Sign In

Информације за кориснике подстицајних мјера

ПРЕГЛЕД СВИХ КОРИСНИКА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У 2019. ГОДИНИ.
                ____________________________________________________________________________________________________


Дана 15.02.2022. исплаћено је укупно 7.633.906КМ по основу подстицаја за развој пољопривреде и села за 2021. годину. 
Исплаћенe су следеће обавезе :
1. Тов свиња у износу од 1.631.200,00 КМ,
2. Премија за овце и козе 828.322,00 КМ,
3. Заштита здравља животиња  212.140,57 КМ,
4. Премија за љековито биље 45.937,04 КМ,
5  Вођење и одржавање Регистра пољоприв. газдинстава 60.000,00 КМ,
6. Премија за систем крава-теле  884.340 КМ,
7.  Премија за дуван у износу од 146.755,79 КМ,
8.  Сјеменска стрна жита у износу од: 290.836,89 КМ,
9.  Тов јунади у износу од 1.779.360,00 КМ,
10.  Контрола квалитета сточне хране у износу од  149.999,95 КМ,
11. Пољопривредна механизација у износу од  382.610,30 КМ,
12. Премија за тов бројлера у износу од  1.222.403,53 КМ.

Закључно са 15.02.2022. исплаћене су све обавезе по основу подстицаја за развој пољопривреде и села за 2021. годину у укупном износу од 74.999.538,53 КМ.

Дана 11.02.2022. исплаћено укупно 1.838.095,30 КМ по основу подстицаја за развој пољопривреде и села. Исплаћена је премија за произведено и продано поврће.


Дана 04.02.2022. исплаћено укупно 1.043.613,33 КМ по основу подстицаја за развој пољопривреде и села.
Исплаћена је премија за регресирано дизел гориво за мјесец октобар 2021. године.

Дана 01.02.2022. исплаћено је укупно 4.383.863,70 КМ по основу подстицаја за развој пољопривреде и села.
Исплаћене су премије за млијеко за мјесеце октобар и новембар 2021. године (линк са списковима је на именима мјесеци).


-- Правилник о измјенама и допунама правилника о условима и начину остваривања новчаних подсти-цаја за развој пољопривреде и села за 2021.годину.

Преглед исплаћених капиталних инвестиција.

ПШЕНИЦА: Обавјештење корисницима да је одо-брена премија за пшеницу на основу захтјева.
Табела са одобреним корисницима се може преузети овдје.
Табела са одбијеним корисницима се може преузети овдје.

Обавјештавају се корисници подстицаја да је 13.07.2021. исплаћено 699.051,00 КМ по основу подстицаја за 2021. годину. Исплаћена су средства за подршку произвођачима меса из средстава Компензационог фонда Републике Српске.Дана 26.01.2022. исплаћено је укупно 2.098.552,69 КМ по основу подстицаја за развој пољопривреде и села.
Исплаћена је премија за произведено и продано воће

Дана 19.01.2022. исплаћено је укупно 1.527.601,63 КМ по основу подстицаја за развој пољопривреде и села.
Исплаћене су премије за индустријско биље, премија за порибљавање, премија за јунице те заштита здравља биљака и животиња.

Дана 11.01.2022. исплаћено је укупно 2.667.482,51 КМ по основу подстицаја за развој пољопривреде и села.
Исплаћена је премија за пољопривредну механизацију.

Дана 05.01.2022. исплаћено укупно 1.607.534,32 КМ по основу подстицаја за развој пољопривреде и села.
Исплаћена је премија за мјере подршке заштити здравља животиња и подршка преради пољопривредних производа.

Дана 30.12.2021. исплаћено укупно 1.647.821,26 КМ по основу подстицаја за развој пољопривреде и села.
Исплаћена је премија за објекте у пољопривреди, мјере подрше заштити здравља животиња и биљака, педолошка анализа земљишта, премија за пастрмку и шарана, подршка стандардизацији и брендирању, стратешка документа те регрес за сјеме домаћег хибрида.

Дана 27.12.2021. исплаћено укупно 2.720.473,24 КМ по основу подстицаја за развој пољопривреде и села.
Исплаћена је премија за регресирано дизел гориво за период јун-септембар, премија за осигурање, подршка пројектима Владе и Општине Сребреница те премије за заштиту здравља биљака и животиња.

Дана 06.12.2021. исплаћено укупно 1.494.602,00 КМ из средстава Компензационог Фонда Републике Српске, а по основу подршке произвођачима јунећег и свињског меса, приплодних грла у свињарству и пчеларима. Исплаћена је премија за товну јунад.

Дана 02.12.2021. исплаћено укупно 1.683.081,78 КМ из средстава Компензационог Фонда Републике Српске, а по основу подршке произвођачима јунећег и свињског меса, приплодних грла у свињарству и пчеларима. Исплаћена је премија за приплодне крмаче у износу од 1.493.690,00 КМ и премија за подршку пчеларима у износу од 189.391,78 КМ.

01.12.2021.

Обавјештавају се корисници подстицаја да је дана 01.12.2021. исплаћено укупно 1.936.638,95 КМ по основу подстицаја за развој пољопривреде и села.
Исплаћена је премија за млијеко за септембар 2021. године.
01.12.2021.

Обавјештавају се корисници подстицаја да је дана 01.12.2021. исплаћено укупно 1.936.638,95 КМ по основу подстицаја за развој пољопривреде и села.
Исплаћена је премија за млијеко за септембар 2021. године.

10.11.2021.
Обавјештавају се корисници подстицаја да је дана 09.11.2021. исплаћено укупно 
1.268.237,00 КМ из средстава Компензационог Фонда Републике Српске за подршку узгајивачима свињарског меса.


