Sign In

Циљеви одрживог развоја (Агенда 2030)

Циљеви одрживог развоја представљају свеобухватни план Уједињених нација усмјерен на  искорјењивање сиромаштва, рјешавање проблема климатских промјена, обезбјеђивање мира, те борбу против неравноправности. Иако прецизирани као 17 појединачних циљева, они су међусобно повезани и представљају цјелину чије ће достизање омогућити квалитетнији живот у сигурнијем и одрживом свијету.

Циљеви одрживог развоја су амбициозан и комплексан пројекат. Да би се реализовали у предвиђеном року (2030. година) неопходно је активно и предано учешће влада и институција, али исто тако и партнерско дјеловање са организацијама цивилног друштва, грађанима, приватним сектором.

Влада Републике Српске интензивно сарађује са Уједињеним нацијама и партнерским агенцијама на остваривању циљева одрживог развоја. У више наврата је исказано задовољство сарадњом са Уједињенима нацијама, које се одвија уз поштовање надлежности свих нивоа власти.

У априлу 2019. године израђен је први Доборовољни преглед провођења Агенде 2030 и Циљева одрживог развоја у БиХ, који на систематски начин приказује досадашње активности и резултате у провођењу Циљева.

Више детаља о Циљевима одрживог развоја можете видјети на сљедећем линку:

https://www.ba.undp.org/content/bosnia_and_herzegovina/bs/home/sustainable-development-goals.html

У априлу 2021. године усвојен је Оквир за реализацију Циљева одрживог развоја у БиХ, за период важења до 2023. године. Институције Републике Српске активно су учествовале у консултацијама, те је документ у потпуности израђен од радне групе који су чинили представници свих нивоа власти у БиХ. Документ не представља стратегију него нуди шире развојне правце за извјештавање и праћење имплементације поменуте агенде. Више о Оквиру за реализацију Циљева одрживог развоја у БиХ можете видјети на следећем линку: https://zamisli2030.ba/bs/okvir-ciljeva-odrzivog-razvoja-u-bih/

Радна група за финансирање Циљева одрживог развоја је сачинила приједлог Мапе пута за израду оквира за финансирање Циљева одрживог развоја у БиХ. Која је након одобрења свих нивоа власти у БиХ усвојена у току 2022. године, више о поменутој мапи можете наћи на линку: https://zamisli2030.ba/bs/dobrovoljni-izvjestaj/

У седмом мјесецу 2023. године представници министарства за европске интеграције и међународну сарадњу учествовали су у представљању Другог добровољног извјештаја у напретку Циљева одрживог развоја и Агенде 2030. Приликом представљања извјештаја представљени су и примјери добре праксе у Републици Српској, Федерације БиХ и Дистрикту Брчко и приказане су активности реализоване у сарадњи са јединицама локалне самоуправе, пословне заједнице, везане за програме који су базирани на принципу одрживости и инклузивности, више о поменутом можете наћи на линку:

Савјет министара БиХ је у јуну 2023. године донијео одлуку о формирању интерресорне радне групе за праћење имплементације Циљева одрживог развоја (СДГ савјет). У радну групу именовани су представници свих нивоа власти у БиХ. Више о задацима савјета може се пронаћи на следећем линку: https://bit.ly/45h6QWn

Službeni List- Pregled Dokumenta (sluzbenilist.ba)
Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.