Sign In

Енергетска ефикасност

​​​​​​​​​​​​​У циљу правног уређења области енергетске ефикасности и испуњавања обавезе из Уговорa о оснивању Енергетске Заједнице Југоисточне Европе, те промовисања и примјене мјера за побољшање ефикасног коришћења енергије у крајњој потрошњи, Република Српска је донијела Закон о енергетској ефикасности.

Oвим законом су преузете Директива 2006/32/ЕЗ о енергетској ефикасности крајње потрошње и енергетским услугама и Директива 2010/30/ЕУ о означавању производа који користе енергију, док је трећа директива којом се третира енергетска ефикасност у сектору зграда, тј. Директива 2010/31/ЕУ о енергетским карактеристикама зграда, преузета кроз Закон о уређењу простора и грађењу.

Циљ закона је да се примјеном политике и мјера енергетске ефикасности у крајњој потрошњи оствари одрживи енергетски развој. То подразумијева смањење негативних утицаја на животну средину, повећање сигурности снабдијевања енергијом, задовољење енергетских потреба свих потрошача, рационализацију потрошње енергије и повећање конкурентности домаће привреде. У складу са обавезама прописаним овим законом, донесени су и потребни подзаконски акти које можете наћи испод.​​​​​​​​​​​​

 ЗАКОНИ И ПОДЗАКОНСКИ АКТИ ИЗ ОБЛАСТИ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИАКЦИОНИ ПЛАН ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ


 

АКЦИОНИ ПЛАН ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ


 

АКЦИОНИ ПЛАН ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ВЕЛИКОГ ПОТРОШАЧА ЕНЕРГИЈЕ


 

​ВОДИЧИ, БРОШУРЕ И ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИПоред прописа из надлежности Министарства енергетике и рударства, област енергетске ефикасности је уређена и прописима из надлежности Министарства за просторно уређење, грађевинарсто и екологију. Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију одговорно је за регулативу из области енергетске ефикасности која се односи на енергетске карактеристике зграда, енергетске прегледе зграда, те енергетску сертификацију зграда.

Интернет - страница Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију

Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске обавља сљедеће дјелатности у сектору енергетске ефикасности:

  • учествује у спровођењу поступка за избор и финансирање или суфинансирање пројеката који се односе на смањење укупне потрошње енергије у зградама, а која се за те намјере издвајају према посебним прописима као и из донација, грантова или кредитним задужењима Републие Српске,
  • успоставља  и  води  базе  података  о  енергетској  ефикасности  зграда  и  издатим  енергетским сертификатима,
  • спроводи независну контролу издатих сертификата,
  • предлаже пројекте енергетске ефикасности у јавном сектору,
  • врши промоцију мјера енергетске ефикасности те информише и подстиче интерес јавности о значају и циљевима енергетске ефикасности,
  • успоставља и води базу података о енергетској ефикасности.


Интернет - страница Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике СрпскеПодијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.