04.11.2021.
Обавјештавају се корисници подстицаја да је дана 04.11.2021. исплаћено укупно 1.786.368,71 КМ по основу подстицаја за развој пољопривреде и села.
Исплаћени су подстицаји за регресирано дизел гориво, премија за 18-недељне пиленке те јата тешке и лаке линије, премија за заштиту здравља животиња и биљака, премија за вођење и одржавање Регистра пољопривредних газдинстава, те премија за матице и регрес за сјеме домаћег хибрида.

01.11.2021.
Обавјештавају се корисници подстицаја да је дана 01.11.2021. исплаћено укупно 2.479.220,90 КМ по основу подстицаја за развој пољопривреде и села.
Исплаћена је премија за млијеко за август 2021. године.

08.10.2021.
Обавјештавају се корисници да је исплаћено укупно 1.153.895,81 КМ по основу подстицаја за развој пољопривреде и села.
Исплаћени су подстицаји за садни материјал, подршку ловству, заштита здравља животиња те развој брско-планинских подручја и подршка преносу знања и вјештина.

04.10.2021.

Обавјештавају се корисници подстицаја да је дана 04.10.2021. исплаћено укупно 309.730,00 КМ  из средстава Компензационог  Фонда Републике Српске као подршка воћарској производњи за подизање вишегодишњих засада и куповину садница.


01.10.2021.
Агенција за аграрна плаћања Републике Српске је  исплатила укупно 2.655.634,85 КМ по основу подстицаја за развој пољопривреде и села.
Исплаћена је премија за млијеко за мјесец јул 2021. године и на основу допунских рјешења.

24.09.2021.
Из средстава Компензационог фонда, а посредством Агенције за аграрна плаћања, исплаћено је 2.383.703,09 КМ за 328 корисника и то за капитална улагања у пољопривреду.
Исплаћене су следеће мјере:
1. Објекти у сточарству: 177.097,71 КМ
2. Пољопривредна механизација:
   1.684.376,73 КМ
3. Противградна мрежа: 27.861,76 КМ
4. Премија за пластенике: 28.466,78 КМ
5. Подизање вишегодишњих засада:
   6.349,35 КМ
6. Опрема у сточарству: 192.438,25 КМ
7. Премија за наводњавање: 58.745,27
   КМ
8. Подршка набавци јуница: 31.933,08
  КМ
9. Премија за прерађивачке
  капацитете: 176.434,16 КМ

24.09.2021.
Агенција за аграрна плаћања је испла-тила подршку узгајивачима свиња у износу 699.051 КМ. Списак одобрених исплата може се преузети о в д ј е .

23.09.2021.
Агенција за аграрна плаћања је испла-тила 1.195.758,10 KM за развој пољо-привреде и села области противградне превентиве Републике Српске

16.09.2021.
Агенција за аграрна плаћања РС је  исплатила 437.578,31 KM подстицаја за развој пољопривреде и села. Исплаћене су:
-- премије за сјеменски материјал,
-- технолошке иновације и
-- вођење и одржавање Регистра
   пољопривредних газдинстава.

14.09.2021.
Агенција за аграрна плаћања РС је  исплатила средства подршке унапређењу ветеринарске дјелатно-сти по члану 63. Правилника о подстицајима. Списак корисника се може преузети  о в д ј е.

09.09.2021.
Агенција за аграрна плаћања РС је  исплатила укупно580.394,65 КМ подстицаја за развој пољопривреде и села.
Плаћене су ванредне потребе и помоћ и подршка пословним активностима - пољопривредне задруге и кластери.

06.09.2021.
Агенција за аграрна плаћања РС је  исплатила укупно 522.106,01 КМ подстицаја за развој пољопривреде и села.
Подстицаји су исплаћивани по основу самозапошљавања, опремања лабора-торија, удружења жена, здравствене заштите животиња, очувања аутохто-них раса и вођења и вођења Регистра пољопривредних газдинстава.

01.09.2021.
Агенција за аграрна плаћања Републике Српске је  исплатила укупно2.669.047,45 KM по основу премије за млијеко за мјесец јун 2021. године.
Исплаћено је и875.605,78 KM из средстава Компензационог фонда по основу новчане подршке за штете од мраза.

13.08.2021.
Агенција за аграрна плаћања РС је  исплатила укупно 487.537,03 КМ подстицаја за развој пољопривреде и села.
Плаћене су :
- мјере заштите здравља биља,
- вођење и одржавање Регистра пољопривредних газдинстава и
- откуп пољопривредних производа. Овом уплатом су све обавезе по основу подстицаја плаћене од 30. јуна 2021. године.

02.08.2021.
Агенција за аграрна плаћања је извршила уплату подстицајних средстава за млијеко за мјесец мај. Списак корисника се може преузети
о в д ј е.

12.07.2021.
Обавjештавају се корисници подстицаја да је 12. јула 2021. исплаћено 3.844.289,34 КМ по основу подстицаја за 2021. годину. Плаћена је регресирана премија по хектару сјетвене површине стрних жита.
Укупан износ плаћених обавеза по основу подстицаја закључно са 12. јулом 2021. износи 26.156.649,12 КМ

01.07.2021.
Агенција за аграрна плаћања је извршила уплату подстицајних средстава за млијеко за мјесец април. Списак корисника се може преузети овдје.

06.06.2021.
Агенција за аграрна плаћања је извршила уплату подстицајних средстава за млијеко за мјесец март. Списак корисника се може преузети овдје.

06.06.2021.
Обавјештавају се корисници подстицаја да је 04.06.2021. исплаћено 206.363,24 КМ по основу подстицаја за 2021. годину. Исплаћене су премија за заштиту здравља биљака и животиња те подршка експериментално едукативним центрима.
Закључно са 04.06.2021. исплаћени су сви до сад укњижени подстицаји и то у износу од 19.341.577,14 КМ.

02.06.2021. исплаћено је 1.371.275,67 КМ по основу подстицаја за 2021. годину. Исплаћене су премије за вођење и одржавање РПГ-а, мере подршке информисању пољопривредне производње, ванредне потребе и помоћ, мере жалбе и мере подршке ЈП Противградној превентиви.

