Sign In

Одржана 25. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

Влада Републике Српске усвојила је данас, на 25. сједници у Бањалуци, Консолидовани извјештај о извршењу Буџета Републике Српске за период 01.01.2023. године до 31.03.2023. године.

Приходи и примици планирани буџетом у првом кварталу 2023. године остварени су у износу од 1,117.7 милионa (милијарду и 117 милиона) КМ, што je за 17% мање у односу на Буџет, а за 6% више у односу на финансијски план за прва три мјесеца 2023. године. 
Приходи од директних пореза у прва три мјесеца 2023. године износе 522.6 милиона КМ, што је за 9% више у односу на Буџет, а за 12% више у односу на финансијски план за први квартал 2023. године,
Индиректни порези у првом кварталу ове године износе 397.1 милион КМ, што је за 17% мање у односу на Буџет, а за 3% више у односу на финансијски план за прва три мјесеца 2023. године.
Расходи и издаци планирани буџетом на општем фонду за прва три мјесеца 2023. године исказани су у износу од 1,059.0 милиона КМ, што је за 21% мање у односу на  Буџет, а за 1% мање у односу на финансијски план за први квартал 2023. године.
Издаци за отплату дугова у првом кварталу 2023. године износе 145.4 милиона КМ, што је за 37% мање у односу на Буџет, а за 2% мање у односу на финансијски план за први квартал 2023. године.
Ино-дуг је у првом кварталу 2023. године редовно сервисиран и за те потребе издвојено је 100.4 милиона  КМ.
Настављена је континуирана амортизација унутрашњег дуга и из редовних буџетских средстава издвојено је 63.8 милиона КМ.
Расходи и издаци који се односе на пројекте који се финансирају из Програма јавних улагања Републике Српске за финансирање из Буџета у 2023. години, у првом кварталу 2023. године евидентирани су у износу од 12.5 милион КМ.

Влада Републике Српске је разматрала и усвојила Информацију о пројекту „Водоводна и канализациона инфраструктура у Републици Српској“, у којој је наведено да ће ефекти реализованих инвестиција имати вишеструке користи, како на здравље становништва, тако и на привредне токове али и на свеукупну одрживост система водоснадбијевања у локалним заједницама. 
Пројектом је планирано финансирање из кредитних средстава Европске инвестиционе банке у износу 50 милиона евра кредита, 35 милиона евра гранта и 15 милиона евра властитог учешћа. До сада је по пројекту потписано укупно 54 уговора о радовима и 18 уговора о испоруци робе. Такође, уложена су и значајна средства у израду пројектне документације и услуге надзора, чиме је укупан износ уговорених радова, роба и услуга 71,5 милиона евра. 
Укупан износ одобрених грант средстава је 19,3 милиона евра. 
Извршена плаћања по одобреним пројектима у 27 општина учесница износе 61,2 милиона евра. 
Влада Републике Српске је дистрибуисала одобрена грант средства у највећи број локалних заједница који учествују у Пројекту. 
С обзиром, да грант средства везана за пројекат нису била оперативна, а да ни кредитна средства нису била распoложива у посљедњих 14 мјесеци, Тим за управљање пројектом је на основу динамике извођења радова која је била знатно успорена, затражио од Европске инвестиционе банке да продужи уговор до 30.06.2024. године. 
Процедура везане за продужење уговора су завршене 24.05.2023. године.

Влада Републике Српске је усвојила Информацију о одобравању и употреби донаторских средстава Владе Републике Српске. Од септембра 2017. године закључно са августом 2022. године, Влада Републике Србије дозначила је 15 донација Републици Српској путем Министарства финансија Републике Српске у укупном износу од 188,3 милиона КМ. Од поменутог износа, до сада је исплаћено 182,3 милиона КМ или 96,83%.
У Републици Српској распоређено је укупно 172,8 милиона КМ, од чега је финансирано 136 пројеката, у области путне, привредне, спортске и социјалне инфраструктуру, а улагано је и у здравство, у укупно 53 јединице локалне самоуправе у Републици Српској. 
Донаторска средства Србије усмјерена су и у поједине локалне заједнице у Федерацији БиХ (Дрвар, Гламоч, Босански Петровац, Босанско Грахово, Босанска Крупа и Мостар), гдје је финансирано 26 пројеката из области путне инфраструктуре, водоснабдијевања, школства, здравства, културе и спорта, те улагања у обнову и изградњу вјерских објеката Српске православне цркве.
У Брчко дистрикту БиХ донаторским средствима Србије је финансирана изградња дјечијег обданишта у износу 500.000 евра.

На данашњој сједници, Влада Републике Српске је разматрала Информацију о Споразуму о финансирању програма прекограничне сарадње БиХ са Србијом за период 2021-2027. године, те усвојила закључак да се Споразум упути у даљу процедуру усвајања.
Укупан буџет Споразума о финансирању 2021 – 2027. година износи 16,2 милиона евра, од чега је укупан допринос Европске уније 14 милиона евра. 
Општи циљ Програма прекограничне сарадње Србија - Босна и Херцеговина за период 2021-2027. годину (у даљем тексту: Програм 2021-2027. година) је промовисање доброкомшијских односа, подстицање интеграције у Европску унију, унапријеђење друштвено-економског развоја програмског прекограничног подручја кроз друштвено и економско укључивање одређених група, посебно младих, те за конкурентност туризма.

