Sign In

Пословање

ПРОМЕТ НЕПОКРЕТНОСТИ

ШПЕДИТЕРСКИ ПОСЛОВИ 


 

Прилог 1- Подаци о трговини и трговинској мрежи за трговце који обављају дјелатност трговине на велико.doc

Прилог 2- Подаци о трговини и трговинској мрежи за трговце који обављају дјелатност трговине на мало.doc

Прилог 3- Трговци који пружају трговинску услугу-услугу трговачког центра.doc

Прилог 4- Трговци који пружају трговинску услугу –услугу тржнице на мало.doc

Прилог 5- Цијена нафтних деривата код трговца који обавља дјелатност трговине на велико.doc

Прилог 6-Цијена нафтних деривата код трговца који обавља дјелатност трговине на мало.doc

Прилог 7-Промјена цијена нафтних деривата код трговца који обавља дјелатност трговине на велико.doc

Прилог 8- Промјена цијена нафтних деривата код трговца који обавља дјелатност трговине на мало.docx

Прилог 9-Промјена марже нафтних деривата код трговца који обавља дјелатност трговине на велико.docx

Прилог 10-Промјена марже нафтних деривата код трговца који обавља дјелатност трговине на мало.docx

Прилог 11- Стање залиха нафтних деривата код трговца који обавља дјелатност трговине на велико.docx

Прилог 12- Стање залиха нафтних деривата код трговца који обавља дјелатност трговине на мало.docx

 

 

 • Изјава о испуњености прописаних услова у погледу пословних просторија, опреме, уређаја помоћу којих се обавља трговина, као и услова који се односе на стручне спреме лица која раде у трговини
 • Захтјев  за доношење рјешења о престанку обављања трговинске дјелатности
 • Списак предузећа која се баве осталим помоћним дјелатностима у превозу (52.29)
 • Правилник о садржају, форми и роковима доставе обавјештења о цијенама
 • Захтјев за издавање дозволе за изношење средстава у иностранство у сврху оснивања привредног друштва, представништва или пословне јединице
 • Табела 1 - Поријекло нафте и деривата нафте
 • Табела 2 - Промет нафте и деривата нафте на велико
 • Табела 3 - Промет деривата нафте на мало
 • Промјена велепродајне цијене - Табела
 • Промјена малопродајне цијене - Табела
 • Одобрење за обављање дјелатности услуге тржнице на велико 
 • Издавање Рјешења о сагласности Министарства трговине и туризма Републике Српске за упис у Регистар лица спољнотрговинског промета
 • Захтјев за добијање идентификационог броја уређаја за евидентирање и контролу промета на БПС - ИД и стављање у употребу уређаја за евиденцију и контролу промета

 Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.