе социјалне заштите за смјештај корисника у Републици Српској. Циљ „Хитног пројекта COVID-19“ је јачање пружања здравствене заштите, јачања откривања и извјештавања о случајевима обољелих и праћења контаката, пружања подршке за имплементацију мјера социјалног дистанцирања, јачање здравственог система, пружање подршке приправности за комуникацију и активност, пружање подршке за животињско и здравље животне средине, вршење готовинских трансфера угроженим домаћинствима економски погођеним посљедицама пандемије. Кроз активност пружања помоћи угроженим домаћинствима и појединцима, планирана је набавка пакета медицинског материјала, заштитне опреме и хигијенских средстава за све регистроване установе социјалне заштите за смјештај корисника у Републици Српској. Свака установа је добила робу директно пропорционално броју смјештених корисника и на основу њихове планиране потрошње за временски период од шест мјесеци. 

Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.