Влада Републике Српске усвојила је данас Уредбу о измјенама и допунама Уредбе о поступку додјеле подстицаја за мала и средња предузећа.
Уредба је донесена с циљем додатног унапређења поступка додјеле подстицаја, а приликом израде Уредбе увежени су одређени приједлози пословне заједнице и самих корисника подстицаја. 
Подстицаји се додјељују за пројекте дигиталне трансформације, техничких иновација, организација учешће на сајмовима, организација сајмова и конференција те очување старих и умјетничких заната и домаће радиности.
Циљ је да се омогући суфинансирање пројеката у што већем обиму како би подносиоцима захтјева олакшали бржу реализацију пројеката, који ће унаприједити пословање малих и средњих предузећа и омогућити бољу промоцију наше привреде код пројеката који се односе на сајмове и конфернције.
Такође, у циљу очувања старих и умјетничких заната и домаће радиности у потпуности ће се финансирати пројекти субјекти, који имају статус старих заната како би исти опстали и пренијели нашу традицију и вриједности на нове генерације. 

На данашњој сједници усвојена је и Уредба о измјенама и допунама Уредбе о поступку додјеле подстицаја за директна улагања.
Поступак додјеле подстицаја за директна улагања, односно за подршку реализације инвестиционих пројеката привредних субјеката проводи се у складу са Законом о подстицајима и Уредбом о поступку додјеле подстицаја за директна улагања.
У току спровођења поступка додјеле подстицаја у 2022. години констатовано је да је потребно дјелимично интервенисати у садржају Уредбе. Након обављених консултација са пословном заједницом, а с циљем унапређења поступка додјеле подстицаја за директна улагања, предложене су измјене и допуне уредбе. 
Предвиђено да уредба ступи на снагу наредног дана од дана објављивања, у циљу што ранијег расписивања јавног позива и остваривања права привредних субјеката на подстицаје за директна улагања, а то је у општем интересу сектора привреде у Републици Српској.

Влада Републике Српске усвојила је Акциони план за спровођење Стратегије развоја малих и средњих предућа за период 2023-2025. године.
Нови Акциони план за спровођење Стратегије развоја малих и средњих предузећа Републике Српске за период 2023-2025. године припремљен је у складу са прописима из области стартешког планирања. Акционим планом за спровођење Стратегије разрађена је оквирна динамика реализације циљева, приоритета, мјера, кључних пројеката и активности у периоду од 2023-2025. године. Такође, планирана су финансијска средства и одређени носиоци реализације. Акциони план је припремљен у сарадњи са надлежним министарствима и институцијама Републике Српске, те међународним организацијама које су носиоци реализације појединих пројеката и активности.

Влада Републике Српске прихватила је Информацију о учешћу јединица локалне самоуправе у финансирању вантјелесне оплодње у 2022. години.
Министарство породице, омладине и спорта континуирано прати демографска кретања у Републици Српској и анализира тренутне мјере које се примјењују, а које се могу сврстати у домен популационе политике. Једна од тих мјера је пружањe финансијске помоћи при лијечењу неплодности код паровa. Финансирањем три бесплатна покушаја вантјелесне оплодње, Влада Републике Српске је уочила значај ове пронаталитетне мјере и на тај начин се Република Српска по овом праву изједначила са другим развијенијим земљама.
Према подацима Фонда здравственог осигурања Републике Српске, у 2022. години одобрено је укупно 591 захтјев за вантјелесну оплодњу, за први покушај 327, за други покушај 185 а за трећи 79 захтјева. Трошкови за ове намјене у 2022. годину су износили 2,9 милиона КМ.
Министарство породице, омладине и спорта од 2011. године заговара код јединица локалне самоуправе да финансирају/суфинансирају наредне поступке вантјелесне оплодње. Министарство је од јединица локалне самоуправе добило податаке за 2022. годину: о броју пристиглих и одобрених захтјева за финансирање поступака вантјелесне оплодње, износу одобрених средстава, износу планираних средстава, те уколико није планирана посебна буџетска позиција за ове намјене, да ли се трошкови за поступке вантјелесне оплодње финансирају са других буџетских позиција и у којем износу. 
У 2022. години општине/градови су укупно запримиле 264 захтјева за финансирање/суфинансирање трошкова вантјелесне оплодње. Од овог броја јединице локалне самоуправе су одобриле 246 захтјева или 93% у износу од 715.197,66 КМ. Највећи број пристиглих захтјева имали су: Бања Лука, Бијељина, Приједор, Пале, Источно Ново Сарајево, Козарска Дубица, Рогатица, Добој и Прњавор.
У 2022. години, укупно је 36 јединица локалне самоуправе издвојило средства за ове намјене:
-              15 ЈЛС које су планирале буџетом,
-              20 ЈЛС које су планирале средства у оквиру друге позиције и 
-                 1 ЈЛС која је финансирала трошкове ВТО са друге позиције.
Према добијеним информацијама, средства за финансирање трошкова поступака вантјелесне оплодње у буџетима за 2023. годину планирало је 17 општина/градова, у оквиру других позиција за ове намјене 26 општина/градова, а њих 9 би финансирало трошкове са неких других буџетских позиција (буџетска резерва), уколико би имали захтјева за овакве намјене. То значи да би трошкове за финансирање поступака вантјелесне оплодње у 2023. години финансирале 52 јединице локалне самоуправе.
Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.