14.05.2021. Саопштење
Закључно са 14.05.2021. године исплаћено је 15.043.422,92 KM подстицајних средстава планираних у 2021. години.

Обавјештавају се корисници подстицаја да је 14.05.2021. године исплаћено 615.915,82 KM на основу подстицаја за развој пољопривреде и села у 2021. години.
Обавјештавају се корисници подстицаја да је 13.05.2021. године исплаћено 1.623.271,54 KM на основу модернизације система противградне одбране.
Обавјештавају се корисници подстицаја да је 07.05.2021. године исплаћено 675.400,00 KM на основу откупа за интервентну продају свиња.

05.05.2021. Саопштење
Агенција за аграрна плаћања је извршила уплату подстицајних средстава за млијеко за мјесец фебруар. Списак корисника се може преузети о в д ј е.

Такође, извршена је и уплата подстицајних средстава према допунским рјешењима за млијеко у периоду октобар 2020 до јануара 2021. Списак корисника према допунским рјешењима се може преузети о в д ј е.

19.04.2021. Саопштење
Агенција за аграрна плаћања је извршила уплату преосталих подстицајних средстава за 2020.годину у укупном износу 2.122.244,81 KM за следеће мјере:
​Премија за систем крава теле
854.975,94 KM
Премија за заштиту здравља животиња 159.077,89 KM
Премија за крмаче и назимице
1.055.991,09 KM
Премија за коњарство
52.200,00 KM

19.04.2021.
ЛИСТА КОРИСНИКА ПО МЈЕРАМА КОЈИМА СЕ ОДОБРАВА ПРАВО НА РЕЗЕРВАЦИЈУ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА НОВЧАНЕ ПОДСТИЦАЈЕ ЗА КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ У 2021. ГОДИНИ

1.    Опрема у сточарској производњи
2.    Набавка квалитетно-приплодних јуница
3.    Пластеници
4.    Вишегодишњи засади
5.    Противградна мрежа
6.    Прерада пољопривредних производа – члан 16.
7.    Прерада пољопривредних производа – члан 17.

09.04.2021. Саопштење
Агенција за аграрна плаћања је извршила уплату подстицајних средстава у укупном износу 1.145.268,95 KM за следеће мјере:
​1. Премија за соју,сунцокрет и уљану репицу 2020
247.920,46KM
2. Премија за дуван 2020148.051,81KM
3. Тов јунади 2020. - правна лица727.469,16KM
4. Заштита здравља животиња 202021.827,52KM

07.04.2021. Саопштење
Агенција за аграрна плаћања је извршила уплату подстицајних средстава у укупном износу 1.212.325,40 KM за следеће мјере:
​1. Вођење и одржавање РПГ-а 2020
​29.934,96KM
2. Заштита здравља биљака 2020 28.487,50KM
3. Премија за приплодне јунице 2020 380.676,75KM
4. Премија за љековито и ароматично биље 2020 41.175,19KM
5. Премија за овце и козе 2020 732.051,00KM

06.04.2021. Саопштење
Агенција за аграрна плаћања је извршила уплату подстицајних средстава у укупном износу 1.003.805,81 KM за следеће мјере:
1. ​Премија за сјеменски материјал
129.335,80КМ
2. Заштита здравља животиња 2020.
5.306,40КМ
3. Тов бројлера 2020.
857.880,61КМ
4. Подршка узгојно селекцијском раду 2020.
11.283,00КМ

03.04.2021. Саопштење
Агенција за аграрна плаћања је извршила уплату премија за млијеко за јануар 2021.године.
Списак корисника се може преузети овдје.

02.04.2021. Саопштење
Агенција за аграрна плаћања је извршила уплату подстицајних средстава за следеће мјере:
1. Контрола сточне хране 2020.   
69.199,11КМ
2. Подршка производњи сјемена 4 (ВСЦ)   41.757,30КМ
3. Премија осигурања 2020. 84.313,30КМ
4. Набавка опреме у сточарској производњи 2020.     256.792,46КМ
5. Објекти у сточарству 2020.     150.000,00КМ
6. Набавка јуница товних раса 2020.     20.000,00КМ
7. Инвестиције у биљној производњи 2020.   222.919,91КМ
8. Инвестиције у складиштење и прераду пољ. производа    
512.071,47КМ
9. Инвестиције у изградњу и опрему рибњака 2020.     60.619,11КМ
10. Регресирано дизел гориво август/септембар 2020.   455.060,95КМ
11. Органска производња 2020.   
142.378,10КМ
12. Регресирано гориво октобар 2020.     388.801,12КМ
13. Ванредне потребе и помоћи 2020.     209.224,23КМ
14. Премија за пастрмку и шарана 2020.     228.637,47КМ
15. Стратешка документа 2020.     100.000,00КМ
16. Педолошка анализа земљишта 2020.     3.520,00КМ
17. Подршка стандардизацији и брендирању 2020.     28.109,68КМ
18. Подршка откупу пољопривредних производа 2020.   194.084,17КМ
19. Очување аутохтоних раса 2020.     23.700,50КМ
20. Порибљавање 2020.   96.471,38КМ

30.03.2021. Саопштење


22.03.2021. Саопштење
Обавjештавају се корисници подстицаја да је 22. марта 2021. за подстицаје за премију воћа за 2020. годину исплаћено је 1.912.133,84 КМ.

02.03.2021. Саопштење
Обавjештавају се корисници подстицаја да је 01.марта 2021. исплаћено 2.294.008,50 KM  premijа za mlijeko за децембар 2020. godine. Списак премија се може преузети о в д ј е.

Dana 02.03.2021. godine isplaćeno 3.339.335,74 KM za premiju za povrće i premiju za tov svinja.

10.02.2021. Саопштење
Агенција за аграрна плаћања Републике Српске по налогу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС, одобрила је исплату премије за млијеко за октобар и новембар 2020. године, а према списковима који су приложени у линку.

