Sign In

Одржана 44. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

​Влада Републике Српске утврдила је данас, на 44. сједници, у Бањалуци, Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о концесијама.

Разлози  за  доношење  овог  закона  произилазе  из  потребе  да  се  поједина рјешења прецизније дефинишу и, с тим у вези, отклоне одређени недостаци у важећем Закону о концесијама који су уочени током његове примјене. У том смислу прецизиније се дефинишу претходне активности надлежних органа (министарстава) и свих других органа, јавних предузећа и институција надлежних за издавање одобрења, дозвола и сагласности потребних за реализацију предмета концесије, укључујући и мишљење јединице  локалне  самоуправе  на  чијој  територији  ће  се  обављати  концесиона дјелатност, за концесије које додјељује Влада. Такође, прецизирају се поједине одредбе у циљу унапређења процеса додјеле концесија и квалитетног испуњења уговора о концесији.

Влада Републике Српске утврдила је Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о заштити животне средине.

Примјеном Закона о заштити животне средине, као и подзаконских аката донесених на основу њега, у периоду од његовог доношења до сада, уочене су одређене потешкоће приликом његовог спровођења, а које су у већем дијелу процедуралног карактера и које  ће се превазићи доношењем Закона о измјенама и допунама Закона о заштити животне средине.

Наиме, примјеном одредаба Закона о заштити животне средине указала се потреба за детаљнијим разрађивањем појединих законских одредаба, а што се првенствено односи на поступак претходне процјене утицаја на животну средину, те потребу укључивања јавности у најранијој фази одлучивања.

Водећи рачуна о великом броју неуредних захтјева за претходну процјену утицаја на животну средину у пракси, указала се потреба и за додатним прецизирањем садржаја наведеног захтјева, као и доказа који се уз исти прилажу, а у циљу постизања економичнијег и ефикаснијег поступка претходне процјене.

Истовремено, разлог насталих измјена и допуна овог закона је и додатно усклађивање са ЕУ законодавством.

Влада Републике Српске прихватила је Информацију о остваривању права на пензијско и инвалидско осигурање демобилисаних бораца Војске Републике Српске у периоду од 01.01.1996. године до 29.09.2000. године. 

Задужују се Министарство рада и борачко-инвалидске заштите и Министарство финансија да у Буџету за 2020. годину обезбиједе средства у износу од 1.358.996,02 КМ за уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за 2.810 демобилисаних бораца који су се у периоду од 01.01.1996. године до 29.09.2000. године налазили на евиденцији Завода за запошљавање.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о заснивању новог производног циклуса у 2019/20 години.

Према процјенама стручних служби Министарства и Пољопривредног института Републике Српске, у јесењој сјетви 2019. године биће засијано укупно 69.091 ha под ратарским културама, од чега ће око 43.670 ha бити засијано под пшеницом као доминатном ратарском културом у јесењој сјетви.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о стању у производњи и пласману јунећег меса у Републици Српској, те задужила Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде да, у циљу заштите пољопривредних произвођача, пропише мјере подстицаја за интервентни откуп тржишних вишкова товних јунади у Републици Српској.

Влада Републике Српске задужила је Министарство финансија да у аграрном буџету за 2020. годину планира додатна средства у износу од 2.000.000 КМ за реализацију поменутих мјера.

Влада Републике Српске захтјева од надлежних органа на нивоу БиХ да хитно предузму све активности по питањима заштите пољопривредне производње, са посебним освртом на говеђе месо, али и друге мјере које имају за циљ заштиту и промоцију домаће производње, као што су међународни уговори о трговини и слично.

Влада Републике Српске прихвтила је Информацију о пројектима Републике Српске у оквиру интегрисаног развоја коридора ријеке Саве и Дрине.

У  Програму за интегрисани развој коридора ријека Саве и Дрине који је припремила Свјетска банка предложени су пројекти у области водоприведе, саобраћаја, животне средине и туризма, а који имају за циљ смањење  ризика од поплава и суша, унапређење водних путева, заштиту животне средине и развој туризма. Пројекат је регионалног карактера и укључује  све земље које су у    сливу ријеке Саве – Словенију, Хрватску, Босну и Херцеговину, Србију и Црну Гору.

Задужују се Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Министарство саобраћаја и веза, Министарство трговине и туризма, Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију  и Министарство финансија да, у складу са својим надлежностима, наставе  активностима на реализацији пројеката.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о додјели новчане помоћи изразито неразвијеним општинама, у укупном износу од 19.000,00 КМ.

Овом одлуком одобрава се исплата новчане помоћи изразито неразвијеним општинама, за набавку материјално-техничке опреме у сврху јачања капацитета матичних служби и побољшања квалитета јавних услуга за грађане.

По 1.000 КМ одобрава се општинама: Берковићи, Вукосавље, Источни Дрвар, Источни Мостар, Источни Стари Град, Језеро, Калиновик, Кнежево, Крупа на Уни, Купрес, Лопаре, Ново Горажде, Осмаци, Оштра Лука, Рудо, Сребереница, Трново, Чајниче и Шековићи.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.