Sign In

Градови и општине

Објављено:

Законом о локалној самоуправи уређује се систем локалне самоуправе, јединица локалне самоуправе, начин и услови њиховог формирања, послови локалне самоуправе, органи јединица локалне самоуправе, међусобни односи скупштина јединица локалне самоуправе и градоначелника, односно начелника општине, имовина и финансирање јединица локалне самоуправе, акти и јавност рада органа јединица локалне самоуправе, поступак надзора над радом органа јединица локалне самоуправе, облици непосредног учешћа грађана у локалној самоуправи, сарадња органа јединица локалне самоуправе, однос републичких органа и органа јединица локалне самоуправе, заштита права локалне самоуправе, као и друга питања од значаја за остваривање права и дужности јединица локалне самоуправе.


Чланом 10. Закона о локалној самоуправи прописано је да се град законом може успоставити на урбаном подручју које чини јединствену географску, социјалну, економску, историјску и територијалну цјелину са одговарајућим нивоом развоја и ако испуњава сљедеће услове:

1. има више од 50.000 становника и
2. у посљедње три година има статус развијене општине

Изузетно, општина која има стопу запослености изнад рапубличког просјека, статус града може стећи без обзира на број становника.

Законом о територијалној организацији Републике Српске уређује се територијална организација Републике Српске, као и услови и поступак за територијалну промјену. Територију Републике Српске чине општине и градови. Подручје јединица локалне самоуправе чине насељена мјеста, односно катастарске општине које улазе у њен састав. Статутом општине утврђује се њено сједиште. Општина је основна територијална јединица локалне самоуправе која се формира за дио насељеног мјеста, за једно насељено мјесто или за више насељених мјеста.

Република Српска састоји се од 10  градова и 54 општина.


​​
  ТРАНСФЕРИ неразвијеним и изразито неразвијеним општинама у 2021. години

  ТРАНСФЕРИ неразвијеним и изразито неразвијеним општинама у 2020. години

  ТРАНСФЕРИ неразвијеним и изразито неразвијеним општинама у 2019. години

  ТРАНСФЕРИ неразвијеним и изразито неразвијеним општинама у 2018. години
Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.