Sign In

Информације - материјалнa и нематеријалнa штетa и стара девизна штедња

​​​​​МАТЕРИЈАЛНА И НЕМАТЕРИЈАЛНА ШТЕТА - ВЕРИФИКАЦИЈА

Позивају се сва лица којима је признато право судским одлукама које гласе на готовину, да се обрате Министарству финансија ради информисања о години у којој доспијева на исплату њихово потраживање. - Позив за достављање документације (са наведеним начинима верификације и потребном документацијом) доступан је на сљедећем линку.

*****
Министарство финансија-Ресор за управљање дугом врши пријем странака која имају потраживања по основу материјалне и нематеријалне штете настале у периоду од 20. маја 1992. до 19. јуна 1996. године (ратна штета) искључиво уторком и сриједом од 12-14 часова, у канцеларијама 20 и 21 на XV спрату.

У Ресору за управљање дугом се не могу добити информације за потраживања по основу текућих обавеза (нпр. потраживања из радног односа и слично).

Информације и потребна документација
 у вези са измирењем потраживања по основу ратне штете: 

·  Упутство за верификацију ратне штете 

Основни обрасци:

·  Образац за верификацију ратне штете-прилог 1

·  Изјава уз документацију за ратну штету-прилог 2 

Додатни обрасци:

·  Образац Споразума о преносу потраживања - вансудско поравнање

·  Образац Споразума о преносу потраживања - пресуда 

Сва питања у вези са евиденцијом вансудских поравнања, извршних рјешења и судских пресуда можете поставити:
- путем интернет адресе: mf@mf.vladars.net
- писаним путем на адресу: 
 Министарство финансија, 
Трг Републике Српске број 1
78000 Бања Лука или
- путем телефона на број +387 51 339 127

Приликом обраћања је важно да наведете Ваше име и презиме, имена и презимена свих особа са судских одлука и вансудских поравнања, као и контакт телефон, како бисмо могли да Вам пружимо повратну информацију.


Обвезнице Републике Српске емитоване
за измирење ратне материјалне и нематеријалне штете
​ ​ ​ ​
Ред. бројОзнака обвезницеДатум емисијеДатум доспијећа
1
RSRS-O-A30.6.2008.
30.6.2023.
2RSRS-O-B15.12.2008.
15.12.2023.
3RSRS-O-C30.10.2009.
30.10.2023.
4RSRS-O-D15.6.2010.
15.6.2024.
5RSRS-O-E9.6.2011.
9.6.2025.
6RSRS-O-F31.5.2012.
31.5.2025.
7RSRS-О-G24.12.2012.
24.12.2025.
8RSRS-О-H25.9.2013.
25.9.2026.
9RSRS-О-I26.9.2014.
26.9.2027.
10RSRS-O-J18.12.2015.
18.12.2028.
11RSRS-O-K22.11.2016.
22.11.2029.
12RSRS-O-L5.3.2018.
5.3.2031.
13RSRS-O-M15.11.2019.
15.11.2032.
14RSRS-O-N20.10.2020.
20.10.2033.
15RSRS-O-P5.11.2021.
5.11.2034.
16
RSRS-O-R1.9.2022.
1.9.2035.
17RSRS-O-S18.10.2023.
18.10.2036.Више информацијама о исплатама по доспјелим хартијама од вриједности доступне су: у рубрици Вијести  и на страници Бањалучке берзе


Обвезницама ратне штете могу се:

  • измирити пореске обавезе настале до 31.12.2007.
  • откупљивати станови до 60% вриједности,
  • вршити откуп пословних зграда, пословних простора,
  • платити легализација објеката

    у складу са:
        - Законом о унутрашњем дугу ("Службени гласник Републике Српске" број 1/12, 28/13, 59/13 и 44/14)
        - Законом о приватизацији државних станова ("Службени гласник Републике Српске" број 118/11)
        - Законом о приватизацији пословних зграда, пословних простора и гаража ("Службени гласник Републике Српске" број 98/04, 71/10 и 30/12) 
        - Законом о уређењу простора и грађењу ("Службени гласник Републике Српске" број 40/13, 106/15  и 84/19)


 **********************************************************************************************************

КАЛКУЛАТОР ОТПЛАТНИХ ПЛАНОВА 

Овдје можете да преузмете Калкулатор отплатних планова за обвезнице Републике Српске емитоване за измирење унутрашњег дуга помоћу којег власници обвезница могу, уношењем вриједности и врсте обвезница, да добију тачне износе исплата по годинама.

********************************************************************************************************** 

СТАРА ДЕВИЗНА ШТЕДЊА (обавеза Републике Српске)  

01.02.2023. -  Позив за верификацију старе девизне штедње

Министарство финансија Републике Српске обавјештава лица која до сада нису извршила верификацију старе девизне штедње, а чија средства су била депонована у банкама са сједиштем на територији БиХ и за које је обавеза враћања пренесена на Републику Српску, да то могу да ураде од 01.02.2023. до 29. 02. 2024. године у Агенцији за посредничке, информатичке и финансијске услуге (АПИФ).

Законом дефинисани износ старе девизне штедње који треба исплатити Република Српска је 774,9 милиона КМ, од чега је верификовано 673,7 милиона КМ (што представља 87%) и преостаје за верификацију 101,2 милиона КМ (што представља 13%).

Имајући у виду чињеницу да сви власници старе девизне штедње још нису верификовали своје потраживање, на основу Уредбе о поступку верификовања потраживања и  готовинских исплата по основу рачуна старе девизне штедње у Републици Српској отворен је нови рок за верификацију од 01. фебруара ове године до 29. фебруара 2024. године.

За захтјеве који буду поднесени у предвиђеном року, верификација ће бити извршена под идентичним условима који су до сада имали власници старе девизне штедње, а у складу са законима и подзаконским прописима.

До сада је у Републици Српској верификовано 673,7 милиона КМ старе девизне штедње која се односи на 55.510 лица. Од тога је у готовини исплаћено 84,8 милиона КМ, чиме је у цјелости исплаћена штедња за 23.212 лицa. За преостали износ верификоване штедње су емитоване обвезнице у износу 588,9 милиона КМ.

Све доспјеле обавезе по основу емитованих обвезница Република Српска уредно извршава.
Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.