Sign In

Акциони план енергетске ефикасности јединице локалне самоуправе

​​​​​Доношењем Закона о енергетској ефикасности („Службени гласник Републике Српске", број 59/13), Република Српска је правно и институционално уредила област енергетске ефикасности. Циљ овог закона је стварање предуслова за повећање енергетске ефикасности, односно рационално коришћење расположивих енергетских ресурса, смањење негативних утицаја на животну средину и ублажавање климатских промјена, те повећање привредне активности и конкурентности производа и услуга домаће привреде. Како би читав овај процес био успјешан, веома значајна је и улога јединица локалне самоуправе, јер је намјера да јавни сектор буде предводник и примјер у примјени мјера за побољшање енергетске ефикасности.

Законом о енергетској ефикасности прописано је да су све јединице локалне самоуправе које имају више од 20.000 становника дужне донијети свој Aкциони план енергетске ефикасности, који је усклађен са Акционим планом енергетске ефикасности Републике Српске.

Како би се јединицама локалне самоуправе олакшала израда акционог плана енергетске ефикасности, те омогућио идентичан приступ за израду наведеног документа, урађен је Модел за израду акционог плана енергетске ефикасности, који је примјенљив за све јединице локалне самоуправе у Републици Српској.


Акциони план енергетске ефикасности ЈЛС, Принципи расподјеле индикативних циљева уштеде енергије за Републику Српску

Индикативни циљеви уштеде енергије за Републику Српску утврђени су документом Измјене и допуне Акционог плана Републике Српске до 2018 године (у даљем тексту: АПЕЕРС).

На основу закона о енергетској ефикасности, јединице локалне самоуправе (у даљем тексту ЈЛС) су обавезне доносити општински и/или градски програм побољшања енергетске ефикасности (у даљем тексту ЛЕЕАП).

Потреба да сви наведени документи буду међусобно усаглашени се највише односи на расподјелу индикативних циљева између републичког нивоа власти и нивоа ЈЛС.

Документ Акциони план енергетске ефикасности ЈЛС, Принципи расподјеле индикативних циљева уштеде енергије за Републику Српску описује основне принципе расподјеле индикативних циљева из АПЕЕРС на све ЈЛС.

На овој страници се налазе неопходни документи, формулари и сл. потребни за израду Акционих планова еенергетске ефикасности локалних заједница у складу са утврђеном расподјелом за сваку локалну заједницу (општину-град).


Документи
​Индикативни циљеви за сваку ЈЛС (.xlsx)
Образац за акционе планове енергетске ефикасности ЈЛС (.doc)
Образац за акционе планове енергетске ефикасности ЈЛС (.pdf)
Образац за извјештај о реализацији акционог плана ЈЛС (.doc)
Образац за извјештај о реализацији акционог плана ЈЛС (.pdf)
​Радни образац за извјештаје (.xlsx)
​Радни образац за прорачун планова (.xlsx)
​Расподјела по ЈЛС графички (.pdf)
​Расподјела по ЈЛС табела (.pdf)

Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.