Sign In

Информације - материјалнa и нематеријалнa штетa и стара девизна штедња

​​​​​МАТЕРИЈАЛНА И НЕМАТЕРИЈАЛНА ШТЕТА - ВЕРИФИКАЦИЈА

Министарство финансија Републике Српске, позива сва лица којима је признато право судским одлукама или вансудским поравнањима на накнаду материјалне и нематеријалне штете настале у периоду ратних дејстава од 20. маја 1992. године до 19. јуна 1996. године, а који су заинтересовани да им се њихово потраживање изврши путем 16. емисије обвезница ратне штете, да доставе неопходну документацију за емисију до 01.07.2022. године, Министарству финансија Републике Српске, на адресу: Трг Републике Српске 1, 78000 Бања Лука.

Министарство финансија овим Позивом, такође, информише претходно поменута лица да ће, уколико документација за емисију обвезница достављена до 01.07.2022. године у Министарство финансија буде комплетна, иста бити обрађена и реализована кроз 16. емисију обвезница  која би требало да буде у августу мјесецу текуће године. Осим тога, сва комплетна документација запримљена након наведеног датума биће обрађена за емисију обвезница предвиђену за реализацију у 2023.  години.

Позивају се сва лица којима је признато право судским одлукама које гласе на готовину, да се обрате Министарству финансија ради информисања о години у којој доспијева на исплату њихово потраживање. - Позив за достављање документације (са наведеним начинима верификације и потребном документацијом) доступан је на сљедећем линку.

*****
Министарство финансија-Ресор за управљање дугом врши пријем странака која имају потраживања по основу материјалне и нематеријалне штете настале у периоду од 20. маја 1992. до 19. јуна 1996. године (ратна штета) искључиво уторком и сриједом од 12-14 часова, у канцеларијама 20 и 21 на XV спрату.

У Ресору за управљање дугом се не могу добити информације за потраживања по основу текућих обавеза (нпр. потраживања из радног односа и слично).

Информације и потребна документација у вези са измирењем потраживања по основу ратне штете: 

·  Упутство за верификацију ратне штете 

Основни обрасци:

·  Образац за верификацију ратне штете-прилог 1

·  Изјава уз документацију за ратну штету-прилог 2 

Додатни обрасци:

·  Образац Споразума о преносу потраживања - вансудско поравнање

·  Образац Споразума о преносу потраживања - пресуда 

Сва питања у вези са евиденцијом вансудских поравнања, извршних рјешења и судских пресуда можете поставити:
- путем интернет адресе: mf@mf.vladars.net
- писаним путем на адресу: 
 Министарство финансија, 
Трг Републике Српске број 1
78000 Бања Лука или
- путем телефона на број +387 51 339 127

Приликом обраћања је важно да наведете Ваше име и презиме, имена и презимена свих особа са судских одлука и вансудских поравнања, као и контакт телефон, како бисмо могли да Вам пружимо повратну информацију.

***************************************************************************************************

НОВОСТИ - 15. емисија обвезница ратне материјалне и нематеријалне штете 5. новембра 2021. године - линк

Више информацијама о исплатама по доспјелим хартијама од вриједности доступне су: у рубрици Вијести  и на страници Бањалучке берзе

 

 Обвезнице Републике Српске емитоване за измирење ратне материјалне и нематеријалне штете ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
Стање  на дан 31.12.2021. год ​​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
Редни 
број