22.01.2021. Саопштење
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске посредством Агенције за аграрна плаћања Републике Српске данас је исплатилo 1.684.993 КМ за подстицаје у пољопривреди.
Исплаћени су подстицаји за заштиту здравља биљака, заштиту здравља животиња, премија за пчеле, те премија за саднице.

04.01.2021. Саопштење
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске посредством Агенције за аграрна плаћања Републике Српске данас је исплатилo 2.519.739 КМ за подстицаје у пољопривреди.
Исплаћени су подстицаји за пољопривредну механизацију, премија за матице, откуп пољопривредних производа, као и регрес за соју, сунцокрет и репицу.

02.12.2020. Саопштење
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске посредством Агенције за аграрна плаћања Републике Српске данас је исплатилo 3.094.142 KM за подстицаје у пољопривредној производњи за 2020.годину.
Исплаћена је премија за млијеко за септембар, за шта је издвојено 2.317.232 КМ, а плаћени су и подстицаји за подршку увођењу технолошких иновација, постављање противградних мрежа, контролу квалитета млијека, пројекте руралног развоја, за пољопривредне задруге и удружења.

03.11.2020. Саопштење
Обавјештавају се корисници подстицаја да је дана 02.11.2020. године исплаћено 2.444.349,15 КМ  за подстицаје за 2020. годину.

30.10.2020. Саопштење
Обавјештавају се корисници подстицаја да је дана 29.10.2020. године исплаћено 1.523.146,38 KМ  за подстицаје за 2020. годину.
Исплаћена је премија за заштиту здравља животиња, Развој брдско планинског подручја, Подршка очувању аутохтоних раса, Премија за самозапошљавање и Противградна превентива.

29.09.2020. Саопштење 
Обавјештавају се корисници подстицаја да је дана 25.09.2020. и 28.09.2020. године исплаћено 4.999.980,52 КМ  за капиталне инвестиције према захтјевима достављеним до тренутка објаве.
1. Инвестиције у набавку пољопривредне механизације 3.426.406,14 КМ
23.09.2020. ПРОДУЖЕЊЕ РОКА ЗА КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ
Обавјештавају се подносиоци захтјева по Јавном позиву за капиталне инвестиције да је измјеном Правилника о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за капиталне инвестиције у пољопривредној производњи у 2020. години, продужен рок за инвестирање и достављање захтјева за исплату средстава са 5 на 6 мјесеци од датума запримања рјешења о резервацији средстава.

17.09.2020. MEРКАНТИЛНА ПШЕНИЦА 
РЈЕШЕЊЕ О ОДБИЈАЊУ (ОВДЈЕ) И СПИСАК КОРИСНИКА (ОВДЈЕ) КОЈИ НИСУ ОСТВАРИЛИ ПРАВО НА ПОДСТИЦАЈНА СРЕДСТВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ МЕРКАНТИЛНЕ ПШЕНИЦЕ У 2020.ГОДИНИ-СЈЕТВА ЈЕСЕН 2019.ГОДИНЕ, Прилог рјешењу Агенције за аграрна плаћања Републике Српске, број рјешења 12/2.2 - 403- 10437-1/20 од 08.09.2020.године. 
04.09.2020. Саопштење : Агенција за аграрна плаћања исплатила је премије за ПШЕНИЦУ у износу од 3.892.878,48 КМ. Списак корисника подстицаја може се преузети овдје.
Упутство о правном средству:    Против ових рјешења може се изјавити жалба Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде а најкасније до 17.10.2020.године. Жалба се предаје Агенцији непосредно, путем поште, а може се изјавити и на записник код овог органа. Жалба се предаје таксирана са 10,00 КМ републичке административне таксе-члан 2. и 3. Закона о административним таксама (,, Службени гласник Републике Српске“ бр.100/11, 103/11 и 67/13) по тарифном броју 2. 

01.09.2020. Саопштење : Агенција за аграрна плаћања исплатила је премије за МЛИЈЕКО за мјесец јун у износу од 2.459.232,30 КМ . Списак корисника подстицаја може се преузетиовдје.
Такође, исплаћена је и премија за контролу сточне хране у износу од 75.000,00 КМ.

07.08.2020.Списак откупљивача којима су додијељене квоте за интервентни откуп утовљене јунади и свиња:
 
​Редни
број
НАЗИВ 
правног лица
Одобрено за прераду јунад Одобрено за прераду свиње Одобрено за извоз јунад
Одобрено за извоз свиње
1
Зеленгај доо  


200
350
​2 Голд МГ доо
500
400
250
400
3
Биосимес доо 
​500 ​500
​4 МАКЕА МД доо 
​150 ​500
​5 Браћа Павловић доо 
300       500
​6 МИ Тулумовић доо 1000       2000
​7 ТДС доо 50         200
​8 МИ Тривас доо   200
​9 НВ Траде доо 
      
200 
​10 Инд.меса Н.Топола доо         600
​11 Визион доо 
500       1000
​12 Мане Комерц доо       150
​13 Код Лазе и сина 200         400
​14 Код Баће доо 100         200
​15 ЗП Комерц доо 1000       1500
​16 Јаро траде доо
50          200
​17 ТП Месница Рогић 50         200
​18 Глобус доо 
50         100
​19 СЈР Кланица САРА 50         300
​20 Матадор доо   
50         100
​21 Таурус Траде доо 150

​22 Агро МД доо 
150
​23 Млин Павловић доо
200  
​24 МИ Левита Нова доо 
500     
​25 Приме доо    
300    
​26 Агроекспорт Компани 
200
    
Наглашавамо да су додијељене квоте привремене, те ће бити кориговане током септембра мјесеца 2020. године, уколико се укаже потреба. Министарство ће извршити прерасподјелу квота на остале откупљиваче уколико утврди да откупљивач не врши откуп у складу са првобитном додјелом.
Списак пољопривредних произвођача уписаних у Регистар пољопривредних газдинстава који су пријавили тов јунади може се преузети овдје, а списак оних који су пријавили тов свиња може се преузети овдје.

