Sign In

Одржана 195. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

​Влада Републике Српске донијела је данас, на 195. сједници у Бањалуци, Одлуку о усвајању Стратегије заштите животне средине Републике Српске за период 2022 - 2032. године.

Приједлог Стратегије је припремљен у оквиру извршења споразума потписаног између Амбасадe Краљевине Шведске у Босни и Херцеговини и Штокхолмског институтa за животну средину (SEI).

Стратешки документ је израдио тим стручњака SEI-а института уз учешће представника надлежних републичких органа управе, академске заједнице и невладиних организација из области заштите животне средине. Израду овог документа je финансиралa Амбасада Краљевине Шведске у БиХ.

Овај стратешки документ, заједно са стратешким документима Федерације Босне и Херцеговине и Брчко Дистрикта, чини саставни дио Стратегије заштите животне средине/околиша Босне и Херцеговине, у складу са уставним надлежностима и договореним механизмом координације.

Стратегија дугорочно одређује и усмјерава циљеве управљања животном средином на начелима одрживог развоја, у складу са укупним привредним, друштвеним, социјалним и културним развојем на подручју Републике Српске.

Стратегија садржи основе за усмјеравање и усклађивање привредних, техничких, научних, образовних, организационих и других мјера, те мјера спровођења међународних обавеза у циљу заштите животне средине, а које су систематизоване у седам тематских области: Управљање водама, Управљање отпадом, Биодиверзитет и заштита природе, Квалитет ваздуха, климатске промјене и енергија, Хемијска безбједност и бука, Одрживо управљање ресурсима, те Управљање животном средином.

Предвиђено је да се за потребе остваривања циљева Стратегије заштите животне средине и акционог плана за њену реализацију, као и ради цјеловитог увида у стање заштите животне средине, израђује Извјештај о стању животне средине сваке двије године, који Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију подноси Влади Републике Српске на усвајање.

 Влада Републике Српске усвојила је на данашњој сједници Акциони план за спровођење Стратегије развоја трговине Републике Српске за период 2023-2025. година. Влада Републике Српске претходно је на 188. сједници одржаној 29.09.2022. године усвојила Стратегију развоја трговине Републике Српске за период 2022-2028. година, која садржи основне правце развоја трговинског сектора Републике Српске и, на основу спроведених анализа, истраживања и јавних консултација са релевантним заинтересованим странама, дефинише визију, стратешке циљеве, приоритете и мјере за период 2022-2028. година.

У складу са дугорочном развојном оријентацијом тржишта и трговинског сектора Републике Српске, Стратегијом се детерминишу сљедећи стратешки циљеви развоја трговине у Републици Српској:

1. Изградња и унапређење законског и институционалног оквира трговинског сектора, односно унапређење трговине путем нових законских рјешења и изградње капацитета трговинског сектора;

2. Унапређење конкурентности домаћих производа и развој потенцијала домаће трговине, које подразумијева унапређење активности брендирања домаћих производа, активности на развијању свијести потрошача о куповини домаћих производа и стимулисање тражње за домаћим производима;

3. Унапређење заштите потрошача, односно институционалну подршку у заштити потрошача на тржишту и развој и унапређење подршке удружењима за заштиту потрошача.

Влада Републике Српске прихватила је Информацију о пројекту „SMART Балкан – Цивилно друштво за повезан Западни Балкан“.

Пројекат „SMART Балкан – Цивилно друштво за повезан Западни Балкан“, има за циљ да допринесе јачању грађанског учешћа на Западном Балкану кроз оснаживање организација цивилног друштва за јачу и активнију улогу у креирању мирних и инклузивних друштава за одрживи развој у земљама Западног Балкана (Албанији, Босни и Херцеговини, Косову, Црној Гори, Сјеверној Македонији и Србији).

Ради се о четворогoдишњем Пројекту који ће имплементирати Центар за промоцију цивилног друштва (ЦПЦД) у сарадњи са партнерским организацијама, а који финансира норвешко Министарство вањских послова са грантом вриједним више од 17 милиона евра (34 милиона КМ).

Кроз пројекат ће се обезбиједити финансијска средства за подршку више од 450 пројеката организација цивилног друшва у земљама Западног Балкана, те за изградњу капацитета организација цивилног друштва.

Сходно закључку Владе Републике Српске, Министарство управе и локалне самоуправе ће именовати представника министарства у Управни одбор пројекта, те ће о реализацији пројектних активности најмање једном годишње информисати Владу.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.