Sign In

Ресор за извршење кривичних санкција

Објављено:

Ресор за извршење кривичних санкција врши управне и друге стручне послове, који се односе на остваривање надлежности Републике у области извршења кривичних санкција.

 

Ресор се стара о:

 • обезбјеђивању јединственог и законитог извршења кривичних санкција,
 • утврђује основе унутрашње организације рада казнених и васпитно-поправних установа,
 • обезбјеђује услове за несметано и нормално функционисање казнених и васпитно-поправних установа,
 • подзаконских аката и других спроведбених аката Министарства.

 

Ресор врши:

 • надзор над радом привредних јединица казнено-поправних установа,
 • инспекцијски надзор над остваривањем законитости у извршењу кривичних санкција са аспекта спровођења Закона о извршењу кривичних санкција,
 • контролу остваривања, поштивања и унапређења људских права лица лишених слободе,
 • премјештај осуђених лица у одговарајуће установе према утврђеним критеријима
 • стручну обраду молби за помиловање,
 • надзор над радом установа  у погледу контроле радних односа,
 • надзор над спровођењем мјере притвора, надзор над радом судског одјељења Психијатријске болнице Соколац, у погледу спровођења мјера безбједности обавезног психијатријског лијечења и обавезног лијечења од зависности,
 • послове екстрадиције и трансфера осуђених лица, извршења судских одлука, даљег издржавања казне затвора и друге послове проистекле из Европске конвенције о међусобном пружању правне помоћи у кривичним стварима,
 • прикупљање и обраду статистичких и аналитичких података у области извршења кривичних санкција, у циљу унапређења система извршења кривичних санкција.

 

Ресор одлучује о:

 • у другом степену по жалбама радника казнено-поправних установа у дисциплинском поступку,
 • прекиду издржавања казне затвора осуђених лица,
 • прати појаве из ове области посебно у циљу отклањања било којег вида нехуманог, деградирајућег или понижавајућег поступања према осуђеним лицима и сарађује са институцијама за заштиту људских права.
 • води потребне евиденције осуђених лица,
 • припрема и предлаже доношење законских и подзаконских аката из области извршења кривичних санкција,
 • обрађује молбе осуђених и приједлоге установа за условне отпусте осуђених лица,
 • утврђује приједлоге аката за амнестију осуђених лица, одлучује о потреби пријема нових радника у установе.

 

Ресор доноси: 

 • програм и спроводи полагање стручног испита за припаднике затворске полиције, запослене у служби третмана и радника - инструктора у казнено-поправним установама,
 • наставни план и програм стручног образовања и оспособљавања радника установа.  

Сарађује са другим органима и институцијама у Републици Српској и Босни и Херцеговини и врши друге послове у складу са прописима Републике Српске и Босне и Херцеговине.

 

У Ресору за извршење кривичних санкција образују се као унутрашње организационе јединице:

                а) Одјељење за надзор над радом казнених и васпитно поправних установа,

                б) Одјељење за управно правне и нормативне послове.

 

 


Помоћник министра:
Перо ДуњићПодијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.