ПРАВИЛНИК О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈНА СРЕДСТВА ЗА ИНТЕРВЕНТНИ ОТКУП ТРЖИШНИХ ВИШКОВА ТОВНИХ ЈУНАДИ И СВИЊА се може преузети овдје.
ОБРАСЦИ ЗА ИНТЕРВЕНТНИ ОТКУП ЈУНАДИ И СВИЊА могу се преузети овдје.

ПРАВИЛНИК О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈНА СРЕДСТВА ЗА ИНТЕРВЕНТНИ ОТКУП ПОВРЋА СЕ МОЖЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЈЕ.

29.09.2020. Саопштење 
Обавјештавају се корисници подстицаја да је дана 25.09.2020. и 28.09.2020. године исплаћено 4.999.980,52 КМ  за капиталне инвестиције. Ради се о до сада достављеним захтјевима за исплату за капиталне инвестиције.
Инвестиције у набавку пољопривредне механизације 3.426.406,14 КМ
Опрема у сточарској производњи 377.011,31 КМ
Изградња објеката 154.059,70 КМ
Набавка јуница 39.827,20 KM
Пластеници 46.723,35 КМ
Вишегодишњи засади 233.667,70 КМ
Противградна мрежа 102.635,36 КМ
Наводњавање 55.486,96 КМ
Инвестиције у складдиштење и прераду пољопривредних производа 564.162,80 КМ

23.09.2020. ПРОДУЖЕЊЕ РОКА ЗА КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ
Обавјештавају се подносиоци захтјева по Јавном позиву за капиталне инвестиције да је измјеном Правилника о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за капиталне инвестиције у пољопривредној производњи у 2020. години, продужен рок за инвестирање и достављање захтјева за исплату средстава са 5 на 6 мјесеци од датума запримања рјешења о резервацији средстава.

17.09.2020. MEРКАНТИЛНА ПШЕНИЦА 
РЈЕШЕЊЕ О ОДБИЈАЊУ (ОВДЈЕ) И СПИСАК КОРИСНИКА (ОВДЈЕ) КОЈИ НИСУ ОСТВАРИЛИ ПРАВО НА ПОДСТИЦАЈНА СРЕДСТВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ МЕРКАНТИЛНЕ ПШЕНИЦЕ У 2020.ГОДИНИ-СЈЕТВА ЈЕСЕН 2019.ГОДИНЕ, Прилог рјешењу Агенције за аграрна плаћања Републике Српске, број рјешења 12/2.2 - 403- 10437-1/20 од 08.09.2020.године. 
04.09.2020. Саопштење : Агенција за аграрна плаћања исплатила је премије за ПШЕНИЦУ у износу од 3.892.878,48 КМ. Списак корисника подстицаја може се преузети овдје.
Упутство о правном средству:    Против ових рјешења може се изјавити жалба Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде а најкасније до 17.10.2020.године. Жалба се предаје Агенцији непосредно, путем поште, а може се изјавити и на записник код овог органа. Жалба се предаје таксирана са 10,00 КМ републичке административне таксе-члан 2. и 3. Закона о административним таксама (,, Службени гласник Републике Српске“ бр.100/11, 103/11 и 67/13) по тарифном броју 2. 

01.09.2020. Саопштење : Агенција за аграрна плаћања исплатила је премије за МЛИЈЕКО за мјесец јун у износу од 2.459.232,30 КМ . Списак корисника подстицаја може се преузети овдје.
Такође, исплаћена је и премија за контролу сточне хране у износу од 75.000,00 КМ.

07.08.2020.Списак откупљивача којима су додијељене квоте за интервентни откуп утовљене јунади и свиња:
 
​Редни
број
НАЗИВ 
правног лица
Одобрено за прераду јунад Одобрено за прераду свиње Одобрено за извоз јунад
Одобрено за извоз свиње
1
Зеленгај доо  


200
350
​2Голд МГ доо
500
400
250
400
3
Биосимес доо 
​500​500
​4МАКЕА МД доо 
​150​500
​5Браћа Павловић доо 
300       500
​6МИ Тулумовић доо1000       2000
​7ТДС доо50         200
​8МИ Тривас доо  200
​9НВ Траде доо 
      
200 
​10Инд.меса Н.Топола доо        600
​11Визион доо 
500       1000
​12Мане Комерц доо       150
​13Код Лазе и сина200        400
​14Код Баће доо100         200
​15ЗП Комерц доо1000       1500
​16Јаро траде доо
50          200
​17ТП Месница Рогић50         200
​18Глобус доо 
50         100
​19СЈР Кланица САРА50         300
​20Матадор доо   
50         100
​21Таурус Траде доо150

​22Агро МД доо 
150
​23Млин Павловић доо
200  
​24МИ Левита Нова доо 
500     
​25Приме доо    
300    
​26Агроекспорт Компани 
200
    
Наглашавамо да су додијељене квоте привремене, те ће бити кориговане током септембра мјесеца 2020. године, уколико се укаже потреба. Министарство ће извршити прерасподјелу квота на остале откупљиваче уколико утврди да откупљивач не врши откуп у складу са првобитном додјелом.
Списак пољопривредних произвођача уписаних у Регистар пољопривредних газдинстава који су пријавили тов јунади може се преузети овдје, а списак оних који су пријавили тов свиња може се преузети овдје.

ПРАВИЛНИК О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈНА СРЕДСТВА ЗА ИНТЕРВЕНТНИ ОТКУП ТРЖИШНИХ ВИШКОВА ТОВНИХ ЈУНАДИ И СВИЊА се може преузети овдје.
ОБРАСЦИ ЗА ИНТЕРВЕНТНИ ОТКУП ЈУНАДИ И СВИЊА могу се преузети овдје.

ПРАВИЛНИК О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈНА СРЕДСТВА ЗА ИНТЕРВЕНТНИ ОТКУП ПОВРЋА СЕ МОЖЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЈЕ.

