Sign In

Ресор за научнотехнолошки развој

Стратегије

 

Акциони план Стратегије научног и технолошког развоја Републике Српске 2017-2021. година "Знање за развој"

Закони

 

Закон о научноистраживачкој дјелатности и технолошком развоју („Службени гласник Републике Српске", број 6/12)Закон о измјенама и допунама Закона о научноистраживачкој дјелатности и технолошком развоју („Службени гласник Републике Српске", број 33/14)

Закон о измјенама и допунама Закона о научноистраживачкој дјелатности и технолошком развоју („Службени гласник Републике Српске", број 66/18)

Закон о измјенама и допунама Закона о научноистраживачкој дјелатности ("Службени гласник Републике Српске", број 84/19)

Закон о научноистраживачкој дјелатности и технолошком развоју, неслужбени пречишћен текст

 Правилници (технологија)

Правилник о мјерилима за остваривање и финансирање програма подршке иновативном предузетништву и новим технологијама („Службени гласник Републике Српске", број 58/22)

Правилник о поступку и мјерилима за финансијску подршку пројектима развоја технологија, набавке опреме и учешћа на стручним скуповима о развоју технологија („Службени гласник Републике Српске", број 59/15)

Правилник o поступку и мјерилима за финансијску подршку иноваторству у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске", број 59/15)

Правилник опоступку и мјерилима финансијске подршке организацијама за инфраструктурну подршку развоја технологија ("Службени гласник Републике Српске", 12/14)


Правилник о измјенама и допунама правилника о поступку и мјерилима за финансијску подршку иноваторству у Републици Српској ("Службени гласник Републике Српске", 92/19)

Правилник о измјенама правилника за финас. подршку пројектима развоја технологија, набавке опреме и учешћа на стручним скуповима о развоју технологија ("Службени гласник Републике Српске", 92/19)

Правилници (наука)

Правилник о измјени и допуни Правилника о мјерилима за остваривање и финансирање програма међународне научноистраживачке сарадње („Службени гласник Републике Српске“ број: 92/21) 

Правилник о измјенама и допунама правилника о мјерилима за остваривање и финансирање програма међународне научноистраживачке сарадње ("Службени гласник Републике Српске", број 20/20)

Правилник о подстицању научне продуктивности у међународним референтним часописима и награђивање за научна достигнућа („Службени гласник Републике Српске", број 3/22)

Правилник о публиковању научних публикација (''Службени гласник Републике Српске'', број 77/17)

Правилник о контроли квалитета и ефикасности рада института (''Службени гласник Републике Српске'', број 54/08)

Правилник о суфинансирању научноистраживачких пројеката ("Службени гласник Републике Српске", број 55/20)
Правилник о мјерилима за остваривање и финансирање програма одржавања научних скупова („Службени гласник Републике Српске", број 102/14)

Правилник о мјерилима за остваривање и финансирање програма међународне научноистраживачке сарадње („Службени гласник Републике Српске", број 104/18)

Правилник о оспособљавању младих за научни и истраживачки рад („Службени гласник Републике Српске", број 84/19)

Правилник о мјерилима за остваривање и финансирање програма унапређења инфраструктуре и набавке опреме неопходне за научноистраживачки рад („Службени гласник Републике Српске", број 109/18)

 
 

Правилник о поступку уписа у Регистар научноистраживачких организација („Службени гласник Републике Српске", број 18/13)

Правилник о поступку за стицање научних звања („Службени гласник Републике Српске", број 25/15)

Фонд „Др Милан Јелић"

 

Правилник о додјели стипендија студентима првог циклуса студија на универзитетима у Републици Српској, Босни и Херцеговини и високошколским установама у иностранству („Службени гласник Републике Српске", број 124/20)

Правилник о додјели стипендија студентима другог и трећег циклуса студија на универзитетима у Републици Српској, Босни и Херцеговини и високошколским установама у иностранству („Службени гласник Републике Српске", број 59/20)

Обрасци

 Образац за упис у регистар научноистраживачких организација и научних удружења
Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.