Sign In

Средње образовање

Објављено:

Закон о средњем образовању и васпитању, подзаконски акти и други акти који се примјењују у области средњег образовања и васпитања
 

 

Назив прописа

Службени гласник у којем је пропис објављен

 

Преузимање

​Стратегија развоја предшколског основног и средњег и образовања и васпитања Републике Српске за период 2022-2030. године
​Усвојена на 152. сједници Владе Републике Српске, одржаној 30.12.2021. године
Стратегија развоја предшколског основног и средњег образовања од 2022. до 2030.године
Стратегија образовања одраслих у Републици Српској за период 2021-2031. година

Стратегија образовања одраслих у Републици Српској за период 2021-2031. године.pdf
Закон о средњем образовању и васпитању
Службени гласник Републике Српске бр. 41/18
Закон о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник Републике Српске", број 41/18)​
Закон о измјенама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању
Службени гласник Републике Српске бр. 92/20
Закон о измјенама и допунама закона о средњем образовању и васпитању
Закон о измјенама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању
Службени гласник Републике Српске бр. 55/23
Закон о измјенама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању
​Закон о ученичком стандарду
Службени гласник Републике Српске бр. 72/12
Закон о ученичком стандарду.pdf
Закон о школовању и стипендирању младих талената
Службени гласник Републике Српске бр. 73/10
Закон о школовању и стипендирању младих талената
​Закон о образовању одраслих
​​Службени гласник Републике Српске бр. 111/21
Закон о образовању одраслих.pdf
Уредба о стандардима занимања
​Службени гласник Републике Српске бр.  
3/20  - 18/21 - 1-20 - 1/21

Уредба о стандардима занимања 3-2020.pdf

 

Уредба о измјени Уредбе о стандардима занимања 18-2021.pdf

Публикација 1 - Уредба о измјени Уредбе о стандардима занимања 1 - 2020.pdf

 

Публикација 2 - Уредба о измјени Уредбе о стандардима занимања 1 - 2021.pdf

​Уредба о условима за оснивање и почетак рада установа ученичког стандарда
​Службени гласник Републике Српске бр.  30/22 
Уредба о условима за оснивање и почетак рада установа ученичког стандарда.pdf
​Уредба о педагошким стандардима
​Службени гласник Републике Српске бр.  5/10, 70/13, 76/11 и 120/14 
Уредба о условима за оснивање и почетак рада установа ученичког стандарда.pdf
​Уредба о педагошким нормативима за средње образовање и васпитање
​Службени гласник Републике Српске бр.  4/11  
Уредба о педагошким нормативима за средње образовање и васпитање.pdf
​Одлука о броју, структури и просторном распореду средњих школа у Републици Српској
​Службени гласник Републике Српске бр.  18/21  
Одлука о броју, структури и просторном распореду средњих школа у Републици Српској.pdf
​Одлука о мрежи школа ученичког стандарда у Републици Српској
​Службени гласник Републике Српске бр.  30/21  
Одлука о мрежи установа ученичког стандарда.pdf
​Правилник о школском календару за средње школе ѕа 2023/2024. годину
Службени гласник Републике Српске бр. 58/23​Правилник о школском календару за СШ за 23. и 24.
Правилник о Плану уписа ученика у први разред средњих школа
Службени гласник Републике Српске бр.  31/23  

Правилник о Плану уписа ученика у први разред средњих школа.pdf;

План уписа ученика у средње школе за школску 2023-2024. годину.pdf
​Правилник о стандардима квалитета уџбеника за средњу школу 
​Службени гласник Републике Српске бр.  4/21  
Правилник о стандардима квалитета уџбеника за средњу школу.pdf
Правилник о школском календару за школску 2022-2023. годину
​Службени гласник Републике Српске бр.  33/22  
Правилник о школском календару за школску 2022.2023.годину

​Правилник о садржају и начину вођења Регистра средњих школа
Службени гласник Републике Српске бр. 70/23​Правилник о садржају и начину вођења Регистра средњих школа
​Правилник о измјенама и допунама Правилника о 40-часовној радној седмици у средњој школи
Службени гласник Републике Српске бр. 70/23Правилник о измјенама и допунама Правилника о 40-часовној радној седмици у средњој школи
​Правилник о начину образовања ученика у дуалном систему образовања и практичној настави код послодавца 
Службени гласник Републике Српске бр. 5/24
Правилник о начину образовања ученика у дуалном систему образовања и практичној настави код послодавца
​Правилник о плану уписа у први разред средњих школа за школску 2022/23 годину
Службени гласник Републике Српске број: 30/22​Правилник о Плану уписа у први разред средњих школа 2022-2023.
Правилник о упису ученика у први разред средњих школа
Службени гласник Републике Српске број: 31/19
Правилник о упису ученика у први разред средњих школа.pdf
​Правилник о садржају и начину вођења установа ученичког стандарда
Службени гласник Ррепублике Српске - Број 74/14​Правилник о садржају и начину вођења установа ученичког стандарда
​Правилник о 40-часовној радној седмици у средњој школи