11.08.2020. Ранг листа корисника мјере подршке унапређењу ветеринарске дјелатности (члан 60. Правилника о подстицајима). Списак се може преузети овдје.

06.08.2020. Позив пословним субјектима за изражавање интереса за интервентни откуп и извоз поврћа. Документ се може преузети овдје. Образац за пријаву се може преузети овдје.


4.08.2020. Позив прерађивачима поврћа за изражавање интереса за интервентни откуп додатних количина поврћа. Документ се може преузети овдје. Образац за пријаву се може преузети овдје.

27.07.2020. Позив за изражавање интереса за интервентни откуп тржишних вишкова јунади и свиња
У циљу стабилизације тржишта и заштите домаће производње Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске данас је на званичној страници министарства објавило позив за изражавање интереса за интервентни откуп тржишних вишкова јунади и свиња. Документ се може преузети овдје. Пријава за изражавање интереса се може преузети овдје.

Саопштење: Дана 03.08.2020. године исплаћена су новчана средства за подстицаје у укупном износу 2.694.034,43 KM, а односе се на:
- Млијеко, премија за мај 2.631.155,51 КМ
- Млијеко, контрола квалитета за јуни 62.878,92 КМ.  
Саопштење: Дана 24.07.2020. године исплаћена су новчана средства за подстицаје у укупном износу 1.004.794,06 KM, а односе се на следеће мјере:
- Противградна превентива   804.794,06 KM
- Подршка развојним центрима 200.000,00 KM.

Саопштење: Обавјештавају се корисници подстицаја да је 14.07.2020. година исплаћено 278.700,94 KM на основу премије за регресирано дизел гориво.


Саопштење: Обавјештавају се корисници подстицаја да је дана 23.06.2020. године исплаћено 390.770,47 КМ  за подстицаје за 2020. годину. .

Исплаћене су премије за:

- Ванредне потребе и помоћи

- Премија за откуп пољопривредних производа,

- Подршка производњи сјемена,

- Подршка информисању корисника и

- Подршка за вођење и одржавање регистра пољопривредних газдинстава.

Саопштење: Aгенција за аграрна плаћања Републике Српске је приликом идентификације и контроле пријављених површина под усјевом меркантилне пшенице у току ове године утврдила низ неправилности због којих ће корисници бити санкционисани.

До сада је извршена контрола код 145 корисника на укупној површини од 767,39 ha:
код 47 корисника (32%)  наведени подаци из пријава се у  потпуности  слажу са стањем на терену,
код 60  корисника (42%) уочено је дјелимично неслагање пријављених површина са стањем на терену,
код 38  корисника (26%) уочено је потпуно неслагање пријављених површина са стањем на терену.
Сви корисници који су дали нетачне податке у пријави за сјетву меркантилне пшенице, ће бити санкционисани тако што ће имати пасиван статус у наредне двије године. У том периоду неће имати право на било коју врсту подстицаја прописаних Правилником о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села. 
Од ове године, поред уобичајених контрола на лицу мјеста, контроле ће се вршити и софтверским системом „еtFarm“, гдје су подаци електронског катастра и подаци из регистра пољопривредних газдинстава повезани са сателитским снимцима, што значајно олакшава идентификацију пријављених сјетвених површина на терену. 
Поред контроле сјетвених површина под меркантилном пшеницом, овим системом ће се наставити са контролама сјетвених површина засијаних уљаном репицом, сунцокретом и сојом. У наведени софтвер тренутно су укључене дигитализоване катастарске честице у двадесет једној општини. Овим софтвером је омогућена контрола (препознавање) усјева-пријављеног начина кориштења земљишта за парцеле које су укључене у софтвер. Контроле ће се одвијати у континуитету до почетка жетве ових култура.

09.06.2020. Саопштење: Агенција за аграрна плаћања Републике Српске данас је исплатила 101.978.00 KM  за заштиту здравља биљака и сјеме домаћег хибрида.

Саопштење: Агенција за аграрна плаћања Републике Српске 01. јуна 2020. године  је проширила листу корисника регресираног дизел горива за још 957 корисника, који су ажурирали своје податке у Регистру пољопривредних газдинстава. Са овом листом корисника закључени су подстицаји за регресирано дизел гориво за 2020. годину.
Право за ову врсту подстицаја остварило је 15.220 корисника из 64 општине/града у Републици Српској.
Подстицај је остварен за 122.912 ha пољопривредног земљишта, а укупно је одобрено 12.291.196 литара регресираног дизел горива по цијени од 0,60 КМ/лит нижој од малопрадајне цијене на пумпама.  
За ову врсту подстицаја из аграрног буџета ће бити издвојено 7.374.717,00 КМ.

02.06.2020. Саопштење
Агенција за аграрна плаћања Републике Српске данас је одобрила регресирано дизел гориво по петом обрачуну. Списак одобрених корисника се може преузети овдје.
01.06.2020. Саопштење
Агенција за аграрна плаћања Републике Српске је исплатила премије за млијеко за мјесец март 2020.године у укупном износу од 2.435.899,85 KM. Списак корисника премије може се преузети овдје.

04.05.2020. Саопштење
Агенција за аграрна плаћања Републике Српске је исплатила премије за млијеко за мјесец фебруар 2020.године у укупном износу од 2.196.215,75 КМ. Списак корисника премије може се преузети овдје.
30.04.2020. Саопштење:
Министарство пољопривреде,шумарства и водопривреде РС посредством Агенције за аграрна плаћања објављује 
СПИСАК КОРИСНИКА КОЈИМА ЈЕ ОДОБРЕНА РЕЗЕРВАЦИЈА СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА: 
   (Основ: Правилник о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за капиталне инвестиције у пољопривредној производњи у 2020.години, "Службени гласник Републике Српске", број 11/20). 

- Изградњу објеката у сточарству. Списак се може преузети овдје.

