Sign In

Средње образовање

Објављено:

Закон о средњем образовању и васпитању, подзаконски акти и други акти који се примјењују у области средњег образовања и васпитања

 

Назив прописа

Службени гласник у којем је пропис објављен

 

Преузимање

​Правилник о плану уписа у први разред средњих школа за школску 2022/23 годину
Службени гласник Републике Српске број: 30/22​Правилник о Плану уписа у први разред средњих школа 2022-2023.
​Правилник о садржају и начину вођења установа ученичког стандарда
Службени гласник Ррепублике Српске - Број 74/14​Правилник о садржају и начину вођења установа ученичког стандарда

Правилник о стручним профилима и звањима наставника и стручних сарадника у гимназији


Службени гласник Републике Српске бр. 120/20Службени гласник Републике Српске број 120/20
Стратегија развоја предшколског основног и средњег васпитања и образовања Републике Српске за период 2022-2030. године
Усвојена на 152. сједници Владе Републике Српске, одржаној 30.12.2021. годинеСтратегија развоја предшколског основног и средњег васпитања и образовања Републике Српске за период 2022-2030. године

Закон о средњем образовању и васпитању

Службени гласник Републике Српске бр. 41/18

Закон о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник Републике Српске", број 41/18)​

Закон о измјенама и допунама Закона о средњем васпитању и образовању

Службени гласник Републике Српске бр. 92/20

Закон о измјенама и допунама закона о средњем васпитању и образовању

Закон о школовању и стипендирању младих талената

Службени гласник Републике Српске бр. 73/10

Закон о школовању и стипендирању младих талената

Етички кодекс за раднике и ученике средње школе

Службени гласник Републике Српске бр. 29/19

Етички кодекс за раднике и ученике средње школе ("Службени гласник Републике Српске", број 29/19)​

Правилник о Плану уписа у средње школе 2021-2022

Службени гласник Републике Српске бр. 34/21

Правилник о Плану уписа у средње школе 2021- 2022

План уписа у средње школе 2021-2022

 

План уписа 2021-2022

Правилник о начину образовања ученика код послодавца

Службени гласник Републике Српске бр. 65/19

Правилник о начину образовања ученика код послодавца ("Службени гласник Републике Српске", број 65/19)​

Правилник о измјенама и допунама Правилника о начину образовања ученика код послодавца

Службени гласник Републике Српске бр. 12/21

Правилника о измјенама и допунама Правилника о начину образовања ученика код послодавца

Правилник о оцјењивању ученика у настави и полагању испита у средњој школи

Службени гласник Републике Српске бр. 24/19

Правилник о оцјењивању ученика у настави и полагању испита у средњој школи ("Службени гласник Републике Српске", број 24/19)​

Правилник о поступку за избор ученика генерације у средњој школи

Службени гласник Републике Српске бр. 17/19

Правилник о поступку за избор ученика генерације у средњој школи ("Службени гласник Републике Српске", брoj 17/19) - Прилог 1 (Диплома ученику генерације)

Правилник о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем

Службени гласник Републике Српске бр. 24/19

Правилник о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем​ ("Службени гласник Републике Српске", број 24/19)​​

Правилник о поступку и програму за полагање стручног испита у средњој школи

Службени гласник Републике Српске бр. 26/19

Правилник o поступку и начину полагања стручнoг испита у средњој школи ("Службени гласник Републике Српске", брoj 26/19)​

Правилник о поступку за додјељивање Светосавске награде

Службени гласник Републике Српске бр. 107/20

Правилник о поступку за додјељивање Светосавске награде

Правилник о извођењу екскурзија и излета

Службени гласник Републике Српске бр. 13/20

Правилник о извођењу екскурзија и излета

Правилник о условима за смјештај и исхрану ученика у установама ученичког стандарда

Службени гласник Републике Српске бр. 57/14

Прaвилник o услoвимa зa смjeштaj и исхрaну учeникa у устaнoвaмa учeничкoг стaндaрдa

Правилник о критеријумима и поступку пријема радника у радни однос у ђачким домовима и ученичким културним центрима

Службени гласник Републике Српске бр. 51/14

Правилник о критеријумима и поступку пријема радника у радни однос у ђачким домовима и ученичким културним центрима

Правилник о Наставном плану и програму за гимназије

Службени гласник Републике Српске бр. 90/18

Правилник о наставном плану и програму за гимназије ("Службени гласник Републике Српске", брoj 90/18) (Прилог уз Правилник)

Правилник о измјенама Правилника о Наставном плану и програму за гимназије

Службени гласник Републике Српске бр. 74/19

Правилник о измјенама Правилника о Наставном плану и програму за гимназије ("Службени гласник Републике Српске", брoj 74/19)  (Прилог уз Правилник​)

Правилник о Наставном плану и програму за умјетничке школе

Службени гласник Републике Српске бр. 90/18

Правилник о наставном плану и програму за умјетничке школе ("Службени гласник Републике Српске", брoj 90/18)  (Прилог уз Правилник)

Правилник о Наставном плану и програму за умјетничке школе

Службени гласник Републике Српске бр. 111/20

 

Правилник о Наставном плану и програму за средње стручне техничке школе у четворогодишњем трајању

Службени гласник Републике Српске бр. 92/18

Правилник о наставном плану и програму за средње стручне техничке школе у четверогодишњем трајању ("Службени гласник Републике Српске", брoj 92/18)  (Прилог уз Правилник)