„Службени гласник Републике Српске“, број 82/21

Правилник о 40-часовној радној седмици у средњој школи
​Правилник о измјенама и допунама Прaвилника o 40-чaсoвнoj рaднoj седмици у срeдњoj шкoли
"Службени гласник Републике Српске" Број 074/22 Правилник о измјенама и допунама Прaвилника o 40-чaсoвнoj рaднoj седмици у срeдњoj шкoли

Правилник о стручним профилима и звањима наставника и стручних сарадника у гимназији


Службени гласник Републике Српске бр. 120/20​Правилник о стручним профилима и звањима наставника и стручних сарадника у гимназији.pdf

Правилник о оцјењивању ученика у настави и полагању испита у средњој школи

Службени гласник Републике Српске бр. 24/19

Правилник о оцјењивању ученика у настави и полагању испита у средњој школи ("Службени гласник Републике Српске", број 24/19)​

Правилник о поступку за избор ученика генерације у средњој школи

Службени гласник Републике Српске бр. 17/19

Правилник о поступку за избор ученика генерације у средњој школи ("Службени гласник Републике Српске", брoj 17/19) - Прилог 1 (Диплома ученику генерације)

Правилник о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем

Службени гласник Републике Српске бр. 24/19

Правилник о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем​ ("Службени гласник Републике Српске", број 24/19)​​

Правилник о поступку и програму за полагање стручног испита у средњој школи

Службени гласник Републике Српске бр. 26/19

Правилник o поступку и начину полагања стручнoг испита у средњој школи ("Службени гласник Републике Српске", брoj 26/19)​

Правилник о поступку за додјељивање Светосавске награде

Службени гласник Републике Српске бр. 103/23

Правилник о поступку за додјељивање Светосавске награде

Правилник о извођењу екскурзија и излета

Службени гласник Републике Српске бр. 13/20

Правилник о извођењу екскурзија и излета

Правилник о измјенама и допунама Правилника о извођењу екскурзија и излета.pdf

Правилник о условима за смјештај и исхрану ученика у установама ученичког стандарда

Службени гласник Републике Српске бр. 57/14

Прaвилник o услoвимa зa смjeштaj и исхрaну учeникa у устaнoвaмa учeничкoг стaндaрдa

Правилник о критеријумима и поступку пријема радника у радни однос у ђачким домовима и ученичким културним центрима

Службени гласник Републике Српске бр. 51/14

Правилник о критеријумима и поступку пријема радника у радни однос у ђачким домовима и ученичким културним центрима

Правилник о Наставном плану и програму за гимназије

Службени гласник Републике Српске бр. 90/18

Правилник о наставном плану и програму за гимназије ("Службени гласник Републике Српске", брoj 90/18) (Прилог уз Правилник)

Правилник о измјенама Правилника о Наставном плану и програму за гимназије

Службени гласник Републике Српске бр. 74/19

Правилник о измјенама Правилника о Наставном плану и програму за гимназије ("Службени гласник Републике Српске", брoj 74/19)  (Прилог уз Правилник​)

Правилник о Наставном плану и програму за умјетничке школе

Службени гласник Републике Српске бр. 90/18

Правилник о наставном плану и програму за умјетничке школе.pdf

Прилог 1.pdf ;  Прилог 2.pdf

Правилник о Наставном плану и програму за умјетничке школе

Службени гласник Републике Српске бр. 111/20

Правилник о наставном плану и програму за умјетничке школе.pdf

Правилник о Наставном плану и програму за стручне техничке школе у четворогодишњем трајању

Службени гласник Републике Српске бр. 80/20

Правилник о НПП за стручне техничке школе у четворогодишњем трајању.pdf

Правилник о измјени Правилника о НПП за стручне техничке школе у четворогодишњем трајању.pdf

Правилник о Наставном плану и програму за стручне школе у трогодишњем трајању

Службени гласник Републике Српске бр. 81/20

Правилник о НПП за стручне школе у трогогодишњем трајању.pdf

Правилник о Наставном плану и програму за средње школе за ученике са посебним образовним потребама са лаким оштећењем интелектуалног функционисања

