Sign In

Одржана 62. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

​Влада Републике Српске утврдила је данас, на 62. сједници, у Бањалуци, Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о управљању отпадом. 

Како би се прецизирала и нагласила улога јединица локалне самоуправе у систему управљања отпадом, извршена је измјена и допуна Закона, којим се уређују дужности јединица локалне самоуправе, а нарочито за питања развоја система одвојеног сакупљања отпада.

Одговорности  и  обавезе  у  управљању  отпадом  додатно  су  уређене  прецизирањем одредаба које се односе на произвођаче производа. 

Произвођач производа треба да користи технологије и развија производњу на начин који обезбјеђује рационално коришћење природних ресурса, подстиче поновно коришћење и  рециклажу производа и промовише еколошки одрживо управљање  природним  ресурсима. 

Поред  тога,  произвођач  производа  у  највећој  могућој  мјери  уводи  и  користи  повратну  амбалажу  која  смањује  оптерећивање  животне  средине  отпадом у односу на амбалажу за једнократну употребу и одговоран је за стављање на  тржиште  производа  и  амбалаже,  који  садрже  материјале  и  опасне  супстанце  у  количинама и/или концентрацијама које би могле неповољно утицати на здравље људи  и животну средину. 

 

Влада Републике Српске утврдила је Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о заштити животне средине. 

Измјенама и допунама овог закона, приступило се првенствено због потребе додатног усклађивања одредaбa наведеног закона са изворима права Европске уније којима се уређује област заштите животне средине.

Прописано је успостављање јединственог информационог система заштите животне средине Републике Српске, који ће водити Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске. Предложеним измјенама и допунама Закона биће омогућено успостављање ефикаснијег  система заштите животне средине на територији Српске.

 

Влада Републике Српске утврдила је Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о концесијама.

Разлози за доношење овог закона садржани су у потреби потпунијег и прецизнијег прописивања појединих одредаба ради лакшег тумачења и примјене у пракси.

Најзначајније разликe између Нацрта и Приједлога овог закона, које су резултат скупштинске расправе, огледају се у томе да се, поред већ прописаних, и соларна постројења са фото-напонским ћелијама на земљи, инсталисане снаге до 250 kW, изузимају из предмета концесије, односно, концесионог односа.

Поред наведеног, допуњена је одредба којом се, између осталог, уређује намјена средстава прикупљених од концесионе накнаде, а представља приход буџета јединице локалне самоуправе, на начин да се та средства могу користити и за друге потребе локалног развоја, те остале трошкове неопходне за функционисање јединице локалне самоуправе, не угрожавајући дефинисана ограничења.

Наиме, средства од концесионих накнада не могу се користити за плате и друга лична примања запослених у административној служби, функционера и одборника у јединицама локалне самоуправе, нити за плате и друга лична примања корисника буџета јединице локалне самоуправе.

 

Влада Републике Српске донијела је Рјешење о одобрењу реалокације средстава Буџетске резерве, у износу од 500.000,00 КМ, Министарству здравља и социјалне заштите, за ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Срспке, за спровођење мјера за спречавање и сузбијање заразне болести изазване вирусом корона.

 

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о исплати аконтације финансијских средстава неразвијеним и изразито неразвијеним јединицама локалне самоуправе, у износу од 750.000,00 КМ.

Средства се распоређују неразвијеним општинама, и то Братунац, Вишеград, Власеница, Доњи Жабар, Костајница, Љубиње, Невесиње, Нови Град, Петровац, Петровац, Рибник, Рогатица, Хан Пијесак, Шамац и Шипово, у износу од по 21.428,50 КМ.

Изразито неразвијеним општинама Берковићи, Вукосавље, Источни Дрвар, Источни Мостар, Источни Стари Град, Језеро, Калиновик, Крупа на Уни, Купрес, Лопаре, Ново Горажде, Осмаци, Оштра Лука, Пелегићево, Рудо, Сребреница, Трново и Чајниче биће исплаћен износ од по 21.428,50 КМ, а општини Шековићи износ од 21.431,00 КМ.

 

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о расподјели средстава гранта за заштиту потрошача за 2019.годину.

У оквиру  буџета за 2019. годину  Влада Републике Српске је обезбиједила намјенска  средства у износу од 100.000,00 КМ за промовисање и унапређење заштите права потрошача путем подстицања рада удружења за заштиту потрошача.

Средства за суфинансирање материјалних трошкова удружењима за заштиту потрошача су исплаћена у три дијела у укупном износу од 53.000,00 КМ, и то за УП „Звоно", Бијељина, у износу од 6.200,00КМ; УГ „Оаза", Требиње, у износу од 4.900,00КМ; УГ „Топеер", Добој, у износу од 4.900,00 КМ; УГ „Дон", Приједор, у износу од 8.400,00КМ; УГ „ЦАМ", Шековићи, у износу од 5.500,00; УП „Реакција", Бања Лука, у износу од 4.900,00КМ; УГ „ЖИР", Источно  Сарајево, у износу од 4.700,00КМ; УГ „ Жути кишобран", Градишка, у износу од 4.200,00КМ; УГ „Природа", Братунац, у износу од 4.400,00КМ и УГ „Покрет Потрошача" Бања Лука, у износу од 4.900,00КМ.

У циљу реализације Одлуке Владе Републике Српске, у дијелу која се односи на расподјелу средстава гранта за финансирање пројеката, Министарство трговине и туризма је расписало Конкурс  за додјелу средстава гранта из области заштите потрошача, у оквирном износу од 47.000,00 КМ, након којег је закључено 7 уговора о финансирању пројеката са удружењима, и то са УГ „Дон", Приједор, вриједности 10.200,00КМ; УГ „Звоно", Бијељина, вриједности 9.985,00КМ; УГ „Цам", Шековићи, вриједности 7.015,00КМ; УП „Реакција", Бања Лука, вриједности 5.800,00КМ; УГ „Оаза", Требиње, вриједности 5.200,00КМ; УГ „Жир", Источно Сарајево, вриједности 4.800,00КМ и УГ „Топеер", Добој, вриједности 4.000,00КМ.

 

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о стању у Јавној установи Ергела „Вучијак" Прњавор и приједлогу мјера за побољшање постојећег стања.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде и Министарство финансија задужени су да сагледају могућност обезбјеђења потребних финансијских средства у износу од 300.000,00 КМ за реконструкцију и адаптацију постојећих шталских објеката у Јавној установу Ергела „Вучијак" Прњавор, у 2020. години.

Влада Републике Српске задужује Републичку управу за геодетско и имовинско правне послове да приоритетно проведе поступак уписа права својине на некретнинама на Јавну установу Ергела „Вучијак" Прњавор.

 

Влада Републике Српске упознала се са Основама плана пословања Босанско херцеговачке жељезничке јавне корпорације за 2020. годину.

Влада је задужила Министарство саобраћаја и веза да са Министарством промета и комуникација Федерације БиХ покрене процедуру преиспитивања Споразума о оснивању  Босанско херцеговачке жељезничке јавне корпорације закљученог  између Републике Српске и Федерације БиХ ради редефинисања члана 3, а посебно надлежности, финансирање и извјештавање.
Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.