Правилник о измјенама и допуни Правилника о Наставном плану и програму за стручне техничке школе у четворогодишњем трајању

Службени гласник Републике Српске бр. 57/19

Правилник о измјенама и допуни Правилника о наставном плану и програму за стручне техничке школе у четворогодишњем трајању.pdf

Правилник о Наставном плану и програму за стручне техничке школе у четворогодишњем трајању

Службени гласник Републике Српске бр. 80/20

 

Правилник о Наставном плану и програму за средње стручне школе у трогодишњем трајању

Службени гласник Републике Српске бр. 91/18

Правилник о наставном плану и програму за средње стручне школе у трогодишњем трајању("Службени гласник Републике Српске", брoj 91/18) (Прилог уз Правилник)

Правилник о Наставном плану и програму за стручне школе у трогодишњем трајању

Службени гласник Републике Српске бр. 81/20

 

Правилник о Наставном плану и програму за средње школе за ученике са посебним образовним потребама са лаком менталном ретардацијом

Службени гласник Републике Српске бр. 39/13

Правилник о НПП за средње школе за ученике са посебним образовним потребама са лаком менталном ретардацијом

Правилник о Наставном плану и програму за средње школе за ученике са посебним образовним потребама са лаким оштећењем интелектуалног функционисања

Службени гласник Републике Српске бр. 86/20

 

Правилник о Наставном плану и програму за средње школе за ученике са посебним образовним потребама оштећеног вида

Службени гласник Републике Српске бр. 39/13

Правилник о НПП за средње школе за ученике са посебним образовним потребама оштећеног вида

Правилник о Наставном плану и програму за средње школе за ученике са посебним образовним потребама оштећеног вида

Службени гласник Републике Српске бр. 86/20

 

Правилник о Наставном плану и програму за средње школе за ученика са посебним образовним потребама оштећеног слуха

Службени гласник Републике Српске бр. 39/13

Правилник о НПП за средње школе за ученике са посебним образовним потребама оштећеног слуха

Правилник о Наставном плану и програму за средње школе за ученике са посебним образовним потребама оштећеног слуха

Службени гласник Републике Српске бр. 86/20

 

Правилник о стручним профилима и звањима наставника и стручних сарадника у гимназији

Службени гласник Републике Српске бр. 120/20

 

Правилник о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама

Службени гласник Републике Српске бр. 29/12

Правилник о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школамa

Правилник о измјени Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама

Службени гласник Републике Српске бр. 80/14

Правилник о измјени Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школамa 2014

Правилник о измјени и допуни Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама

Службени гласник Републике Српске бр. 83/15

Правилник о измјени и допуни Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама 2015

Правилник о садржају и начину вођења документације и евиденције и обрасцима јавних исправа у средњој школи

Службени гласник Републике Српске бр. 71/19

Правилник о садржају и начину вођења документације и евиденције и обрасцима јавних исправа у средњој школи ("Службени гласник Републике Српске", брoj 71/19)​

Правилник о стандардима квалитета уџбеника за средњу школу

 

Правилник о стандардима квалитета уџбеника за средњу школу

Правилник о упису и начину полагања испита ванредних ученика

Службени гласник Републике Српске бр. 98/19

Правилник о упису и начину полагања испита ванредних ученика.pdf 

Правилник о школском календару за школску 2020/2021. годину

Службени гласник Републике Српске бр. 70/20

 

Протокол о поступању у случајевима вршњачког насиља међу дјецом и младима у васпитно-образовном систему Републике Српске

 

Прoтoкoл o пoступaњу у случajeвимa вршњaчкoг нaсиљa мeђу дjeцoм и млaдимa у вaспитнo-oбрaзoвнoм систeму Рeпубликe Српскe ​

Протокол о поступању у случају насиља, злостављања или занемаривања дјеце

 

Протокол о поступању у случају насиља, злостављања или занемаривања дјеце

Стратегија развоја образовања Републике Српске за период 2016-2021. године

 

​​​​​​​​​Стратегија развоја образовања Републике Српске за период 2016-2021. године

Акциони план Стратегије развоја образовања Републике Српске за период 2016-2021. године

 

Акциони план Стратегије развоја образовања Републике Српске за период 2016-2021. године

Акциони план спровођења реформских процеса у области образовања у Републици Српској

 

Акциони план спровођењa реформских процеса у области образовања у Републици Српској

Упутство о начину организовања у рада актива директора средњих школа

Службени гласник Републике Српске бр. 23/19

Упутство о начину организовања и рада актива директора средњих школа

Упутство о начину реализације програма, пројеката и других активности у школама

Службени гласник Републике Српске бр. 24/19

Упутствo o начину рeaлизaциjе прoгрaмa, пројеката и других активности у срeдњим шкoлaмa​

Упутство о издавању и начину плаћања школског простора

Службени гласник Републике Српске бр.  1/18  

 

Уредба о стандардима занимања

Службени гласник Републике Српске бр.  3/20  

Уредба о стандардима занимања

Правилник о школском календару за школску 2021-2022. годину
Правилник о школском календару 2021-2022.годину​
​Правилник о спровођењу стручно-педагошког надзора у средњој школи
Службени гласник Републике Српске бр. 06/21​Правилник о спровођењу стручно-педагошког надзора у средњој школи
Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.