Службени гласник Републике Српске бр. 86/20

 Правилник о НПП за средње школе за ученике са посебним образовним потребама са лаким оштећем интелектуалног функционисања.pdf

Правилник о Наставном плану и програму за средње школе за ученике са посебним образовним потребама оштећеног вида

Службени гласник Републике Српске бр. 86/20

Правилник о НПП за средње школе за ученике са посебним образовним потребама оштећеног вида.pdf

Правилник о Наставном плану и програму за средње школе за ученике са посебним образовним потребама оштећеног слуха

Службени гласник Републике Српске бр. 86/20

Правилник о НПП за средње школе за ученике са посебним образовним потребама оштећеног слуха.pdf

Правилник о стручним профилима и звањима наставника и стручних сарадника у гимназији

Службени гласник Републике Српске бр. 120/20

 Правилник о стручним профилима и звањима наставника и стручних сарадника у гимназији.pdf

Правилник о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама

Службени гласник Републике Српске бр. 29/12

Правилник о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школамa

Правилник о измјени Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама

Службени гласник Републике Српске бр. 80/14

Правилник о измјени Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школамa 2014

Правилник о измјени и допуни Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама

Службени гласник Републике Српске бр. 83/15

Правилник о измјени и допуни Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама 2015

Правилник о садржају и начину вођења документације и евиденције и обрасцима јавних исправа у средњој школи

Службени гласник Републике Српске бр. 71/19

Правилник о садржају и начину вођења документације и евиденције и обрасцима јавних исправа у средњој школи ("Службени гласник Републике Српске", брoj 71/19)​

Правилник о стандардима квалитета уџбеника за средњу школу

Службени гласник Републике Српске бр. 4/21 

Правилник о стандардима квалитета уџбеника за средњу школу

Правилник о упису и начину полагања испита ванредних ученика

Службени гласник Републике Српске бр. 98/19

Правилник о упису и начину полагања испита ванредних ученика.pdf 

​Правилник о спровођењу стручно-педагошког надзора у средњој школи
​Службени гласник Републике Српске бр. 06/21​
Правилник о спровођењу стручно-педагошког надзора у средњој школи
Правилник о садржају и начину вођења регистра установа ученичког стандарда
​Службени гласник Републике Српске бр. 74/14
Правилник о садржају и начину вођења регистра установа ученичког стандарда.pdf
​Правилник о измјенама и допунама правилника о извођењу екскурзија и излета
​Службени гласник Републике Српске бр. 72/22​
Правилник о измјенама и допунама Правилника о извођењу екскурзија и излета.pdf
​Правилник о поступку спровођења стручно-педагошког надзора у средњој школи
​Службени гласник Републике Српске бр. 6/21​
Правилник о поступку спровођења стручно-педагошког надзора у средњој школи.pdf
​Правилник о стандардима рада наставника и стручних сарадника у средњој школи
​Службени гласник Републике Српске бр. 75/23
Правилник о стандардима рада наставника и стручних сарадника у средњој школи.pdf

Акциони план спровођења реформских процеса у области образовања у Републици Српској

 

Акциони план спровођењa реформских процеса у области образовања у Републици Српској

Упутство о начину организовања у рада актива директора средњих школа

Службени гласник Републике Српске бр. 23/19

Упутство о начину организовања и рада актива директора средњих школа

Упутство о начину реализације програма, пројеката и других активности у школама

Службени гласник Републике Српске бр. 24/19

Упутствo o начину рeaлизaциjе прoгрaмa, пројеката и других активности у срeдњим шкoлaмa​

Упутство о издавању и начину плаћања школског простора

Службени гласник Републике Српске бр.  1/18  

 Упутство о издавању и начину плаћања школског простора.pdf

Протокол о поступању у случајевима вршњачког насиља међу дјецом и младима у васпитно-образовном систему Републике Српске


Прoтoкoл o пoступaњу у случajeвимa вршњaчкoг нaсиљa мeђу дjeцoм и млaдимa у вaспитнo-oбрaзoвнoм систeму Рeпубликe Српскe ​
Протокол о поступању у случају насиља, злостављања или занемаривања дјеце

Етички кодекс за раднике и ученике средње школе
Службени гласник Републике Српске бр. 29/19
Етички кодекс за раднике и ученике средње школе ("Службени гласник Републике Српске", број 29/19)​Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.