Sign In

Остали прописи на којима се заснива рад Министарства

Објављено:

​Назив прописа
Службени гласник​Преузимање документа​
Закон о републичкој управи "Службени гласник Републике Српске", број 115/18Закон 115/18
Закон о државним службеницима "Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16Закон 118/08
Измјене Закона 117/11
Измјене Закона 37/12
Измјене Закона 57/16
Закон о Влади Републике Српске "Службени гласник Републике Српске", број 118/08Закон 118/08
Закон о општем управном поступку "Службени гласник Републике Српске", бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18​Закон 13/02
Измјене Закона 87/07
Измјене Закона 50/10
Измјене Закона 66/18
Закон о привредним друштвима "Службени гласник Републике Српске", бр. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 и 100/17​Закон 127/08
Измјене Закона 58/09
Измјене Закона 100/11
Измјене Закона 67/13
Измјене Закона 100/17
Закон о јавно-приватном партнерству
"Службени гласник Републике Српске", бр. 59/09 и 63/11Закон 59/09
Измјене Закона 63/11
Закон о министарстким, владиним и другим именовањима "Службени гласник Републике Српске", број 41/03​Закон 41/03
Закон о стечајном поступку "Службени гласник Републике Српске", број 26/10​Закон 26/10
Закон о ликвидационом поступку "Службени гласник Републике Српске", број 64/02​Закон 64/02
Закон о приватизацији државног капитала у предузећима "Службени гласник Републике Српске", бр. 51/06, 1/07, 53/07, 41/08, 58/09, 79/11 и 28/13​Закон 51/06
Измјене Закона 1/07
Измјене Закона 53/07
Измјене Закона 41/08
Допуна Закона 58/09
Измјене Закона 79/11
Измјене Закона 28/13
Закон о Акцијском фонду Републике Српске "Службени гласник Републике Српске", број 28/13Закон 28/13
Закон о Фонду за реституцију Републике Српске "Службени гласник Републике Српске", бр. 56/06 и 39/13Закон 56/06
Измјене Закона 39/13
Закон о Гарантном фонду Републике Српске "Службени гласник Републике Српске", број 50/10​Закон 50/10
Закон о пореском поступку Републике Српске"Службени гласник Републике Српске", бр. 102/11, 108/11, 67/13, 31/14 и 44/16Закон 102/11
Исправка Закона 108/11
Измјене Закона 67/13
Измјене Закона 31/14
Измјене Закона 44/16
Закон о контроли помоћи привредним субјектима "Службени гласник Републике Српске", број 106/09Закон 106/09
Закон о општој безбједности производа у Републици Српској "Службени гласник Републике Српске", број 46/17​Закон 46/17
Закон о заштити потрошача у Републици Српској "Службени гласник Републике Српске", бр. 6/12, 63/14 и 18/17Закон 6/12
Измјене Закона 63/14
Измјене Закона 18/17
Закон о техничким прописима "Службени гласник Републике Српске", број 98/13​Закон 98/13
Закон о заштити од пожара "Службени гласник Републике Српске", број 71/12​Закон 71/12
Закон о раду"Службени гласник Републике Српске", бр. 1/16 и 66/18Закон 1/16
Измјене Закона 66/18
Закон о буџетском систему Републике Српске "Службени гласник Републике Српске", бр. 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16Закон 121/12
Измјене Закона 52/14
Измјене Закона 103/15
Измјене Закона 15/16
Закон о техничким захтјевима за производе и оцјењивању усклађености"Службени гласник БиХ", број 45/04​Закон 45/04
Закон о производњи наоружања и војне опреме"Службени гласник БиХ", бр. 9/04 и 25/09Закон 9/04
Измјене Закона 25/09
Закон о општој безбједности производа "Службени гласник БиХ", број 102/09​Закон 102/09
Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.