- Противградну мрежу. Списак се може преузети овдје.

- Вишегодишње засаде. Списак се може преузети овдје.

- Опрему у сточарској производњи. Списак се може преузети овдје.

- Нову пољо.механизацију - прикључке. Списак се може преузети овдје.

- Прераду пољо.производа. Списак се може преузети овдје.

- Јунице. Списак се може преузети овдје.

- Пластенике. Списак се може преузети овдје.

- Тракторе. Списак се може преузети овдје.

- Рибогојилишта. Списак се може преузети овдје.

- Наводњавање. Списак се може преузети овдје.


24.04.2020. Саопштење
1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС посредством Агенције за аграрна плаћања данас је одобрило исплату средства за регресирано дизел гориво на основу додатних допунских рјешења за 1331. корисника. Укупно је одобрено 649.530 литара у вриједности 389.718,00 КМ. Списак корисника се може преузети овдје. 
2. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС посредством Агенције за аграрна плаћања данас је одобрило исплату средстава у укупном износу од 1.589.988,27 КМ за:
Противградна превентива РС : 1.519.148,28 КМ
Жалбе:  70.839,99  КМ

23.04.2020. Саопштење
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС посредством Агенције за аграрна плаћања данас је одобрило исплату средстава у укупном износу од 343.652,88 КМ за:
- Подршка развојним центрима: 84.564,23 КМ
- Заштита здравља биљака: 59.417,00 КМ
- Регрес за сјеме домаћег хибрида: 119.280,00 КМ
- КУП март 2020:18.540,00 КМ
Контрола квалитета млијека- март: 61.851,65 КМ.

10.04.2020. Саопштење
1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС посредством Агенције за аграрна плаћања данас је одобрило исплату средстава за дизел гориво на основу допунских рјешења. Списак корисника се може преузети овдје. 
2. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС посредством Агенције за аграрна плаћања данас је исплатило подстицајна средства за млијеко на основу допунских рјешења за мјесеце од октобра 2019. до јануара 2020. године. Списак корисника се може преузети овдје. 

02.04.2020. Саопштење
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС посредством Агенције за аграрна плаћања данас је исплатило укупно 2.181.737,23 KM  премија за млијеко за јануар 2020. године. 

27.03.2020. Саопштење
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС посредством Агенције за аграрна плаћања објављује списак корисника којима је одобрено регресирано дизел гориво. 
Списак се може преузети овдје. 

26.03.2020. Саопштење
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС посредством Агенције за аграрна плаћања данас је исплатило укупно 18.540,00 КМ на име КУП - фебруар 2020. године. 
23.03.2020. Саопштење
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС посредством Агенције за аграрна плаћања данас је исплатило укупно 415.401,53 КМ за регресирано дизел гориво за октобар 2019. године.

19.03.2020. Саопштење
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС посредством Агенције за аграрна плаћања данас је исплатило укупно 341.831,85 KM  премија за 2020. годину. 
Исплаћене су премије за:
- Вођење и одржавање РПГ-а, 
- Контрола квалитета млека за фебруар, 
- Задружни савез РС, 
- Ванредне потребе и помоћи. 
Закључно са 19.03.2020. све обавезе по основу подстицаја су исплаћене.
17.03.2020. Саопштење
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС посредством Агенције за аграрна плаћања данас је исплатило укупно 666.323,59 KM за премију за интервентни откуп јунади. 

05.03.2020. Саопштење
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС посредством Агенције за аграрна плаћања данас је исплатило 1.735.651,22 КМ
Исплаћене су: 
- Премије за порибљавање, 
- Премија за овце и козе и за систем Крава-Теле (за правна лица), 
- Премија за пастрмку и шарана, 
- Премија за коњарство, 
- Подршка стандардизацији и брендирању, 
- Премија за заштиту здравља животиња, 
- Премија за вођење и одржавање РПГ -а, 
- Премија за стратешку документацију, 
- Премија за заштиту здравља биљака и 
- Премија за регресирано дизел-гориво за август и септембар.

Исплаћене су и премије за контролу квалитета млијека и премије за рад канцеларије за унос података у укупном износу од 80.801,14 КМ за 2020. годину.


04.03.2020. Саопштење
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС посредством Агенције за аграрна плаћања РС данас је исплатило 2.215.944,49 KM на име премија за задруге и удружења, премије осигурања, за приплодне јунице, крмаче и назимице и премија за вођење и одржавање Регистра пољопривредних газдинстава РС. 


03.03.2020. Саопштење
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске посредством Агенције за аграрна плаћања Републике Српске данас је исплатилo 1.268.994,59 KM на име премије за регресирано дизел гориво јун/јул 2019. и 1.782.330,24 КМ на име премија за тов јунади 2019. године.

02.03.2020. Саопштење
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске посредством Агенције за аграрна плаћања Републике Српске данас је исплатилo 2.072.632,09 KM на име премије за откуп млијека за децембар 2019. године. Списак исплаћених корисника се може преузети овдје.

28.02.2020. Саопштење
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске посредством Агенције за аграрна плаћања Републике Српске данас је исплатилo 1.923.752,99 KM на име премије за тов свиња из 2019. године. Списак исплаћених корисника се може преузети овдје.
27.02.2020. Саопштење
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске посредством Агенције за аграрна плаћања Републике Српске данас је исплатилo подстицајна средства по следећим мјерама:
1. Премија за поврће из 2019.     1.456.144,73 КМ

24.02.2020. Саопштење
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске посредством Агенције за аграрна плаћања Републике Српске је расписало ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА ЗА ОДОБРАВАЊЕ НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ. Објава у Службеном гласнику  Републике Српске број:11/20 се може преузети и ОВДЈЕ. 

21.02.2020. Саопштење
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске посредством Агенције за аграрна плаћања Републике Српске данас је исплатилo 2.016.934,01 KM на име премије за откуп млијека за новембар 2019. године. Списак исплаћених корисника се може преузети овдје. 