Ознака обвезницеДатум емисијеБрој година доспијећа
Датум доспијећаБрој емитованих лица Износ емисијеБрој доспјелих купона/ануитетаУкупно исплаћено ​ ​
1RSRS-O-A6/30/2008156/30/20234,08940,764,772.001338,848,856.91 ​
2RSRS-O-B12/15/20081512/15/20232,91227,868,713.001326,558,901.08 ​
3RSRS-O-C10/30/20091410/30/20236,62380,545,470.001275,551,658.74 ​
4RSRS-O-D6/15/2010146/15/20244,06735,996,199.001130,002,839.72 ​
5RSRS-O-E6/9/2011146/9/20254,45929,103,835.001021,173,045.16 ​
6RSRS-O-F5/31/2012135/31/20258,00255,449,667.00939,507,890.47 ​
7RSRS-О-G12/24/20121312/24/20253,03021,818,286.00915,545,529.92 ​
8RSRS-О-H9/25/2013139/25/20263,21327,301,604.00816,517,471.80 ​
9RSRS-О-I9/26/2014139/26/20274,50532,185,097.00715,963,809.46 ​
10RSRS-O-J12/18/20151312/18/20283,78123,795,791.0069,173,278.21 ​
11RSRS-O-K11/22/20161311/22/20292,88121,117,388.0055,775,606.72 ​
12RSRS-O-L3/5/2018133/5/20314,12826,092,803.0031,174,176.89 ​
13RSRS-O-M11/15/20191311/15/20321,56115,125,492.002453,764.92 ​
14RSRS-O-N10/20/20201310/20/20335285,825,691.00187,385.42
15RSRS-O-P11/5/20211311/5/20344448,150,169.0000.00
УКУПНО   54,223451,140,977.00109296,334,215.42Обвезницама ратне штете могу се:

·   измирити пореске обавезе настале до 31.12.2007. године,

·   откупљивати станови до 60% вриједности,

·   вршити откуп пословних зграда, пословних простора,

·   платити легализација објеката
    у складу са:
        - Законом о унутрашњем дугу ("Службени гласник Републике Српске" број 1/12, 28/13, 59/13 и 44/14)
        - Законом о приватизацији државних станова ("Службени гласник Републике Српске" број 118/11)
        - Законом о приватизацији пословних зграда, пословних простора и гаража ("Службени гласник Републике Српске" број 98/04, 71/10 и 30/12) 
        - Законом о уређењу простора и грађењу ("Службени гласник Републике Српске" број 40/13)


 **********************************************************************************************************

КАЛКУЛАТОР ОТПЛАТНИХ ПЛАНОВА 

Овдје можете да преузмете Калкулатор отплатних планова за обвезнице Републике Српске емитоване за измирење унутрашњег дуга помоћу којег власници обвезница могу, уношењем вриједности и врсте обвезница, да добију тачне износе исплата по годинама.

********************************************************************************************************** 

СТАРА ДЕВИЗНА ШТЕДЊА (обавеза Републике Српске)  

10.03.2022.

Министарство финансија Републике Српске обавјештава лица која до сада нису извршила верификацију старе девизне штедње, а чија средства су била депонована у банкама са сједиштем на територији БиХ и за које је обавеза враћања пренесена на Републику Српску, да то могу да ураде од 15. марта 2022. године у Агенцији за посредничке, информатичке и финансијске услуге (АПИФ).

Законом дефинисани износ старе девизне штедње који треба исплатити Република Српска је 774,9 милиона КМ, од чега је верификовано 667,5 милиона КМ (што представља 86,14%) и преостаје за верификацију 107,3 милиона КМ (што представља 14%).

До сада је у Републици Српској верификовано 667,5 милиона КМ старе девизне штедње која се односи на 55.194 лица. Од тога је у готовини исплаћено 84,3 милиона КМ, чиме је у цјелости исплаћена штедња за 23.131 лице. За преостали износ верификоване штедње су емитоване обвезнице у износу 583,2 милиона КМ.

Све доспјеле обавезе по основу емитованих обвезница Република Српска уредно извршава.

Од укупне обавезе по емитованим обвезницама у износу 623,4 милиона КМ доспјело је и исплаћено штедишама 594,8 милиона КМ, а преостаје за измирење 28,52 милиона КМ. 


  *********************************************************************************************************

СТАРА ДЕВИЗНА ШТЕДЊА – ОБАВЕЗА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Министарство финансија Републике Србије – Управа за јавни дуг расписала је 23.02.2017. јавни позив за верификацију потраживања по основу старе девизне штедње које су грађани бивших република СФРЈ до 27. априла 1992. године положили код филијала банака са сједиштем на територији Републике Српске или у Републици Србији.

Информације о начину измирења доступне на сљедећем линку: Управа за јавни дуг Србије.

​​​​*********************************************************************************************************

СТАРА ДЕВИЗНА ШТЕДЊА – ОБАВЕЗА РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ

Контакти и информације доступне на интернет страници: https://www.gov.si/podrocja/finance-in-davki

Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.