19.02.2020. Саопштење
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске посредством Агенције за аграрна плаћања Републике Српске данас је исплатилo 1.859.717,89 КМ за подстицаје у пољопривредној производњи.
Мјере по којима је вршена исплата су: 
1. Стратешка документа 2. 2019: 29.038,89 КМ;
2. Премије за овце и козе за физичка лица у 2019: 822.679,00 КМ;
3. Премије за узгој по систему крава-теле 2019. (физичка лица): 1.008.000,00 КМ.

14.02.2020. Саопштење
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске посредством Агенције за аграрна плаћања Републике Српске данас је исплатилo 1.517.031,10 КМ за интервентни откуп јунади и 2.151.207,13 KM за премију откупа млијека за октобар 2019. Списак исплаћених премија се може преузети ОВДЈЕ. 

12.02.2020. Саопштење
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске посредством Агенције за аграрна плаћања Републике Српске данас је исплатилo 375.075,25 KM за подстицаје у пољопривредној производњи.
Мјере по којима је вршена исплата су: 
1. Инвестиције у биљну производњу 2019. 89.028,89КМ
2. Инвестиције у сточарску производњу 2019. 245.863,80КМ; 
3. Прерађивачки капацитети 2019. 10.187,78КМ; 
4. Подршка узгојно селекцијском раду 2019.  897,00КМ; 
5. Жалбе у 2019.  20.991,00КМ;
6. Пшеница 200 КМ/ха  (допуна): 1.711,28КМ;
7. Премија за млијеко (допуна): 3 2019.  6.395,50КМ.

11​.02.2020. Саопштење
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске посредством Агенције за аграрна плаћања Републике Српске данас је исплатилo 912.193 KM за подстицаје у пољопривредној производњи.
Исплаћени су подстицаји за инвестиције у биљну и сточарску производњу, за проширење прерађивачких капацитета, премија за јата лаке и тешке линије и 18-недељне кокице, те подстицаји за заштиту здравља биљака.

10​.02.2020. Саопштење
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске посредством Агенције за аграрна плаћања Републике Српске данас је исплатилo 503.936 KM за подстицаје у пољопривредној производњи.
Исплаћен је регрес по хектару сјетвене површине за соју и уљану репицу, те премија за саднице 2019.године.03​.12.2019. Саопштење
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске посредством Агенције за аграрна плаћања Републике Српске данас је исплатилo 2.071.510 КМ за подстицаје у пољопривредној производњи.
Овај износ се односи на подстицаје за набавку пољопривредне механизације, а о наредној уплати јавност ће бити благовремено обавијештена.​

02.12.2019. Саопштење

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске посредством Агенције за аграрна плаћања Републике Српске исплатилo је 3.720.758 КМ по основу подстицаја из 2019.године. Исплаћене су премија за млијеко за август 2019.године, те подстицаји за набавку пољо​привредне механизације за 2019.годину. О наредној уплати јавност ће бити благовремено обавијештена. ​

04.11.2019. Саопштење
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске посредством Агенције за аграрна плаћања Републике Српске исплатилo је 3.043.333 КМ по основу подстицаја из 2019.године.
Исплаћене су премија за млијеко за јул 2019.године, премија за пчеле за 2019.годину, те средства за ванредне потребе и помоћи. О наредној упласти јавност ће бити благовремено обавијештена. 

18.10.2019. САОПШТЕЊЕ
Обрасци за пријаву сјетве меркантилне пшенице у јесен 2019. године се могу преузети овдје.​

1.10.2019. САОПШТЕЊЕ
​Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске посредством Агенције за аграрна плаћања Републике Српске данас је исплатилo 2.152.110 КМ по основу подстицаја из 2019.године.
​Исплаћенa је премија за млијеко за јун 2019.године.

25.09.2019. Саопштење за јавност
​​Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске посредством Агенције за аграрна плаћања Републике Српске данас је исплатилo 1.695.320 КМ по основу подстицаја из 2019.године.
Исплаћени су подстицаји за заштиту здравља биљака и животиња, за ванредне потребе и помоћи, те за Јавно предузеће „Противградна превентива Републике Српске“.​


17.09.2019. Саопштење за јавност
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске посредством Агенције за аграрна плаћања Републике Српске данас је исплатилo 1.538.416 КМ по основу подстицаја за пољопривредну производњу из 2019.године.
Исплаћени су подстицаји за увођење технолошких иновација, за подршку ловству, за контролу квалитета млијека, за ванредне потребе и помоћи, те за регресирано дизел гориво за април-мај 2019.
Нешто раније испл​аћено је и 2.399.428 КМ за премију за млијеко за мај 2019.године, па је у септембру ове године укупно исплаћено 3.937.844 КМ за подстицаје.

30.08.2019. Саопштење за јавност
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске посредством Агенције за аграрна плаћања Републике Српске данас је исплатилo 1.259.375​​ КМ по основу подстицаја за пољопривредну производњу из 2019.године.

29.08.2019. Саопштење за јавност
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске посредством Агенције за аграрна плаћања Републике Српске данас је исплатилo 1.269.480 КМ по основу подстицаја за пољопривредну производњу из 2019.године.
О наредној уплати јавност ће бити благовремено обавијештена.​

23.08.2019. Саопштење за јавност
Агенција за аграрна плаћања је извршила данас уплату у укупном износу 2.248.326,93 КМ на основу ПРЕМИЈА ЗА ПШЕНИЦУ ЗА ​​ФИЗИЧКА ЛИЦА.

21.08.2019 Саопштење за јавност
Списак корисника којима је утврђен пасиван статус у пријавама ​о површинама засијаним меркантилном пшеницом у јесењој сјетви 2018. године може се преузети овдје.​

​21.08.2019. Саопштење за јавност
Списак корисника за регресирано  ДИЗЕЛ ГОРИВО може се преузети овдје.​

Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.